NLF

Nyhetsbrev 9. oktober 2014

Dette nyhetsbrevet fra NLF sentralt inneholder nytt fra 26. september til 9. oktober. Nyhetsbrevet sendes direkte til alle medlemmer i NLF som står oppført i medlemsregisteret med en epostadresse, samt alle ansatte i NLFs administrasjon sentralt og alle region-/distriktssjefer.

Dette nyhetsbrevet fra NLF sentralt inneholder nytt fra 26. september til 9. oktober. Nyhetsbrevet sendes direkte til alle medlemmer i NLF som står oppført i medlemsregisteret med en epostadresse, samt alle ansatte i NLFs administrasjon sentralt og alle region-/distriktssjefer.

Statsbudsjettet
Stor spenning var knyttet til det første blåblå statsbudsjettet, og samferdsel ble en av vinnerne. Økte bevilgninger til veg, stans i vedlikeholdsetterslepet på veg samt satsing på kollektivtransport ser NLF på som positivt, likeså kuttene i avgifter som f.eks. vektårsavgiften. Det er de mindre aktivitetene forbundet som bransjeorgan er skeptisk til; f.eks. økningen av grensen for momsregistreringen til 150 000,-. Dette åpner opp for svart arbeid, og for at gjenger kan reiser rundt og arbeide organisert uten å betale skatt noen steder. Forbundet er også skuffet over enkeltsaker som f.eks. innføring av bompengebrikke uten tilfredsstillende løsning for forhåndsbetaling. Les mer om statsbudsjettet på lastebil.no

Bombrikke-aksjonen
Et hundretalls medlemmer og transport-aktører var møtt opp utenfor Stortinget 3. oktober. I tillegg var det flere politikere som hadde funnet veien. Men først og fremst hadde media fått med seg at NLF skulle ha en aksjon, og det var et av målene. Det var veldig stort medieoppbud, og Geir A. Mo var et populært intervjuobjekt. Appellen og det politiske budskapet ble derfor noen minutter forsinket, men det var helt greit. Statssekretær Bård Hoksrud og Eirin Sund fra transportkomiteen mottok brevet fra NLF og alt gikk greit slik vi hadde planlagt. Les mer om aksjonen her:

IRU-møte og NLA-møte

På IRU-møtet i Brussel var det bl.a. snakk om arbeidsprogrammet for 2015 for IRUs Brusselkontor, en strategi for å sikre like konkurransevilkår for lastebilnæringen, og kjøre- og hviletidsreglene. Det skal arbeides videre for å samle støtte hos arbeidstakerorganisasjonene og nasjonale myndigheter for forslaget fra Astic (lastebileierforbundet i Spania) om å tillate inntil ni dagers kjøring mellom ukehvile for å sikre at sjåførene kommer hjem for å ta ukehvil.

Det er veldig viktig å få samlet de nordiske landenes organisasjoner og finne ut hva som rører seg hos de ulike. I Malmø i forrige uke hadde NLA årsmøte, og NLF, SÅ, DTL og SKAL var samlet. Fremtidig påvirkningsarbeid mot sentrale medlemmer av EU-parlamentet, situasjonen i Frankrike og Belgia hvor det er blitt forbudt å ta ukehvilen i kabinen og andre viktige temaer var oppe. Les mer på lastebil.no

Satsing på varebileiere
Etter flere henvendelser fra lokallag bestemte forbundsstyret i september at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe for å lage en plan for satsing på varebileiere. Gruppa ledes av Per Madsen med Kåre Sundsmoen og Svein Arne Trøen som medlemmer. Sekretær i gruppa er Kjell Olafsrud fra administrasjonen. Gruppa hadde sitt første møte 7.10 og skal legge frem sin innstilling i uke 6/2015. Planen er at resultatet av dette arbeidet skal iverksettes våren 2015.

NLF i media
Naturlig nok skapte aksjonen utenfor Stortinget mye oppmerksomhet. TV2 sendte direkte, NTB sendte to pressemeldinger ut fra seansen, og NRK, VG og alle de store riksmediene og regionale aktørene ville intervjue Geir A. Mo. I tillegg ser vi i medieklippene at mange lokale og fagmedier fikk med seg NLFs aksjon. Det var det som var ønskelig; å nå bredt ut med budskapet om FORHÅNDSBETALT obligatorisk bombrikke. En rask gjennomgang ser at det lyktes NLF med.
Mo ble spurt av Dagbladet om å kommentere statsbudsjettet online, og det ga ham jo anledning til å få frem NLFs synspunkt på statsbudsjettet.
Kravene til vinterdekk har også avstedkommet noe omtale og intervjuer for NLF, det samme har statssekretær Hoksrud sin litt vel tidlige konklusjon rundt alternativ til stamvei øst/vest.

Oslo Motorshow
10. –12. oktober arrangeres Oslo Motor Show på Norges varemesse på Lillestrøm. Dette er messen for alle motorinteresserte. Derfor har NLF – sammen med Opplæringskontoret – også i år en stand her. Du finner oss på Stand nr. E01 – 46.  På standen vil også lastebilsimulatoren til Opplæringskontoret stå.