NLF

Korona-status fra NLF 03.04.20

- Vil ramme enbilseiere og små bedrifter hardt

NLF mener den nye kontantstøtten for bedrifter vil føre til forskjellsbehandling, og at den vil ramme NLFs enbilseiere og andre små bedrifter urimelig hardt.

- Vi er godt i gang med å prøve å få denne endret, og er i god dialog med flere partier om dette. Målet er å få bort forskjellsbehandlingen – eller i det minste sterkt redusere den, når Stortinget tirsdag i neste uke skal vedta ordningen, sier NLF-direktør Geir A. Mo. Ordningen legger opp til en ulik behandling av bedrifter som ble stengt ned av staten, og bedrifter som "bare" har fått tapt omsetning, og hvor mye de skal få dekket av faste utgifter. 

Det var i går Regjeringen la frem sitt forslag til retningslinjer for kompensasjonsordningen for bedrifter med omsetningsfall på 30 prosent eller mer som følge av koronakrisen. Stortinget behandler saken tirsdag.  

Les mer på regjeringens nettsider ved å klikke her

Velg norsk!

Norske transportører jobbet på spreng for å holde samfunnet i gang under koronakrisens første uker. Nå ber NLFs forbundsleder om en gjenytelse fra forbrukere og transportkjøpere.
– Ved å støtte norsk transportnæring bidrar man ikke bare til å sikre norske arbeidsplasser. Det vil også være avgjørende for beredskapssituasjonen i den usikre tiden fremover, sier Tore Velten.

Les mer om oppfordringen om å velge norsk på lastebil.no

Se filmsnutten Støtt norsk transportnæring (44 sekunder) - spre den gjerne! 

Oppdatert om hjemmekarantene for yrkessjåfører

Vår informasjon om hjemmekarantene for yrkessjåfører som har fått unntak er omarbeidet, og forhåpentligvis enklere å forstå. Det har ikke skjedd endringer i regelverket.

Les om hva hjemmekarantene innebærer for yrkessjåfører som har fått unntak

Hva skjer utenfor Norge?

For dere som kjører kortere og lengre turer over landegrensene, har vi samlet den informasjonen under en meny kalt internasjonalt, på korona-fanen på lastebil.no. Gå til internasjonalt

Ingen medlemsundersøkelse i påskeuka

Denne uka er det ingen større endringer i svarene på medlemsundersøkelsen mot tidligere. Svarene gir oss en god pekepinn på hvordan det står til blant medlemmene våre i disse koronatider. Mer om resultatene i et blogg-innlegg på lastebil.no i neste uke.

PS! Rekorden uteble. Det manglet 147 svar denne uka fra å slå 712 svar fra første uka. Nå blir en pause i påskeuka - ingen undersøkelse neste uke, altså.

Neste nyhetsbrev kommer mandag, deretter onsdag, før vi tar en kort påskepause. God helg!