NLF

Korona-status fra NLF 15.03.20

Utsatt frist for EU-kontroll

Statens vegvesen utsetter fristen for de som har frist for EU-kontroll i tidsrommet 13. mars til 30. april. Disse vil få utsatt fristen med to måneder.

Dette omfatter om lag 187 000 kjøretøy.

Har du allerede hatt kjøretøyet inne til kontroll og fått en såkalt 3-feil, vil du ikke få ny frist.

For mer informasjon, se  Vegvesenets pressemelding.

Dette er detaljene i NLFs foreslåtte økonomisk tiltakspakke for transportnæringen

NLF har utarbeidet en liste over økonomiske strakstiltak som bør gjennomføres for transportnæringen. Disse ble fremlagt for stortingspartiene lørdag ettermiddag.

Hele tiltakspakken er nå tilgjengelig for gjennomlesning.

Trykk på denne linken for å laste den ned (PDF).

Uavklart karantenesituasjon for sjåfører

Det har dukket opp en rekke karantenerelaterte problemstillinger i transportnæringen. Dette gjelder både sjåfører som kommer med fly fra utlandet og sjåfører som flytter seg på tvers av fylker til og fra arbeidsplassen. Flere fylker praktiserer nå obligatorisk karantene for personer som kommer fra andre regioner.

Sjåfører er i utgangspunktet unntatt karantenebestemmelsene. NLF har bedt om en tydeliggjørelse av dette unntaket fra regjeringen og Vegdirektoratet. Et svar på dette bør foreligge mandag.

Signering av fraktbrev ved levering

Det er ikke anledning til at sjåførene signerer på vegne av mottaker ved levering av frakt. Begge parter bør bruke hansker, eventuelt ta et bilde for å ha annen dokumentasjon på levering.

For øvrige transportrelaterte korona-oppdateringer, klikk her