NLF

Du kan fortsatt kreve Kartellerstatning og ha krav på kompensasjon om det er kjøpt/leaset ny lastebil mellom 1997 og 2013. Siste frist er 31.03.2020

Nå nærmer det seg fristen for deltagelse. Er det kjøpt/leaset ny lastebil registrert mellom 1997 og 2013 kan man ha krav på økonomisk kompensasjon som følge av lastebilprodusentenes kartellvirksomhet. NLF samarbeider med et ledende globalt advokatbyrå, Hausfeld & Co LLP som har lang erfaring innen komplekse kartellsaker.

Hvem kan få kompensasjon?

Alle medlemmer som har kjøpt eller leaset lastebiler registrert i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet EØS.

At lastebilen/e har førstegangsregistrering mellom 1997 og 2013.

Lastebiler som kvalifiserer til kompensasjon, er innenfor MDV-segmentet (mellom 6 og 16 tonn) og HDV-segmentet (over 16 tonn)

Alle typer lastebiler kvalifiserer som f.eks. kranbiler, søppelbiler, tømmerbiler, anleggs-biler, lastbiler for landbrukssektoren og andre spesialutstyrte lastebiler.

Les den vedlagte brosjyren og se hvordan man går frem for å delta i kravet. Last ned og fyll inn det som «Representasjonmandatet» sier skal gjøres. Har du spørsmål, kontakt Hausfeld Norge på e-post kristen@truckskartel.no eller heli@truckscartel.no

NLF har forelagt «kartellsaken» for vår samarbeidspartner Advokatfirma Vectio AS MNA, de skriver i sin konklusjon: «De selskap som gir fullmakt vil ikke bli avkrevd noen kostnader eller forplikte seg til å betale salær eller annet såfremt avtalen holdes. Å holde avtalen betyr at selskapet ikke trekker seg fra avtalen eller forsøker å gå til parallelt søksmål. Dersom advokat firmaet Hausfeld vinner frem med gruppesøksmålet vil erstatningssummen bli fordelt og selskapet vil bli utbetalt sin andel etter et fradrag på 25%. Dette innebærer at det er liten, eller ingen, risiko forbundet ved å gi en slik fullmakt til advokatselskapet Hausfeld».

Et klientforhold som inngås mellom medlemsbedrifter i NLF og Hausfeld er mellom disse to parter. Norges Lastebileier-Forbund som organisasjon er ingen part og har intet innsyn i dette klientforholdet.

973_Kartellerstatning_2020

Representation mandat for signering