NLF

Korona-status fra NLF 19.03.20

Reglene i transportnæringen skal følges som normalt

Det er bare enkelte deler av kjøre- og hviletidsreglene som er endret i sammenheng med unntakstilstanden vi opplever nå. Ellers fungerer regelverket i transportnæringen som normalt. Det gjelder alt fra arbeidstid, vekter og dimensjoner, krav til dekk og teknisk utstyr med mer.

NLF har utarbeidet et dokument hvor unntakene i kjøre- og hviletidsreglene forklares i detalj. Dokumentet kan du enten finne her eller ved å gå inn på «Nyttige lenker og dokumenter» under korona-fanen på www.lastebil.no.

Alle arbeidsgivere oppfordres til å gjennomgå unntakene med sine sjåfører, slik at det ikke oppstår misforståelser. 

Del to av den økonomiske tiltakspakken er klar

Stortinget presenterte i dag del to av krisepakken for å motvirke de økonomiske konsekvensene av koronaviruset. For transportbedrifter er det spesielt disse to punktene som er relevante:

  • Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder
  • Regjeringen skal komme med forslag som vil sikre reduserte takster på riksvegferjer i en begrenset periode

NLF arbeider også for å få fjernet forhåndsbetaling ved AutoPASS for ferje, og at beløp som allerede er satt som depositum blir tilbakebetalt.

Status for grensekryssing i Skandinavia

Det skjer stadig endringer i hvordan våre naboland forholder seg til koronakrisen. Det er viktig at de som driver med grensekryssende transport oppdaterer seg på reglene som innføres i de respektive landene.

Generelt oppfordres det til å ha med pass ved grensekryssende transport, ettersom dette fortsatt er det foretrukne ID-beviset. 

Grensesituasjonen i Sverige:

Her har NLF fått ubekreftede meldinger om at det kreves eksporttillatelse for varesendinger fra Sverige. Det er sendt en henvendelse til svenske Tullverket for å få en avklaring rundt situasjonen. I Sverige er det også innført unntak for kjøre- og hviletidsreglene. Detaljene finner du her.

Grensesituasjonen i Danmark:

All godstrafikk går som normalt. For detaljert informasjon, trykk her.

Grensesituasjonen Finland:

All godstrafikk går som normalt. For oppdatert informasjon om grenseoverganger, se IRUs nyhetsoppdatering for Finland.

ADR-bevis får også forlenget utløpsfrist

Tidligere denne uken forlenget Statens vegvesen uløpsfrist ved førerkort og YSK med seks måneder. Mange har i etterspurt samme ordning ved ADR-bevis. NLF har fått bekreftet fra Direktoratet for samfunssikkerhet (DSB) at dette vil bli gjennomført. Når det formelt trer i kraft, er fortsatt usikkert. Men det er forventet å bli formalisert innen utgangen av uka.

Alkolås: Alle låser må ikke deaktiveres

Mange velger nå å deaktivere alkolåsene i frykt for smitte. Ifølge leverandøren Alås trenger ikke dette være nødvendig hvis man tar noen forhåndsregler:

1. Bytt munnstykke hver dag.

2. God håndhygiene – vask alltid hendene før bruk av enheten.

3. Bruk gjerne antibac ved håndvask, men helst ikke rett før du skal blåse i alkolåsen. Sørg for at antibacbeholderen er lukket når den ikke er i bruk.

4. Rengjøring av enheten og bil bør skje med desinfiserende middel uten alkohol, for å unngå at alkolåsen blir påvirket.

Hvis du har alkolås levert av Alås, kan du bestille nye munnstykker på post@alaas.no.

Konkurranseloven: Unntak for transportnæringen

I sammenheng med koronakrisen har myndighetene vedtatt å innføre midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i transportsektoren. Hensikten er å gjøre det lettere for transportbedrifter å hjelpe hverandre i denne utfordrende perioden.

Les vedtaket her

Frys serviceavtalen på biler som ikke er i bruk

Har du biler som står som følge av redusert drift? Ta kontakt med din serviceleverandør og sett avtalen på vent. Både Scania og Volvo bekrefter at de er imøtekommende på dette.