NLF

Nyhetsbrev 5. januar 2017

Velkommen til NLFs interne nyhetsbrev – og godt nytt år. Har du tips – eller jobber med noe du vil løfte frem – send en mail til meg ( jhs@lastebil.no) eller stopp innom mitt kontor innerst i gangen.

Jan-Ove Halsøy ansatt som regionssjef i Region 5

Som kjent er region 5 den siste av NLFs regioner som gjennomfører omorganiseringen som har pågått i NLF over flere år. Den administrative inndelingen i to distrikter med hver sin distriktssjef endres til en administrativ region med en regionssjef som øverste administrative ansvarlige. NLFs administrerende direktør har i nært samarbeid med fylkeslederne i regionen ansatt Jan-Ove Halsøy i den nyopprettede stillingen som regionsjef. Jan-Ove har et kjent navn i NLF- kretser bl.a. som mangeårig fylkesleder i Hordaland og som myndig og dyktig landsmøtedirigent bl.a. fra Landsmøtet i Alta.  Han kommer nå fra stilling som driftsleder for Keolis AS (Bybanen) i Bergen. Jan-Ove vil være på plass på regionkontoret i Åsane fra og med 1. april.   

– Med den stadig sterkere integreringen og samarbeidet vi har sett mellom fylkesavdelingene de siste årene er det på tide at den administrative organiseringer følger etter, sier Geir A. Mo som er svært godt fornøyd med å ha fått Jan-Ove Halsøy med på laget. - Jan-Ove har lang og solid erfaring fra NLF og har en tydelig og klar stemme på vegne av norske transportører. Han vil bli et svært godt tilskudd til laget av dyktige regionssjefer i NLF, avslutter Mo

Bomsamarbeid

I løpet av de siste årene har bompenger som finansieringsmåte fått et betydelig omfang, og for transportørene er situasjonen vanskelig. Fra vår side er det viktig å tydeliggjøre at bompenger er en kostnad som må dekkes av transportkjøper eller –bestiller. Problemet er at det for mange i liten grad er mulig å forutse hva som kommer av nye bompengeprosjekter i kontraktsperioden. Eksemplene finnes det mange av, som for eksempel på E6 gjennom Gudbrandsdalen eller på E39 mellom Kristiansand og Stavanger.

Derfor inviterer NLF en rekke organisasjoner for å drøfte holdningene til problemstillingene rundt bompenger. Blant de inviterte finner vi NHO, Norges Bilbransjeforbund, MEF, Virke, Norsk Industri, Norsk Petroleumsinstitutt og Opplysningsrådet for Veitrafikken. Møtet skal holdes i NLFs lokaler tirsdag 31. januar.

Karin har sluttet

Etter 29 år hadde Karin Noreng sin siste arbeidsdag i NLF rett før jul. Nå er oppgavene hennes fordelt i organisasjonen. Her er oversikten over hvordan oppgavene hennes skal dekkes inn.

 

HVA HVEM

Medlemslister til samarbeidspartnere på innmeldte/utmeldte

 

Rita

Sende ut 10-årsnåler til LA

Sende ut 25, 40, 50 og 60-årsnåler og plaketter til FA

 

Rita

Nye medlemmer:

 

Christian

Adresselister til lokallag

 

Regionsjefer

Opprette / legge ned lokalavdelinger

 

Christian
Enkle endringer i medlemsregister

Anne

Lill

Rita

Jørn

Regionsjefer

Økonomi vedrørende medlemmer Christian

Spørsmål om medlemskap

 

Rita

Jørn

Regionsjefer

Lokale spørsmål bl a om lokalavdelinger og tilknytning

Regionsjef

Viktig å informere om at mye av dette finnes på lastebil.no

 

NLFs Transportkonferanse 20. -21. januar 2017

Årets program er fullt av faglige godbiter! Vi setter søkelyset på realismen i de utslippskutt vår næring skal pålegges. Er dette i det hele tatt mulig å få til? Hva må til? Hva slags teknologi og hvilke energibærere ser vi for oss? Er batteri løsningen? Er det mulig å overføre mer til sjø og bane? Og ikke minst – hva gjør vi selv? Innledere fra Zero, lastebilprodusenter, rederinæringen og vår egen organisasjon står klar til å oppdatere oss i løpet av to spennende dager på Hamar – i tillegg til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Eirik Newt som også kommer på konferansen.

Påmelding skjer ved å følge denne linken.

NLFs lederskole

Nå skal transportbransjens ledere bli enda bedre. For å styrke kompetansen tilbyr NLF og Transportkompetanse etterutdanning for både topp- og mellomledere. De første kursene er allerede avholdt og deltakerne er storfornøyde.

 - Jeg har ikke følt jeg har stått fast. Likevel kjenner jeg at jeg trenger litt mer input både for å kunne videreutvikle og pusse på driften av firmaet, og jeg kjente meg godt igjen i problemstillingene på kurset, fortalte Knut Henning Ruud til Anlegg & Transport da de skrev om etterutdanningen tidligere i høst.

Påmelding til kurs kan man gjøre ved å følge denne linken – hvor du også får informasjon om når de neste kursene arrangeres.

Dekkmann

Dekkmann ruster seg for økt konkurranse og gjør endringer avdelingsnivå. Aller størst er endringene i Trondheim der Dekkmann åpner tre nye avdelinger når Lade Dekkservice AS blir medlem av Dekkmann-familien. Dermed har Dekkmann fire avdelinger i Trondheim fra 1. januar.

Utover året vil Dekkmann utvide i flere andre områder, først og fremst gjennom ulike franchise-ordninger.

Nytt kurs i Ansettelsesforhold

Stor etterspørsel og svært gode tilbakemeldinger på kurset som ble arrangert 16. november i år gjør at nytt kurs settes opp i Stavanger 1. februar. Kurslokalene er rett ved Sola flyplass i MAN Truck & Bus Norge sine lokaler.

Påmelding gjør man ved å følge denne linken.

NLF Magasinet 2017

Årets første nummer av NLF magasinet kommer i begynnelsen av februar. Har du tips eller sitter på saker du mener vi bør belyse nærmere ta kontakt med Jan Harry Svendsen, jhs@lastebil.no eller 93447754.

Her er produksjonsplanen for NLF Magasinet i 2017:

 

Utgave nr:                  Materiellfrist:                        Utgivelsesdato:                    

1                                 Fredag 20. januar                  Tirsdag 7. februar                 

2                                 Fredag 24. mars                    Tirsdag 4. april                                 

3                                 Fredag 5. mai                        Tirsdag 16. mai                    

4                                 Fredag 16. juni                      Tirsdag 27. juni                     

5                                 Fredag 18. august                 Tirsdag 29. august                

6                                 Fredag 22. september           Tirsdag 3. oktober                

7                                 Fredag 27. oktober                Tirsdag 7. november            

8                                 Fredag 1. desember              Tirsdag 12. desember