NLF

Korona-status fra NLF 12.05.20

Oppkjøring mulig fra i morgen

13. mai starter oppkjøring i alle førerkortklasser, inkludert tungbil. Kjøreskolene starter med kjøretimer i neste uke. 

Trafikkskolene har vært stengt i nesten to måneder på grunn av koronautbruddet. Statens vegvesen vil prioritere dem som har fått kansellert sine oppsatte oppkjøringstimer i stengingsperioden. 

Alle oppkjøringer skal skje i tråd med helsemyndighetenes smittevernregler. Trafikkskolene har fått tilsendt rutiner som skal bidra til at avviklingen av oppkjøringstimene skjer på en effektiv og trygg måte.
– Hvis alle følger disse reglene vil vi klare å gjennomføre et stort antall oppkjøringer, og sørge for at vi kommer i normal drift igjen så raskt som mulig, sier Henning Harsem i Statens vegvesen.

Les nyhet fra Statens vegvesen

Les om smittevern- og bestillingsrutiner hos Statens vegvesen (vedlegg)

Mindre til kontrollvirksomhet i revidert statsbudsjett

I statsbudsjettet for 2020 ble det bevilget 20 millioner kroner til økt kontroll av tunge kjøretøy på vinterføre. Virusutbruddet har gjort at det har blitt gjennomført færre kontroller, og i revidert statsbudsjett, som ble lagt fram i dag, er bevilgningen foreslått redusert med halvparten, det vil si 10 millioner kroner.

– Når vi nå ser at pandemien synes å være på retur, er det viktigere enn noen gang å intensivere kontrollene langs veien for å sikre trafikksikkerhet og like konkurransevilkår. Vi får meldinger om at det er både mange useriøse og utenlandske aktører på veien. For å få bukt med disse nytter det ikke å redusere bevilgningene til kontroll, tordner NLF-direktør Geir A. Mo.

Les vår kommentar til revidert statsbudsjett på lastebil.no 

Permitterings- og dagpengeperioden forlenget

Vi tar med en nyhet til fra revidert statsbudsjett: Regjeringen foreslår å forlenge permitterings- og dagpengeperioden ut oktober. Behov for ytterligere forlengelse vil bli vurdert over sommeren.

NLF kommer med flere detaljer fra revidert statsbudsjett, så følg med på nyheter på lastebil.no.

Hva skjer med kjøre- og hviletiden?

Nåværende unntak fra kjøre- og hviletiden varer fram til 14. mai. Vi vet ennå ikke om unntaket blir forlenget eller om det på fredag er tilbake til ordinært regelverk for kjøre- og hviletiden. Vi kommer tilbake med informasjon så fort vi vet noe mer. 

Søk kontantstøtte for april fra fredag

Fra fredag 15. mai blir det mulig å søke kontantstøtte for april for bedrifter med stort omsetningsbortfall grunnet koronapandemien. 

Søk om kontantstøtte (tilskudd fra kompensasjonsordningen) på Skatteetatens nettsider

Ny spørreundersøkelse i morgen

I morgen tidlig får du tilsendt en ny medlemsundersøkelse på e-post. Svarfristen er fredag kl. 12, som tidligere. Vi oppfordrer alle medlemmer til å svare, enten du har blitt påvirket av koronapandemien eller ikke. 

Neste korona-status kommer tirsdag, og tidligere ved behov.