NLF

Koronastatus fra NLF 01.04.20

Slik vasker du hendene riktig

En håndvask er ikke bare en håndvask. Godt smittevern er alfa og omega for å unngå å smitte andre. Vi har laget en kort film og en fotoplakat som viser hvordan du vasker hendene riktig på 40-60 sekunder.

Bruk såpe framfor håndsprit når du har tilgang på vann, og husk tilstrekkelig mengde såpe til å dekke hendene. Begge hendene skal vaskes på alle sider! Unngå å ta på kran, dørhåndtak og lignende etter du har vasket hendene, bruk isteden et papir eller håndkle til dette. Flere har allerede sett håndvask-videoen på vår FaceBook-side, og vi er bare glade hvis du deler film og plakat med venner og kjente!

Les nyhetssaken og se filmsnutten på lastebil.no

Last ned NLFs håndvaskplakat

Få med deg gårsdagens stortingsdebatt

Det var en gledens dag i går da Stortinget besluttet å utrede kabotasjeregister, gjøre elektroniske fraktbrev obligatoriske og åpne for å kreve inn bøter for brudd på kabasjeregelverket på stedet.

Stortingsmøtet er filmet, og du kan se debatten på Stortingets nettsider. Debatten varte i 50 minutter for ovennevnte saker. Et referat blir også lagt ut på nettsidene deres når det er ferdig.

Se stortingsdebatten her (starter på tidskode 52:50, avsluttes på 1:42 - video 1/2) 

Gå til hovedsiden til Stortingsmøtet 31.03.2020 og referatet (når ferdig)

Hva ble vedtatt i krisepakke 3?

I går vedtok Stortinget enstemmig regjeringens forslag til nye økonomiske tiltak. Stortinget har laget en oversikt over hva som ble bestemt i det som omtales som «krisepakke 3».

Se oversikten på Stortingets nettsider

Velkommen til nye medlemmer!

I mars har vi fått ett nytt medlem nesten hver dag; til sammen 29 medlemmer har meldt seg inn. Vi ønsker dere velkommen til NLF og starten på et godt samarbeid!

Øvrige nyttige detaljer:

Permitteringer

For svar på alle spørsmål knyttet til permitteringer, varslingsplikt med mer, les  oppdatert informasjon på NAVs nettsider.

Utvidet førerrett og YSK med seks måneder

Etter påtrykk fra NLF har Vegvesenet besluttet å utvide all førerrett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse, som utløper i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020, med et halvt år.

Les mer om dette her

Desinfisering av lastebilen

Er det mistanke om smitte hos en sjåfør som har kjørt skift i en lastebil? Da bør førerhytten desinfiseres. NLF har nå sammen med Kjemico utarbeidet en guide til hvordan en går frem for å gjøre bilen smittefri og trygg for neste sjåfør.

Guiden lastes ned her (PDF).

For mer informasjon, kontakt Kjemico via post@kjemico.no eller direkte på 901 56 200. Kjemico AS holder til i Kristiansand, men server daglig hele landet på både rengjøringskjemikalier, tilbehør og teknisk utstyr. 

Smittevernplan for transportbedrifter

NLF har utarbeidet en smittevernplan som transportbedrifter kan bruke internt. Gjennom denne planen kan en kartlegge den smittemessige situasjonen i den enkelte bedrift, og på bakgrunn av dette avgjøre hvilke tiltak som bør iverksettes.

Smittevernplanen kan lastes ned her (PDF).

Risikovurdering av smittefare

For å hindre potensiell smitte, er det viktig at alle arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det må planlegges tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjør en smittefare. Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.

Viktig! Sørg for at alle ansatte er oppdaterte på myndighetenes tiltak:

https://helsenorge.no/koronavirus

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus

Regelverk om risikovurdering ved smittefare

Om arbeidsgivers ansvar når ansatte arbeider i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer:

Forskrift om utførelse av arbeid: Kapittel 6

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.