NLF

Korona-status fra NLF 25.03.20

Ytterligere presisering om unntakene fra reisekarantene

Unntakene fra karanteneplikten er nå ytterligere presisert. Som vi tidligere har omtalt, gir Forskrift om karantene ved ankomst til Norge karanteneplikt i 14 dager til alle som kommer til Norge fra utlandet. Det er unntak fra karanteneplikt for personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted. Unntaket gjelder både personer som krysser grensen daglig, og dem som reiser inn i landet fra Sverige og Finland for å arbeide for lengre perioder. Det er også unntak for personer som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller for å ivareta befolkningens grunnleggende behov.

Helse- og omsorgsdepartementet offentliggjorde 24. mars et rundskriv som beskriver unntakene fra karanteneplikten ytterligere.

Les Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv her  

Klapp på skulderen til noen og enhver!

Det er nylig avholdt videomøte med alle fylkesledere og alle i forbundsstyret. Det er litt ulikt hvordan koronakrisen merkes på transportaktiviteten i vårt langstrakte land, men tilbakemeldingene stemmer overens med undersøkelsene vi har gjort. 

Gledelig var at hver og en nevnte den gode informasjonen NLF sprer via nyhetsbrevet og nettsider. Ros er alltid hyggelig å få, så tusen takk! 

Forbundsleder Tore Velten benyttet anledningen til å takke alle tillitsvalgte og ansatte for den jobben som gjøres for å få hjulene til å gå rundt i disse krisetider. 
- Ved å arbeide sammen skal vi greie å komme oss gjennom denne krisen, avsluttet han.

Årets representantskapsmøte og landsmøte utsatt  

Forbundsstyret har vedtatt å utsette årets representantskapsmøte og sommerens landsmøte til høsten eller neste år. Endelig beslutning om tidspunkt tas når krisen er over.

Dagpengekalkulator

Forrige uke innførte Stortinget nye regler for dagpenger. LO Medias nettavis, Fri fagbevelse, har laget en dagpengekalkulator, og den ønsker vi å dele med dere. Vi tar ikke ansvar for eventuelle feil.

Dagpengekalkulatoren finner du her

Regjeringens koronatiltak videreført

På gårsdagens pressekonferanse meldte statsminister Erna Solberg at tiltakene som ble innført 12. mars, blir videreført i alle fall til 13. april.

Les regjeringens pressemelding her

Terminalguide på fire forskjellige språk

Mange etterlyser gode anbefalinger for hvordan en bør forholde seg til laste- og lossesituasjoner på terminalene. Derfor har NLF utarbeidet en guide på fire forskjellige språk, rettet mot både dem som tar imot og dem som leverer godset.

Last ned guiden her:

Terminalguide NORSK (PDF)

Terminalguide ENGELSK (PDF)

Terminalguide TYSK (PDF)

Terminalguide POLSK (PDF)

Har du viktige spørsmål utenfor kontortiden?

NLFs vakttelefon er åpen frem til 21:00.

Telefonnummer: 415 44 100.

Øvrige nyttige detaljer:

Permitteringer

For svar på alle spørsmål knyttet til permitteringer, varslingsplikt med mer, les  oppdatert informasjon på NAVs nettsider.

Utvidet førerrett og YSK med seks måneder

Etter påtrykk fra NLF har Vegvesenet besluttet å utvide all førerrett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse, som utløper i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020, med et halvt år.

Les mer om dette her

Desinfisering av lastebilen

Er det mistanke om smitte hos en sjåfør som har kjørt skift i en lastebil? Da bør førerhytten desinfiseres. NLF har nå sammen med Kjemico utarbeidet en guide til hvordan en går frem for å gjøre bilen smittefri og trygg for neste sjåfør.

Guiden lastes ned her (PDF).

For mer informasjon, kontakt Kjemico via post@kjemico.no eller direkte på 901 56 200. Kjemico AS holder til i Kristiansand, men server daglig hele landet på både rengjøringskjemikalier, tilbehør og teknisk utstyr. 

Smittevernplan for transportbedrifter

NLF har utarbeidet en smittevernplan som transportbedrifter kan bruke internt. Gjennom denne planen kan en kartlegge den smittemessige situasjonen i den enkelte bedrift, og på bakgrunn av dette avgjøre hvilke tiltak som bør iverksettes.

Smittevernplanen kan lastes ned her (PDF).

Risikovurdering av smittefare

For å hindre potensiell smitte, er det viktig at alle arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare.
Det må planlegges tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjør en smittefare. Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.

Viktig! Sørg for at alle ansatte er oppdaterte på myndighetenes tiltak:

https://helsenorge.no/koronavirus

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus

Regelverk om risikovurdering ved smittefare

Om arbeidsgivers ansvar når ansatte arbeider i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer:

Forskrift om utførelse av arbeid: Kapittel 6

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.