NLF

Korona-status fra NLF 22.03.20

Rettelse vedrørende ADR-bevis

ADR-kompetansebevis som utløper etter 01.03.2020 får utsatt gyldighet til 30.11.2020, og ikke 30.08.2020 som det sto i gårsdagens nyhetsbrev.

ADR-kontroll og sertifikat for tanker som utløper mellom 01.03.2020 og 01.08.2020 får som tidligere nevnt utsatt gyldighet til 30.08.2020.

Husk å dokumentere stengte toaletter og dusjer

Vi minner om at det er viktig å dokumentere stengte toaletter og dusjer langs vegen. Hvis du opplever dette, ta bilde og send til post@lastebil.no med informasjon om tid og sted. 

Over 200 000 har sett NLFs sjåførhyllest

Fredag ettermiddag publiserte NLF videoen «Tommel opp til sjåførene» på Facebook og på www.lastebil.no. Idet dette nyhetsbrevet sendes ut søndag ettermiddag har visningstallet passert 200 000, og videoen er delt mange tusen ganger.

Hvis du ikke har sett videoen enda, kan du gjøre det her.

 

Øvrige nyttige detaljer:

Permitteringer

For svar på alle spørsmål knyttet til permitteringer, varslingsplikt med mer, les   oppdatert informasjon på NAVs nettsider.

Utvidet førerrett og YSK med seks måneder

Etter påtrykk fra NLF har Vegvesenet besluttet å utvide all førerrett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse, som utløper i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020, med et halvt år.

Les mer om dette her

Desinfisering av lastebilen

Er det mistanke om smitte hos en sjåfør som har kjørt skift i en lastebil? Da bør førerhytten desinfiseres. NLF har nå sammen med Kjemico utarbeidet en guide til hvordan en går frem for å gjøre bilen smittefri og trygg for neste sjåfør.

Guiden lastes ned her (PDF).

For mer informasjon, kontakt Kjemico via post@kjemico.no eller direkte på 901 56 200. Kjemico AS holder til i Kristiansand men server daglig hele landet på både rengjøringskjemikalier, tilbehør og teknisk utstyr. 

Smittevernplan for transportbedrifter

NLF har utarbeidet en smittevernplan som transportbedrifter kan bruke internt. Gjennom denne planen kan en kartlegge den smittemessige situasjonen i den enkelte bedrift, og på bakgrunn av dette avgjøre hvilke tiltak som bør iverksettes.

Smittevernplanen kan lastes ned her (PDF).

Risikovurdering av smittefare

For å hindre potensiell smitte, er det viktig at alle arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare.
Det må planlegges tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjør en smittefare.
Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.

Viktig! Sørg for at alle ansatte er oppdatert på myndighetens tiltak:

https://helsenorge.no/koronavirus

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Regelverk om risikovurdering ved smittefare

Om arbeidsgivers ansvar når ansatte arbeider i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer:

Forskrift om utførelse av arbeid: Kapittel 6

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.