NLF

Korona-status fra NLF 23.06.20

Gledelig utvikling hos medlemmene våre

De siste resultatene fra medlemsundersøkelsen viser bedringer på mange områder. Det er en markant bedring for endringer i etterspørsel og forsinkelse eller kansellering av oppdrag, hvor svarandelen fra uke 22 er nær halvert. Kun 16 prosent har registrert nedgang i etterspørselen siste uke grunnet covid-19, mot 30 prosent i forrige undersøkelse. 

En nesten like stor andel, 14 prosent, har registrert oppgang. Andelen som melder om uendret etterspørsel, er nå hele 71 prosent, opp fra 56 prosent i uke 22.

Følg med på lastebil.no for flere resultater og et dypere dykk ned i tallene, inkludert NLFs kommentar. 

Seier til NLF: Egenandelen borte i kontantstøtten

Regjeringen fjerner egenandelen, og sesongbedrifter kan få etterbetalt ekstra kompensasjon. Dette er en seier for NLF, som tidligere har spilt inn krav om at egenandelen må bort. 

– Endringene i kontantstøtteordningen for bedrifter er svært positiv. Dette er en direkte oppfølging av NLFs krav til myndighetene, som vi kom med den gangen ordningen ble innført, jubler NLF-direktør Geir A. Mo.

Les mer i egen sak på lastebil.no

Søknadsfristen for mars, april og mai utsatt

Fristen for å søke kontantstøtte, eller kompensasjonsordning for næringslivet, er utsatt til 31. juli. Dette gjelder månedene mars, april og mai. Fristen var opprinnelig 30. juni 2020. For juni, juli og august er søknadsfristen 30. september 2020.

Søkerportalen vil være åpen for endringer eller rettinger for allerede innsendte søknader for mars, april og mai også etter 31. juli, men ikke for nye søknader som gjelder disse månedene. Det betyr at er det tall eller lignende du trenger å kvalitetssikre, må du sørge for å sende inn søknaden innen fristen, og benytte muligheten til å endre på et senere tidspunkt.

For mer informasjon og å sende søknad, se  www.kompensasjonsordning.no

Les pressemeldingen fra Finansdepartementet

Ny tollstasjon med bedre plass

Den nye kontrollstasjonen i Hån er åpnet. Stasjonen ligger rett ved E18 og grensen, og har dermed fått en enklere tilgjengelighet. Kontrollmuligheten er også blitt mye bedre.

Les nyheten til svenske Tullverket

Høyt sykefravær 1. kvartal

Covid-19 gir utslag på sykefraværet, mener NHO Logistikk og Transport. Tallene for sykefravær for første kvartal 2020 er høyere enn på mange år. For sektoren transporttjenester og lagring er sykefraværstallet første kvartal 2020 på 6,9 prosent, mens tilsvarende tall for 2019 er 5,7 prosent.

Les mer på nettsidene til NHO Logistikk og Transport

Kredittforsikring skal sikre salg i Norge og utlandet

Regjeringen har satt av 20 milliarder kroner for å sikre bedrifter i Norge mot tap når de selger på kreditt. Ordningen har trådt i kraft, og forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). 

Les mer i pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Lavere inkassosalærer

Regjeringen har halvert inkassosalærene. Det skjedde med umiddelbar virkning fredag. Det betyr at gebyrene for purringer og inkassovarsler er redusert fra 70 til 35 kroner, og at inkassosalærene for krav opp til 500 kroner er redusert fra 350 til 175 kroner. Salærene for høyere krav er også redusert, men ikke like mye prosentvis.

Les mer i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Lov om utsettelse av frist for årsregnskapet

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2020. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, er utsatt tilsvarende. 

– Utsettelsen av fristene, som trer i kraft i dag, kombinert med muligheten for digitale møter, vil lette bedriftenes hverdag i en vanskelig tid, sier sier næringsminister Iselin Nybø.

Les mer i pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Reglene vedtatt for å hindre konkurs i småbedrifter

De nye reglene om enklere rekonstruksjonsforhandling for små foretak er vedtatt. Reglene trer i kraft fra 31. juli. 

– For små bedrifter kan forhandlinger etter de alminnelige reglene bli for dyre. Reglene [...] bidrar til at flere små bedrifter kan overleve og unngå konkurs, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Les mer i pressemelding fra Justis- og Beredskapsdepartementet

Tryggere E6 i Nordland

Koronapenger er brukt til å fjerne rasfarlige fjellpartier mellom Fauske og Saltdal, blant annet ved Setsåstigningen og nord for Kvænflogtunnelen. Nå står E6 i Sørfold for tur, blant annet et utsatt område mellom Hjelvik og Daumannsvik. Arbeidene pågår fram til midten av juli, og utføres av Mesta og lokale entreprenører for Statens vegvesen.

Les pressemelding fra Statens vegvesen

Pass opp ved utsiktspunkter på norske veier

Ifølge Statens vegvesen skal "alle" nordmenn på bilferie i år. De melder om at folk er aller mest opptatt av utsikt. I følge deres undersøkelse ønsker 74 prosent av alle nordmenn å bruke bil eller motorsykkel på årets sommerferie i Norge. 

– Det kan gi økt risiko om det er mange nye sjåfører på veien, kanskje også med et ukjent kjøretøy, sier Guro Ranes, direktør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

32.000 førerprøver gjennomført

Siden trafikkstasjonene åpnet 20. april, er det gjennomført 32.000 førerprøver.

1. januar ble straffen strengere for å jukse på teoriprøve og oppkjøring. Tidligere ble juks behandlet som stryk, med karantene på to uker for teoriprøve og fire uker for oppkjøring. Nå gis det 3-12 måneder karantene ved juks eller forsøk på juks.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Nyheter for dem som kjører utenfor Norges grenser

Følg med på IRUs sider for siste nytt fra kontinentet

Nytt NLF-Magasin på vei til deg!

Et rykende ferskt nummer av NLF-Magasinet, det fjerde i år, er på vei til deg i posten med masse spennende lesestoff. Les mer om eventyret Nor-log Gruppen, diesel-tyven som ble tatt på fersken, Havarikommisjonens rapport – den viktigste på mange år, modulvogntog og masse mer. Klarer du ikke å vente på papirversjonen, kan du lese en digital versjon her.

Årsberetningen for 2019 er også klar. Den digitale versjonen finner du her. Får du ikke årsberetningen i posten i løpet av kort tid, ta kontakt med NLF.

Siste nyhetsbrev før sommerferien og aller siste korona-status i denne omgang, kommer tirsdag om én uke.