NLF

Nytt fra NLF – uke 46, 2020

Oppdatert smittevernveileder

Vi har oppdatert vår smittevernveileder i tråd med siste endringer i covid-19-forskriften. Politiet, Tolletaten, FHI, Helsedirektoratet og DSB har i fellesskap laget et eget informasjonsskriv for arbeidsreisende til Norge.

Last ned NLFs oppdaterte karanteneveileder

Les myndighetenes informasjonsskriv for arbeidsreisende til Norge  

Autopass-forlengelse på fergene

Samferdselsdepartementet har foreslått å forlenge billettering via Autopass på fergene fram til 1. januar 2022. 

– Vi ser at koronasituasjonen kommer til å vare ytterligere en stund. Derfor må vi sikre at det fortsatt kan være mulig å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for fergereiser også i 2021. Det er tryggere for både passasjerene og ferjemannskapet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Manuell betaling av fergebilletter ble stanset i mars 2020 på riksveifergesambandene og mange fylkeskommunale fergesamband av smittevernhensyn. 

Les mer i nyhet fra Samferdselsdepartementet

Testsentrene på grensene legges IKKE ned

Helsedirektoratet har bestemt at koronatestsentrene langs veg skal fortsette driften. 

Helse- og omsorgsdepartementet meldte tidligere at de avviklet testsentrene på landegrensene som del av den nasjonale ordningen, og overlot testsentrene for covid-19 til kommunene. Flere kommuner har deretter meldt om at de legger ned testsentrene. Torsdag i forrige uke gjorde Helsedirektoratet helomvending, og meldte at driften av alle testsentrene opprettholdes inntil videre. Testsenteret ved Storskog i Sør-Varanger i Øst-Finnmark er ved en Schengen-grense, og var uansett ikke berørt. 

Halden kommune opplyser at i uke 44 hadde 19 testede personer på Svinesund covid-19. Det ble gjennomført 1375 koronatester ved teststasjonen den uka. 

Les nyheten på Halden kommunes nettsider

Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Regjeringen foreslår en ny kompensasjonsordning på inntil 5 milliarder kroner for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien. Ordningen skal dekke perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021. Regjeringen foreslår å dekke inntil 60 prosent av bedriftenes faste, uunngåelige kostnader for september og oktober. Dette er en økning av støttenivået fra 50 prosent i august. Som følge av innstrammingen i myndighetenes smitteverntiltak tidlig i november, foreslås det å heve nivået til 70 prosent fra og med november. 

Les mer i nyhet fra Nærings- og fiskeridepartementet

Kompensasjonsordning for innreisekarantene 

Regjeringen foreslår 480 millioner kroner til en ny kompensasjonsordning som skal dekke noen av utgiftene bedrifter har når deres utenlandske arbeidskraft må ha innreisekarantene. Bedriftene vil bli kompensert et fast beløp, antakelig i størrelsesordenen ca. 800–1000 kroner per arbeidstaker per døgn. 

Ordningen vil innrettes slik at uheldige insentiver til å øke omfanget av utenlandsk arbeidskraft unngås, og vil derfor ikke dekke alle kostnadene en bedrift har ved gjennomføringen av innreisekarantene. Ordningen gjelder for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021.

Les mer i nyhet fra Nærings- og fiskeridepartementet

Utlendinger, testing og karantenehotell

Det er fortsatt indre grensekontroll som gjelder, som innført i mars i år. Regjeringen har i tillegg vedtatt at det skal stilles krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge for de fleste utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Testen skal ikke være eldre enn 72 timer. Utlendinger som ikke kan fremvise dokumentasjon på slik test, kan bli bortvist.

Mer at det er unntak for testing, blant annet for

 • utlendinger som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, og det er fare for liv og helse om innreise nektes, og 
 • utlendinger som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland for å arbeide eller studere. 

Alle med innreisekarantene må heretter tilbringe de ti døgnene på karantenehotell. Norske statsborgere er inkludert, med tre viktige unntak:

 • De som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted. 
 • De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.
 • Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.

Les mer om negativ covid-10-test i nyhet fra Justis- og beredskapsdepartementet

Les mer om karantenehotell i nyhet fra Justis- og beredskapsdepartementet

Bytte regnskapsprogram? 25 prosent rabatt på Visma eAccounting

Stadig flere av våre medlemmer har valgt å bytte til regnskapsprogrammet Visma eAccounting. Situasjonen rundt covid-19 har satt fart på digitaliseringen. Man trenger ikke lenger sitte med regnskapet foran en pc, mye av jobben kan gjøres på mobilen.

Les på lastebil.no hvordan enbilseier Jørn Olstad forenkler regnskapet via mobilen 

Tre smarte funksjoner for lastebileiere:

 • Ta bilde av kvitteringer, og la appen tolke og sende dem til regnskapet.
 • Smart bankintegrasjon, som henter tall og sender betalinger til nettbanken slik at du alltid har et oppdatert regnskap.
 • Send enkelt mva.-oppgave, skattemelding eller a-melding til Altinn med ett klikk, og skulle du glemme noe, får du en påminnelse.

Årsskiftet er et perfekt tidspunkt å bytte til et nytt, skybasert regnskapsprogram. Alle NLF-medlemmer får 25 prosent rabatt på Visma eAccounting det første året. I tillegg tilbyr Visma eAccounting AS følgende for å hjelpe deg godt i gang:

 • 1 time gratis konsultasjon, der de sørger for å få lastebileiere godt i gang
 • Hjelp til overføring av informasjon fra ditt gamle regnskapsprogram
 • Gratis online introduksjonskurs, alltid tilgjengelig
 • Gratis support på telefon, chat og epost om du skulle ha behov for det 

For bestilling: Benytt avtalekode 70010 og gå inn på  https://www.visma.no/eaccounting/kjop

Spørsmål? Ta kontakt med NLFs kontaktperson, Daniel Kaspersen, på telefon 909 31 918 eller e-post daniel.kaspersen@visma.no

Svar på korona-undersøkelsen!

Vi har sendt ut ny medlemsundersøkelse. Svarfristen er torsdag kl. 15, og vi er spente på resultatene. Så har du ikke rukket å svare ennå, sett av noen få minutter og svar på spørsmålene.

Ny døgnhvileplass ved E18 i Tvedestrand åpnet

I går åpnet Nye Veier og St1 den nye døgnhvileplassen og veiserviceanlegget på Grenstøl ved E18 i Tvedestrand.  Den har oppstillingsplasser til 30 stk vogntog, herav 14 vogntog og 16 modulvogntog. 2 av plassene for modulvogntog er dessuten forbeholdt farlig gods/ADR-transport.

Døgnhvileplassen får egen inn- og utkjøring for tyngre kjøretøy inklusive turbusser. Yrkessjåførene får eget hvilerom, og tilgang til dusj og toaletter. Det er også utendørs treningsapparater. Døgnhvileplassen er fleksibelt bygd, og kan utvides senere. 

Les hele saken på lastebil.no

E16 Lunnertunnelen stenger i tre måneder

Helt nødvendig oppgradering av det elektriske utstyret gjør at Lunnertunnelen på E16 på Hadeland må stenges for all trafikk i cirka tre måneder. Fra mandag 7. desember til første halvdel av mars vil det derfor bli merket omkjøring. 

– I stengeperioden vil vi lede personbiltrafikken om Skjerva på fylkesveg 1606 Oppdalslinna og Gamle Hadelandsveg, mens tungbilene må kjøre om E16 Hønefoss–Sandvika, riksveg 4 og E6, sier prosjektleder Lars Magnar Allergodt i Statens vegvesen.

Les mer hos Statens vegvesen

Første spadestikk for E16 Kvamskleiva

- Rørende. En gledens dag. En Milepæl og en merkedag i Vang. Godordene stod i kø da Vegvesenet og Hæhre entreprenør markerte anleggsstart for E16 Kvamskleiva sammen med aksjonsgruppa for ny veg. En rassikker og trafikksikker veg med god framkommelighet for trafikken lokalt i Valdres og ikke minst gjennomgangstrafikken på E16 skal stå ferdig vinteren 2023.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

E18 Festningstunnelen er ferdig oppgradert

Trafikken går som normalt igjen i Festningstunnelen i Oslo. Det siste året har Statens vegvesen brukt 250 millioner kroner for å oppgradere tunnelen i tråd med tunnelsikkerhetsforskriften. Det meste er elektroarbeider. Tunnelveggene er dessuten malt, det er lagt ny brannbeskyttelse i vegger og tak og gjort trafikksikkerhetstiltak i havarinisjer.

Les mer hos Statens vegvesen

Statens vegvesen kan stoppe ulovlig verksteddrift

Mens Vegvesenet tidligere bare har kunnet anmelde virksomheter som opptrer ulovlig, kan de nå gi tvangsmulkt og pålegg om øyeblikkelig stans i arbeidet. Alle verksteder i Norge skal være godkjent av Statens vegvesen.

– Dette bidrar til å sikre at du som bileier får bilen din reparert trygt og trafikksikkert. I tillegg skal det sørge for at de som jobber der, har gode arbeidsforhold og den rette kompetansen, sier seksjonsleder Sigve Austenå i Statens vegvesen.

Les mer hos Statens vegvesen

Digitalt informasjonsmøte om Sotrasambandet

Statens vegvesen inviterer til digitalt informasjonsmøte 26. november kl. 18 for å orientere om framdriften, arbeidene som er i gang og prosessen rundt valg av OPS-selskap på rv. 555 Sotrasambandet. Møtet blir overført live via YouTube, og det blir mulig å stille spørsmål til prosjektledelsen. Alle med interesse for det nye vegsystemet kan følge møtet.

Les mer hos Statens vegvesen

Oransje nivå på trafikkstasjonene

Hele 27 av landets trafikkstasjoner som tilbyr og gjennomfører praktiske førerprøver(oppkjøring) i førerkortklassene B/BE og traktor) har fra tirsdag 10.11.oransje smittevernsnivå. Oransje nivå betyr skjerpet smittevern i forbindelse med praktiske førerprøver. Dette gjelder Hafslund, Mysen, Moss, Drøbak, Oslo, Lillestrøm, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik, Billingstad (Bærum/Asker), Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Mandal, Flekkefjord, Egersund, Stavanger, Stord, Bergen/Åsane, Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal. Landets øvrige trafikkstasjoner er på gult smittevernsnivå. 

Les mer hos Statens vegvesen

Forlengelse av garantiordning for kredittforsikring

Regjeringen vil forlenge den midlertidige garantiordningen for kredittforsikring til 30. juni 2021.

Les nyhet fra Nærings- og fiskeridepartementet

Godstrafikk til Danmark som normalt

ColorLine stanset brått persontrafikken til og fra Danmark mandag kveld. I første omgang gjelder restriksjonene frem til 3. desember. Godstrafikken går som normalt med SuperSpeed I og II. Det er situasjonen med det muterte koronaviruset som stammer fra mink som er årsaken til at Danmark har stengt ned Nordjylland.

Stena Line stenger også passasjertrafikken mellom Gøteborg och Fredrikshavn i samme periode. Fergene fortsetter med sine cirka 50 avgangene i uka for å holde igang den viktige godstrafikken mellom Sverige og Danmark, men nå kun med frakt og sjåfører ombord. Linjen mellom Halmstad og Grenå berøres ikke av restriksjonene. 

Les pressemeldingen fra ColorLine

Her finner du trafikkinformasjon for Stena Line

Strengere regler for transport mellom Danmark og Storbritannia

Storbritannia har laget strengere regler for adkomst til landet grunnet den muterte versjonen av koronaviruset oppdaget i de danske minkfarmene. Kravene er satt for å begrense menneskeflyten, og ikke vareflyten. Kravene gjelder i sju dager, med ny beslutning mot slutten av perioden. Alle som skal inn i Storbritannia, må fylle ut en ”passenger locator form”, og oppgi alle land man har vært i de siste fjorten dagene. Det er ingen restriksjoner for å transportere varer over grensen. Har du som sjåfør, vært i Danmark eller passert gjennom Danmark de siste 14 dagene, får du ikke lov til å passere grensen. Er du britisk statsborger eller bor i Storbritannia, må du være i selvpålagt isolasjon til den fjortende dagen etter at du har forlatt Danmark.

Uledsaget frakt, som containere, passerer uhindret inn i Storbritannia. Danske varer som er avlevert i Tyskland til en sjåfør som ikke har vært i Danmark de siste fjortene dagene eller er dansk, kan frakte de danske varene til Storbritannia. Unntak gjelder hvis sjåføren er dansk OG bosatt i Storbritannia. Det er ingen nye dokumentasjonskrav, men alle skal – som i dag, fylle ut kontaktformular før de ankommer Storbritannia. (Kilde: det danske Transport- og Boligministeriet / Nordic Logistics Association.)

Sjåfører fra Nordjylland i Danmark har også midlertidig forbud mot å utføre transportoppdrag i andre deler av Danmark, ifølge ITD/IRU. 

Neste nyhetsbrev kommer om én uke.