NLF

Nytt fra NLF - uke 45, 2020

NLF er på hugget 

Det er en rekke forhold knyttet til vekter og dimensjoner for transportnæringen til vurdering hos myndighetene for tiden. Påvirkning av regelverk er noe av det aller viktigste NLF gjør på vegne av medlemmene. 

Fylkene og kommunene skal melde tilbake til Vegdirektoratet om hvilke veger som kan åpnes for modul- og 24 meters vogntog innen 20. november. Bruksforskriften blir endret i desember, og vil beskrive kriteriene for at disse kan kjøre på tømmerbilvegnettet. Hvilke veger, og omfanget, vites ikke på nåværende tidspunkt, men det er en overhengende fare for ulikheter mellom tilgrensende områder. 

– Restriksjoner knyttet til tyngde og størrelse utgjør de mest kritiske flaskehalsene for en transportbedrift, og påvirker økonomien direkte. Nå skjer det svært mye på den fronten, og i NLF-Magasinet som blir sendt ut neste uke, gir vi deg en oversikt, forteller NLFs tekniske fagsjef Dag Nordvik.

Modulvogntog er et viktig miljøtiltak

Innføringen av modulvogntog er et viktig miljøtiltak , fordi det vil gi færre biler på veien og lavere klimautslipp. Ifølge NLFs beregninger viser en reduksjon i CO2-utslipp på mellom 14 og 16 prosent opp mot ordinære vogntog.

Les mer hos Byggenæringens Landsforening

Oppdaterte karanteneregler

Vi har oppdatert veilederen i tråd med de siste forskriftsendringene.

Les mer og last ned oversikten over karantenereglene

Rv. 5 Kjøsnes-Bøyabreen nattestengt

Sprengingsarbeid i Støylsnestunnelen og Fjærlandstunnelen gjør at rv. 5 i Vestland nattestenges mellom Kjøsnes og Bøyabreen i perioden 2. november til 19. desember. Det blir stengt hver natt fra mandag kveld kl. 23.00 til lørdag morgen kl. 5.30, med gjennomkjøring kl. 2.30 fra Kjøsnes og kl. 2.45 fra Fjærland.

– Støylsnestunnelen skal forlengast med ein 6,5 km lang ny tunneldel, og samla vil den nye tunnelen som får namnet Kjøsnestunnelen bli på om lag 8,5 km. Tunnelen vil rassikre vegstrekninga langs Kjøsnesfjorden, frå Lundebotn til Kjøsnes. Dette arbeidet er godt i gang, og ein skal no starte  sprengingsarbeidet som vil kople saman den nye tunneldelen med Støylsnestunnelen, seier byggjeleiar Sverre Kjos-Wenjum i Statens vegvesen.

Les mer i nyhet hos Statens vegvesen

Forlenger regler for syke-, omsorgs- og dagpenger

I dagens pressekonferanse varslet myndighetene nye, strengere tiltak. Hvilke tiltak som innføres, kommer de tilbake til i løpet av uka. 

Regjeringen foreslår å forlenge ordningene med utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger, samt forhøyet dagpengesats:

  • Omsorgspengereglene forlenges ut juni 2021, og kvotene blir doblet også i 2021. 
  • Reglene om sykepenger ved smitte eller mistanke om smitte forlenges ut mars 2021.  
  • Den midlertidige forhøyede dagpengesatsen blir forlenget ut mars 2021.  

Les mer i pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Utvidet dagpengeperiode

Permitteringsperioden er utvidet til 52 uker. Samtidig fases flere særregler ut, mens enkelte særregler forlenges ut året. 

Les mer i pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnstilskudd med frist 5. november

Arbeidsgivere som tok tilbake egne permitterte i juli og/eller august kan sende inn søknad om lønnstilskudd til og med 5. november. 

Les mer i pressemelding fra Skatteetaten

Statens vegvesen følger ikke opp sikkerheten

Kontrollen av sikkerhetsinstallasjoner som skredsikring, rekkverk og drenering, er ikke god nok.

– Riksvegene i Norge krever ekstra oppfølging på grunn av krevende terreng og skiftende klima. Derfor er det ekstra viktig at de som har ansvaret, følger opp sikkerheten skikkelig. Det er skremmende at Statens vegvesen ikke inspiserer og følger opp sikkerhetsinstallasjonene slik de skal, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonens undersøkelse retter sterk kritikk mot Statens vegvesen. De viser til at Statens vegvesen mangler interne retningslinjer for hvem som har ansvar for å gjennomføre nødvendige inspeksjoner, hvordan de skal gjennomføres og hvordan de skal dokumenteres.

Til bygg.no skriver divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen at de, ved omorganiseringen 1. januar i år, samlet ansvaret for drift og vedlikehold i en felles divisjon for å styrke innsatsen på dette området.

Riksrevisjonen har også funnet at staten tar for høye gebyrer på tjenester, blant annet tinglysing av eiendom, registrering i løsøreregisteret og teoriprøven for førerkort.

Les mer i pressemelding fra Riksrevisjonen

Sjekk luftkvaliteten i ditt område

Tjenesten Luftkvalitet i Norge gjør det lettere å følge med på lufta rundt deg. På 1-2-3 får du opp luftforurensingen i alle større byer i Norge akkurat nå, senere på dagen og for morgendagen. Du finner også luftkvalitet på Yrs nettsider og app. 

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Utbygging starter på E16 i Valdres

Hæhre Entreprenør starter anleggsmaskinene på E16 Kvamskleiva mandag 9. november. Med en tilbudssum på 509,8 millioner og 84 millioner i fratrekk for flere gode prosjektløsninger, gikk entreprenøren seirende ut av konkurransen om å bygge den 5,4 kilometer lange strekningen.1,8 kilometer av strekningen går i tunnel.

Les hele saken og mer om prosjektet hos Statens vegvesen

Anleggsstart E18 Vestkorridoren i Viken

I dag ga samferdselsminister Hareide og finansminister Sanner startsignal for anleggsarbeidet på E18 Lysaker–Ramstadsletta.

– I 2021 har vi satt av 415 millioner kroner til ny E18. Jeg har jobbet for ny E18 i 20 år, og ser frem til å være med på denne markeringen, sier finansminister Sanner i en pressemelding.

Statens vegvesen melder om kjempeinteresse for entrepriser og kontrakter på E18 Vestkorridoren. Nesten 90 norske og utenlandske firmaer deltok på det digitale informasjonsmøtet de hadde fredag, og over 200 hadde i forkant meldt sin interesse. 

Det første spadestikket kan du lese om hos Statens vegvesen

Utsatt planarbeid for rv. 19 gjennom Moss

Svakheter ved grunnlaget for den pågående kvalitetssikringen av riksveg 19 gjennom Moss medfører at planleggingen av veien blir utsatt. Kvalitetssikringen skulle ferdigstilles i løpet av oktober, men er forskjøvet til første kvartal av 2021.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Detaljplanleggingen av E6 Øyer–Otta i Gudbrandsdalen i gang

Les mer i pressemelding fra Nye Veier

All skatt hos Skatteetaten

Skatteetaten har overtatt skatteoppkrevingen fra kommunene fra 1. november. Endringen styrker kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Det betyr også at alle henvendelser om skatt heretter skal rettes til Skatteetaten.

– Nå trenger du ikke lenger vurdere om du skal henvende deg til kommunen eller Skatteetaten når du trenger hjelp med skatt – du får svar på alle skattespørsmål på ett sted, forteller skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Les mer i pressemeldinger fra Finansdepartementet og  Skatteetaten

Covid-19 smitte på Lillestrøm trafikkstasjon

Statens vegvesen satte i gang smittesporing sammen med lokale helsemyndigheter i slutten av forrige uke, etter at én av sensorene på Lillestrøm trafikkstasjon er smittet av covid-19. 

– Det må regnes med at flere prøver kan bli kansellert denne og neste uke, som en følge av smitten. Vi holder kontakten med trafikkskolene, som står for utleien av kjøretøy til førerprøvene. Videre vil kandidatene som får sine prøver kansellert, bli varslet via SMS, sier seksjonssjef Trond Ivar Blakkestad Olsen i Statens vegvesen.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Færre fergeavganger

Color Line reduserer kapasiteten mellom Oslo og Kiel fra 4. november, og foreløpig fram til 17. desember. Det blir tilpasset fartsplan med gods og passasjerer fra Oslo tre dager i uka: onsdag, fredag og søndag. Det norske rederiet sikrer godstrafikken med passasjerskipet MS Color Magic og fraktskipet MS Color Carrier mellom Oslo og Kiel, og med MS SuperSpeed 1 og 2 mellom Hirtshals, Larvik og Kristiansand.

Fra 2. november tar det danske rederiet DFDS også en ferge ut av trafikk, slik at det kun går ferger til København via Fredrikshavn tirsdag, torsdag og lørdag fra Oslo. Strekningen vil ivaretas av Pearl Seaways. Stena Line la ned sin passasjerferge mellom Oslo og Fredrikshavn i mars. (Kilde: Color Line, DFDS og Stena Line)

Nedstengning i Europa

Flere land i Europa stenger ned, blant annet Belgia, men uten at det får større betydning for internasjonal transport. Mange land har egenerklæringer som må fylles ut, så pass på å ha med dette + en bekreftelse fra arbeidsgiver. Flere av landene har portforbud, blant annet Italia. Yrkestransport er unntatt, og det vil kunne bli avkrevd dokumentasjon på kvelds- og nattetid. 

I Italia kan eksempelvis serveringssteder tilknyttet bensinstasjoner langs hovedveier, på sykehus og flyplasser fortsatt servere mat og drikke hvis de sørger for en avstand på minst én meter til gjester. I Frankrike er toaletter og dusjer tilgjengelige i vente- og servicearealer, drivstoff og butikker er åpne 24/7, mens restauranter kun gir ut take away.

Hviterussland har også stengt grensene, men restriksjonene gjelder ikke internasjonale sjåfører. (Kilde: IRU)

Tyskland lemper på kravene

I Tyskland blir det nå lovlig for tungtrafikk å ferdes på søndager og helligdager fram til 18. januar 2021. (Kilde: IRU)

Vennlig påminnelse

Husk å svare på konjunkturundersøkelsen 2020-2021 som nylig ble sendt ut. Du har hele november på deg til å svare via lenken i den tilsendte e-posten, men gjør det gjerne først som sist. Til dere som allerede har svart: Tusen takk!

  

Neste nyhetsbrev kommer om én uke!