NLF

Korona-status fra NLF 30.03.20

Kostnadsfri kontraktsendring fra Nordea

Sliter du med likviditeten, som vi vet en del gjør i disse koronatider, kan en avdragsutsettelse være nødvendig. Nordea gir deg kostnadsfri kontraktsendring ved utsettelse av avdragene. Vi har laget et eksempel som viser hva en avdragsutsettelse og en renteendring medfører i lavere kostnader.

  • Utgangspunkt: Leasing av bil til kr 1.250.000 eksklusiv mva. over 5 år med 4 % rente. Leasingleie vil utgjøre kr 22.944 eksklusiv mva.
  • Avdragsutsettelse: Hvis avtalen har løpt i 2 år, vil den nye, reduserte leien (uten avdrag) utgjøre cirka kr 2.599 eksklusiv mva., altså en likviditetsbedring på kr 20.345 eksklusiv mva. i for eksempel 3 måneder for hver bil. Jo lengre avtalen har løpt, jo større effekt vil avdragsutsettelsen gi.
  • Renteendring: Månedlig leie vil bli redusert med kr 270 eksklusiv mva. ved en renteendring på 0,5 %-poeng.

Nordea tilbyr altså endringer på nåværende kontrakt uten at det medfører ekstra kostnader for deg. De har også redusert renten sin med 0,65 prosentpoeng. Renteendringen trer i kraft 1. mai for eksisterende kunder.

Veileder til kommunene om lokale innreiser

Regjeringen lanserte i går ettermiddag en veileder til kommunene om restriksjoner ved lokal innreise.
- Den vanlige transporten skal fram, og kommunene kan ikke sette i gang lokale tiltak som hindrer den. Veilederen treffer der den skal, og vi håper og tror den vil fungere etter intensjonen, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Les veilederen til kommunene fra Helse- og omsorgsdepartementet om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner  

Vegvesenet utsetter piggdekkfristen

Piggdekkfristen er forlenget til 1. mai i hele landet. Sverige har også innført samme unntaket. Statens vegvesen ber likevel sjåfører om å skifte dekk så snart vegforholdene og praktiske hensyn gjør det mulig. Dette av miljøhensyn.

Les mer i egen sak fra Statens vegvesen

Dagpengenytt I og II

- Forskudd dagpenger: Arbeidsledige kan nå søke om forskudd på dagpenger. Forhåndsutbetalingen vil være på 60 prosent av dagpengegrunnlaget. Dette må gjøres på et eget skjema, som man finner på nav.no. Les mer om forskudd og finn lenke til NAV-skjemaet hos Fri fagbevegelse

- Forlenget dagpengeperiode: Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får nå utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. Det skjer uavhengig om de gikk ut av jobb som følge av koronakrisen.  Les mer om forlengelsen i egen sak hos Fri fagbevegelse

Hardest rammet, ifølge vår undersøkelse

Vi har sett nærmere på hvilke transporttyper som er hardest rammet av lavere etterspørsel eller kansellering av oppdrag. Vi ser da bort fra «annet»-posten, som vi ikke har mulighet til å detaljere ut. Tallene fra forrige ukes undersøkelse viser at det er transporttypene bygg og anlegg og stykkgods som er hardest rammet.

Det virker som stykkgods-bedrifter har størst andel ansatte som er sykmeldte og/eller i karantene fordi legen mener det er smitterisiko. Dette kan være sjåfører som har stor kontakt med andre mennesker i løpet av arbeidsdagen.

Vi takker for at dere trofast fyller ut vår undersøkelse, og tar gjerne med nye deltakere også. Undersøkelsene gir oss svært nyttig informasjon om hva som skjer fra uke-til-uke med arbeidssituasjonen der ute. Neste undersøkelse får du på onsdag.

Her kan du lese alle resultatene fra den siste undersøkelsen

Svar på de vanligste Korona-spørsmålene

Vi har laget en oversikt over spørsmål og svar på de vanligste Korona-spørsmålene i disse dager. Denne vil bli oppdatert ettersom nye spørsmål melder seg.

Les spørsmål og svar på lastebil.no

Smittevernprodukter

Flere har kanskje brukt for smittevernprodukter? Da kan vi tipse om smittevernprodukter fra Würth og Kjemico.

Gå til Wurth-katalogen

Spørsmål til advokaten?

NLF utvider vakttelefonen til også å omfatte NLF Advokatene. Vakttelefon er betjent hver kveld kl. 16-21, og telefonnummeret er det samme, tlf. 415 44 100.

 

Øvrige nyttige detaljer:

Permitteringer

For svar på alle spørsmål knyttet til permitteringer, varslingsplikt med mer, les  oppdatert informasjon på NAVs nettsider.

Utvidet førerrett og YSK med seks måneder

Etter påtrykk fra NLF har Vegvesenet besluttet å utvide all førerrett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse, som utløper i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020, med et halvt år.

Les mer om dette her

Desinfisering av lastebilen

Er det mistanke om smitte hos en sjåfør som har kjørt skift i en lastebil? Da bør førerhytten desinfiseres. NLF har nå sammen med Kjemico utarbeidet en guide til hvordan en går frem for å gjøre bilen smittefri og trygg for neste sjåfør.

Guiden lastes ned her (PDF).

For mer informasjon, kontakt Kjemico via post@kjemico.no eller direkte på 901 56 200. Kjemico AS holder til i Kristiansand, men server daglig hele landet på både rengjøringskjemikalier, tilbehør og teknisk utstyr. 

Smittevernplan for transportbedrifter

NLF har utarbeidet en smittevernplan som transportbedrifter kan bruke internt. Gjennom denne planen kan en kartlegge den smittemessige situasjonen i den enkelte bedrift, og på bakgrunn av dette avgjøre hvilke tiltak som bør iverksettes.

Smittevernplanen kan lastes ned her (PDF).

Risikovurdering av smittefare

For å hindre potensiell smitte, er det viktig at alle arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det må planlegges tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjør en smittefare. Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.

Viktig! Sørg for at alle ansatte er oppdaterte på myndighetenes tiltak:

https://helsenorge.no/koronavirus

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus

Regelverk om risikovurdering ved smittefare

Om arbeidsgivers ansvar når ansatte arbeider i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer:

Forskrift om utførelse av arbeid: Kapittel 6

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.