NLF

Nyhetsbrev 6. juni 2014

Dette nyhetsbrevet fra NLF sentralt inneholder nytt fra 23. mai til 6. juni. Nyhetsbrevet sendes direkte til alle medlemmer i NLF som står oppført i medlemsregisteret med en epostadresse, samt alle ansatte i NLFs administrasjon sentralt og alle region-/distriktssjefer.

Nyhetsbrev 5. juni 2014

Ny ansatt rådgiver i Trøndelag;

Torsdag denne uken ble Torbjørn Stavdal tilsatt i en midlertidig prosjektstilling ved regionkontoret i Trøndelag. Stillingsstørrelsen er 50% og prosjektperioden er foreløpig satt til 6 måneder med tiltredelse 15. juni. Torbjørn er en meget kjent person i transportmiljøet i Midt-Norge takket være sine 27 år i IF Forsikring hvor han arbeidet seg opp mot transportbransjen og særlig NLFs medlemmer. Hos oss skal han særlig arbeide med medlemsverving samt oppfølging av regionens samarbeidsprosjekter mot NAV, videregående skoler, bransjenettverk mv.

Meglingsresultater på overtid
Som de fleste har fått med seg, ble det til slutt enighet i tariffoppgjøret. Forhandlingsleder Robert Aksnes er fornøyd med at man unngikk streik, men sånn passe fornøyd med selve resultatet. Riksmeklingsmannen skrev følgende om resultatet:
NLF oppnådde flere ting, blant annet bindingstid: – Punktet om bindingstid får faktisk mye å si for våre medlemmer. Man slipper investeringer i etterutdanning for så å se sjåførene fare ut døra. Nå er de forpliktet til ett års arbeid. Mer om saken og alle avtaledokumentene finner du her.

Landsmøtet 2014
Det er i innspurten og landsmøtet tar all tid. Mange praktiske gjøremål og administrative ting må ordnes med før neste uke. Naturlig nok er veldig mange på hovedkontoret engasjert i dette arbeidet.

Diverse møter
Adm. direktør  var i Gøteborg på Kr. Himmelfartsdag. Der holdt han foredrag for Transportkompetanse Haugesund sine ansatte. Han sto også for åpningen av Lastebilens dag både i Aurland og på Fryasletta, sistnevnte var også Kari Brun Ågotnes med på. Geir har vært i møte med TS-Forum i forbindelse med fremtidig samarbeid. Der er det fortsatt uavklarte spørsmål. Teknisk gruppe var samlet denne uka for å diskutere vekter og dimensjoner, og Rune (Damm) og Kjetil (Meaas) var ansvarlig fra hovedkontoret. Vegdirektoratet arrangerte et møte for organisasjoner og andre med interesse for kjøre- og hviletidsbestemmelsene i forbindelse med at «Forordning om ny fartsskriver» er vedtatt i EU og nå planlegges innarbeidet i norsk regelverk. I denne forbindelse ønsker Vegdirektoratet også å se unntakene fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene. På dette møtet var Jan-Terje og Rune tilstede. Saken sendes på vanlig høring.

Hannovermessen i september
NLF minner om fagturen til Hannovermessen 25.-29. september i år. Dette er en av de største europeiske messene for lastebiler og busser, og årets temaer er teknologi og design. Det vil også bli presentasjoner av en del verdensnyheter. Mer om selve messen finner du her. NLF lover en innholdsrik tur med mange artige aktiviteter. Du kan lese mer om selve turen og opplegget på lastebil.no  Meld deg på raskt, det er kort tid til september…

Ja, vi har grillskilt!
Tro det eller ei; nå er endelig nye fine NLF-grillskilt på plass på lageret. De er av skikkelig materiale, selvfølgelig ikledd NLFs nye design og de er enkle å feste i grillen. Send en epost til Karin Nordeng på karin@lastebil.no, hvor du skriver tydelig navn, leveringsadresse og ønsket antall, så er du snart i besittelse av NLFs fine grillskilt til kjøretøyene dine.

NLFs bransjeordlista
Ordlista på lastebil.no får stadig nye tilbakemeldinger, og de er gode! Hovedkontoret er veldig stolte over at den blir sett og brukt, både ute i media og i bransjen. Fra lansering 3. april har vi hatt over 8500 sidevisninger på ordlista! Vi oppfordrer medlemmene til å benytte den, fortelle andre om den, og ikke minst komme med forslag til nye ord og begreper som bør være med i lista.

Medlemsblad
NLF Magasinet nr. 5 – 2014 kom ut denne uken, og bidragsyterne er fornøyde med resultatet! Imidlertid er redaksjonen allerede i gang med neste nummer: – Vi har hatt to redaksjonsmøter, annonsene er i havn og det meste av artikler og stoff er ferdigskrevet. Nr. 6 inneholder også et ekstra bilag med temaet «påbygg». Nå gjenstår landsmøtet. Mye aktivitet, mange hendelser og korte tidsfrister gjør dette utfordrende, men artig, sier redaktør Tore Bendiksen entusiastisk.

Tillitsmannskurset tilgjengelig
Det tidligere nevnte organisasjonskurset for tillitsvalgte er nå tilgjengelig, og regionene begynner å bli klare til å anvende det ute i felten. Det er utarbeidet et opplegg både for todagers kurs og for et dagskurs. De som er interessert i kursene kan ta kontakt med distrikts-/regionsjefen i ditt distrikt. Disse vil få nærmere orientering om kurset på en samling i forkant av landsmøtet neste helg.

NLF i media
Naturlig nok har tariffmeglingen tatt mye plass i mediene, der det bl.a. er skremt med bensinkrise. Det har vært mye oppmerksomhet rundt modulvogntog. Det ble passe med oppmerksomhet rundt pressmeldingen NLF sendte ut vedrørende bompengeøkningen i Oslofjordtunnelen. Geir sitt nattekjøringsintervju i Dagbladet, ga flere oppslag i ettertid, for eksempel i Adresseavisen, Yrkesbil og lignende. I forbindelse med at ordningene med modulvogntog blir permanent, har det blitt mange intervjuer på Geir. Det har ellers vært flere større og mindre intervjuer med Geir både i fagpressen og ulike aviser de siste to ukene.