NLF

Korona-status fra NLF 26.03.20

- Mer til småbedriftene nå!

NLF ber om at Norge gjør som Danmark, og kompenserer for bedriftenes faste utgifter.
– Ordningen må være enkel og ubyråkratisk og gi penger nå, og ikke om seks måneder, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

NLF utarbeider nå sin andre kravliste, som vil bli oversendt Stortinget i morgen. Ett av de andre tiltakene NLF foreslår, er at transportbransjen skal slippe å betale forskudd på bompenger og ferge. I tillegg er det viktig at det blir reelle lettelser og ikke bare utsettelser.

Les saken

Status for grensepassering i sanntid

Nå er det utarbeidet et kart som innhenter flåtestyringsdata fra lastebiler i sanntid. Slik kan en raskt finne ut hvor lang tid en grensekryssing i Europa vil ta.

Les saken og gå til kartet her

Sjåførbehov foran Heimevernet

Vi vil også minne om at transportsektoren er en kritisk samfunnsfunksjon, hvor behovet går foran Heimevernets personellbehov. Dette er nedfelt i en instruks fra Forsvarsdepartementet til Forsvaret. 

Arbeidsgivere som har behov for å frita personell som blir innkalt til tjenesteplikt i Heimevernet, må søke om fritak i tråd med Forsvarsdepartementet rutiner. Spørsmål tas med Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) på tlf. 915 03 003 eller e-post fpvs.kontakt@mil.no 

Endringer i finsk kjøre- og hviletid

Finland har også gjort endringer i sine kjøre- og hviletider:

  1. Maksimumsgrensene for daglig kjøretid, kjøretid per uke og kjøretid i løpet av en toukers-periode kan overskrides. 
  2. Minimumsgrensen for døgnhvile er 9 timer.
  3. Minimumsgrensen for ukeshvile uten kompensert hviletid er 24 timer
  4. Pausene kan også deles opp, en pause på 30 minutter tas ut først, så en på 15 minutter.

Forskriften trer i kraft 27. mars 2020 og gjelder til og med 25. april 2020.

Bekreftelse på "arbeid i kritisk samfunnsfunksjon" på engelsk

Det er nå utarbeidet et skjema på engelsk som bekrefter arbeid i kritisk samfunnsfunksjon. Dette er et supplement til det norske skjemaet, som vi tidligere har orientert om. Begge skjemaene ligger under menypunktet Korona, i  lenker og dokumenter.

Gå til skjemaet Confirmation of employment in critical society function

Visma har gode digitale løsninger

Visma har de siste ukene sett hvor viktig det er å ha gode digitale løsninger i disse utfordrende tider. De anbefaler alle lastebilsjåfører som i dag bruker eldre papirbaserte økonomisystemer, å vurdere flytting av fakturering og regnskap opp i en nettbasert løsning. Slike løsninger gir tilgang til å fakturere og føre regnskap hvor som helst og når som helst. 

I samarbeid med NLF tilbyr Visma derfor Visma eAccounting - et nettbasert faktura- og regnskapsprogram perfekt for transportbransjen, fra kun kr 99,- i måneden. Som NLF-medlem får du 25 prosent rabatt på første års abonnement. Les mer på  www.visma.no/NLF, eller bruk avtalekode 70010 og kom i gang med et digitalt økonomisystem i dag ved å klikke her.

Har du viktige spørsmål utenfor kontortiden?

NLFs vakttelefon er åpen frem til kl. 21:00.

Telefonnummer NTL: 415 44 100.

Øvrige nyttige detaljer:

Permitteringer

For svar på alle spørsmål knyttet til permitteringer, varslingsplikt med mer, les  oppdatert informasjon på NAVs nettsider.

Utvidet førerrett og YSK med seks måneder

Etter påtrykk fra NLF har Vegvesenet besluttet å utvide all førerrett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse, som utløper i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020, med et halvt år.

Les mer om dette her

Terminalguide på fire språk

NLF har laget gode anbefalinger for hvordan en bør forholde seg til laste- og lossesituasjoner på terminalene: 

Terminalguide NORSK (PDF)

Terminalguide ENGELSK (PDF)

Terminalguide TYSK (PDF)

Terminalguide POLSK (PDF)

Desinfisering av lastebilen

Er det mistanke om smitte hos en sjåfør som har kjørt skift i en lastebil? Da bør førerhytten desinfiseres. NLF har nå sammen med Kjemico utarbeidet en guide til hvordan en går frem for å gjøre bilen smittefri og trygg for neste sjåfør.

Guiden lastes ned her (PDF).

For mer informasjon, kontakt Kjemico via post@kjemico.no eller direkte på 901 56 200. Kjemico AS holder til i Kristiansand, men server daglig hele landet på både rengjøringskjemikalier, tilbehør og teknisk utstyr. 

Smittevernplan for transportbedrifter

NLF har utarbeidet en smittevernplan som transportbedrifter kan bruke internt. Gjennom denne planen kan en kartlegge den smittemessige situasjonen i den enkelte bedrift, og på bakgrunn av dette avgjøre hvilke tiltak som bør iverksettes.

Smittevernplanen kan lastes ned her (PDF).

Risikovurdering av smittefare

For å hindre potensiell smitte, er det viktig at alle arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det må planlegges tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjør en smittefare. Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.

Viktig! Sørg for at alle ansatte er oppdaterte på myndighetenes tiltak:

https://helsenorge.no/koronavirus

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus

Regelverk om risikovurdering ved smittefare

Om arbeidsgivers ansvar når ansatte arbeider i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer:

Forskrift om utførelse av arbeid: Kapittel 6

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.