NLF

KMV-nytt, nr. 6 2019

Informasjon fra Arbeidstilsynet

ARBEIDSTIDSSØKNADER

Frå 1. september må alle som skal søke Arbeidstilsynet om gjennomsnittsberekning av arbeidstid eller utvida overtid, søke digitalt. 

Se nærmere her.

TIL INFO, KMV-BRANSJESERTIFIKAT

Bransjesertifikat, første gangs utstedelse

Når du anser at bedriften har innført – og har begynt å bruke KMV-systemet, bekrefter du det ved å fylle ut dette skjemaet og sender den til NLF. På bakgrunn av bekreftelsen vil vi utstede bransjesertifikat.

 

Fornyelse av bransjesertifikatet

Når bransjesertifikatet skal fornyes, må vi ta en revisjon (telefonmøte). Da skal du ikke sende inn bekreftelsen i punktet ovenfor. Se nærmere KMV, kap 6.4.2 Ekstern revisjon (NLF). Når de tre rapportene, det henvises til i kapittelet, er lagret i systemet er du klar for revisjon og tar da kontakt med NLF. Se også kap. 6.4.1 Intern revisjon.

     

Oslo, 01.07.19

NLF v/Inge Børli

Tidligere nyhetsbrev kan  leses her.