NLF

Korona-status fra NLF 14.03.20

Økonomisk tiltakspakke for transportnæringen

NLF har utarbeidet en liste over økonomiske strakstiltak som bør gjennomføres for transportnæringen og legger den frem for stortingspartiene lørdag ettermiddag.

Denne innebærer blant annet en rekke kostnadsreduserende og likviditetsforbedrende tiltak, tydeliggjøringer og forbedringer rundt forhold knyttet til permittering og arbeidsgivers økonomiske ansvar ved bortfall av arbeidskraft, samt hurtigtiltak knyttet til enbilseiere som risikerer store økonomiske problemer ved bortfall av oppdrag.

NLF er i fortløpende dialog med politiske myndigheter og forvaltningen i denne krisen. Det er forventet at regjeringen vil måtte komme med flere økonomiske tiltakspakker og fra vår side er helgens innspill som strakstiltak å regne.

NLF lanserer markedsplass for enkel formidling av sjåfører og oppdrag

I disse spesielle tider kan det være behov for å samarbeide mer enn vanlig. Noen av oss har ledig kapasitet og sjåfører, mens andre sliter med å få levert på grunn av sykemeldinger eller andre forhold.

Derfor har NLF utarbeidet en løsning hvor medlemsbedrifter kan formidle både ledig kapasitet og behov for sjåfører seg imellom.

Ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet vil innlegget bli lagt til i NLFs formidlingsløsning på www.lastebil.no, under korona-menyen øverst på siden.

Listen blir moderert av NLFs redaksjon ved rho@lastebil.no.

Husk å gi beskjed når et innlegg ikke lenger er aktuelt.

Sjåfører kan bli satt i karantene likevel

I utgangspunktet er yrkessjåfører unntatt karantenevedtak ved innreise etter ferdsel utenfor Norge. Men mange bedrifter melder nå likevel om karantenerelaterte utfordringer.

Mange bedrifter har utenlandske sjåfører som jobber turnus, gjerne med 14 dager på og 14 dager av. De som ikke kommer til Norge med lastebil, men som ankommer fra hjemlandet med fly for å iverksette en arbeidsperiode, blir nå avvist ved ankomst eller satt i karantene på lik linje med andre reisende.

NLF ser på problemstillingen og har gjort myndighetene obs på at dette kan skape store utfordringer for utførsel av kritiske transporttjenester.

NHO Logistikk & Transport har oversendt NLF følgende informasjon, som de oppgir å ha fått fra Helsedirektoratets avdeling for helserett. NLF har på nåværende tidspunkt ikke fått opplysningene bekreftet fra myndighetene.

«Unntaket gjelder kun for fører og personell som kommer med lastebil / godstransport til grensen i forbindelse med transporten.

Unntaket gjelder ikke sjåfører og personell som er ansatt i norske firmaer, men som i en periode har oppholdt seg i land utenfor Norden før de kommer tilbake til Norge og skal utføre arbeid.

Sjåfører som kommer til Norge uten lastebil / varetransport, og som kommer med fly, tog, båt, privatbil, vil bli omfattet av karantenereglene / innreisereglene på lik linje med alle øvrige som vil inn i Norge.»

Les mer korona-nytt for lastebilnæringen her!