NLF

Korona-status fra NLF 23.03.20

Terminalguide på fire forskjellige språk

Mange etterlyser gode anbefalinger for hvordan en bør forholde seg til laste- og lossesituasjoner på terminalene. Derfor har NLF utarbeidet en guide på fire forskjellige språk, rettet mot både de som tar imot og de som leverer godset.

Last ned guiden her:

Terminalguide NORSK (PDF)

Terminalguide ENGELSK (PDF)

Terminalguide TYSK (PDF)

Terminalguide POLSK (PDF)

Nye medarbeidere på plass

NLFs administrasjon har styrket sin stab med to ressurspersoner som hadde sin første arbeidsdag i dag. Helen Karlsen er NLFs nye kommunikasjonssjef og vil arbeide med ekstern og intern kommunikasjon, pressehåndtering, nyhetsbrev og myndighetskontakt, med mer.

Jamieson Pothecary er NLFs nye journalist som skal fylle Stein Inge Stølens plass når han går ut i foreldrepermisjon fra begynnelsen av april.

Begge to er nå godt i gang med å sette seg inn i de høyaktuelle problemstillingene som koronakrisen har medført for transportnæringen.

Unntatt karantene på jobb, ikke på fritiden

Det er viktig å presisere at yrkessjåfører og andre som i transportnæringen er unntatt karantenevedtaket, kun er unntatt så lenge de er på jobb. Det er ikke anledning til å bryte karantenebestemmelsene i situasjoner som ikke er direkte relatert til transportarbeid.

Tollvesenet åpner for smidigere grensepassering

Transportører med gyldig transporttillatelse vil nå kunne passere grensen uten å stoppe. Det gjelder på tollsteder oppgitt i tillatelsen og innenfor åpningstiden.

Også utenom åpningstid gis transportører med transporttillatelser adgang til å passere grensen via så vel ubetjent som betjent grenseovergang.

Tolldeklarasjon og transittdokumenter må like fullt som vanlig være oversendt tollvesenet elektronisk og i forkant av grensepasseringen via TVINN-systemet.

Formålet med denne endringen av tollforskriften er å redusere smitterisiko ved at de aktuelle transportørene ikke trenger å melde seg fysisk ved ekspedisjonslokalet. Forskriften sikrer også harmonisering med svensk regelverk.

For nærmere informasjon klikk  HER.

Har du viktige spørsmål utenfor kontortiden?

NLFs vakttelefon er åpen frem til 21:00.

Telefonnummer: 415 44 100.

Øvrige nyttige detaljer:

Permitteringer

For svar på alle spørsmål knyttet til permitteringer, varslingsplikt med mer, les    oppdatert informasjon på NAVs nettsider.

Utvidet førerrett og YSK med seks måneder

Etter påtrykk fra NLF har Vegvesenet besluttet å utvide all førerrett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse, som utløper i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020, med et halvt år.

Les mer om dette her

Desinfisering av lastebilen

Er det mistanke om smitte hos en sjåfør som har kjørt skift i en lastebil? Da bør førerhytten desinfiseres. NLF har nå sammen med Kjemico utarbeidet en guide til hvordan en går frem for å gjøre bilen smittefri og trygg for neste sjåfør.

Guiden lastes ned her (PDF).

For mer informasjon, kontakt Kjemico via post@kjemico.no eller direkte på 901 56 200. Kjemico AS holder til i Kristiansand men server daglig hele landet på både rengjøringskjemikalier, tilbehør og teknisk utstyr. 

Smittevernplan for transportbedrifter

NLF har utarbeidet en smittevernplan som transportbedrifter kan bruke internt. Gjennom denne planen kan en kartlegge den smittemessige situasjonen i den enkelte bedrift, og på bakgrunn av dette avgjøre hvilke tiltak som bør iverksettes.

Smittevernplanen kan lastes ned her (PDF).

Risikovurdering av smittefare

For å hindre potensiell smitte, er det viktig at alle arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare.
Det må planlegges tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjør en smittefare.
Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.

Viktig! Sørg for at alle ansatte er oppdatert på myndighetens tiltak:

https://helsenorge.no/koronavirus

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Regelverk om risikovurdering ved smittefare

Om arbeidsgivers ansvar når ansatte arbeider i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer:

Forskrift om utførelse av arbeid: Kapittel 6

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.