NLF

KMV-nytt, nr. 7, 2019

KMV-nytt, diverse

BEDRIFTSHELSETJENESTE

Året går mot slutten og det er på tide å ta kontakt med bedriftshelsetjenesten for å planlegge neste år. Det skal lages en handlingsplan for oppgavene bedriftshelsetjenesten skal være involverte i 2020.

 

LØYVE

Vi har fått tilbakemeldinger om at det var ønskelig med mer informasjon rundt løyveordningen. Hvordan forholde seg i henhold til løyver når f.eks. sønnen ønsker å overta virksomheten etter faren eller at et enkeltmannsforetak blir til et AS?

I KMV, kap. 5.2.3 er det nå tatt inn mer informasjon rundt dette – og andre aktuelle løyveting.

 

Oslo, 14.11.19

NLF v/Inge Børli

Tidligere nyhetsbrev kan   leses her.