NLF

Nytt fra NLF – uke 47, 2020

Velkommen til medlemsmøte!

Onsdag 25. november kl. 18.00–19.30 inviterer vi alle medlemmer til digitalt medlemsmøte. Programmet kommer til å omhandle dagens situasjon og vekter og dimensjoner med mer. Det blir enkelt å koble seg på, og så lenge du har en pc, nettbrett eller smarttelefon kommer du inn. Hold av tidspunktet, så kommer vi tilbake med mer informasjon og lenke til møtet i neste nyhetsbrev og på sms.

Kompensasjonsordningen videreføres

Regjeringen har foreslått en ny kompensasjonsordning for næringslivet på inntil 5 milliarder kroner. Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye ordningen, og det jobbes med å sette opp en søknadsportal som vil være åpen fra januar 2021. 

Les mer på nettsidene til Nærings- og fiskeridepartementet

Les også nyhetssak hos NHO (men merk at dette ennå ikke er besluttet av Stortinget)

Ekspressfortolling i gang på Svinesund

I september startet Tolletaten opp med en digital grensepasseringsløsning på Svinesund, etter å ha testet ut løsningen på Ørje tollsted siden 2018. Ekspressfortolling innebærer at forsendelser  fra Sverige til Norge, der gods, lastebil og sjåfør er klarert på forhånd, normalt ikke trenger å stoppe på grensen. Utrullingen av ekspressfortolling skjer gradvis, og Tolletaten slipper til nye bedrifter hver uke. Skulle din bedrift ønske å ta i bruk ekspressfortolling på Svinesund eller Ørje, send en e-post til  ekspressfortolling@toll.no

Les mer hos Tolletaten

E6 Langnesberga ved Snåsa stengt

Mandag 16. november ble E6 ved Langnesberga langs Snåsavatnet i Trøndelag stengt grunnet vegarbeid. Det blir skiltet omkjøring via fv. 17 fra Steinkjer og nordover, og det blir også skiltet omkjøring via fv. 760 fra Skogmo til Grong.

Les mer hos Statens vegvesen

Forsinket bomflytting på Kongsberg

Koronasituasjonen og nødvendige befaringer gjør at arbeidet med å flytte E134-bommen i Saggrenda er noe forsinket. 

Les mer hos Statens vegvesen

Nye stengetider i E6 Forsåtunnelen

På dagtid er Forsåtunnelen i Ballangen i Narvik åpen alle dager kl. 7–19. Det blir ledebilkjøring gjennom tunnelen på nettene kl. 19–7. Tunnelen er stengt i disse tidsrommene: kl. 21.00–21.15, kl. 23.05–01.00, kl. 01.30–04.00.

Les hele meldingen fra Statens vegvesen

Skanska skal bygge E16 Bjørum–Skaret

Skanska skal bygge E16 fra Bjørum i Bærum til Skaret i Hole kommune for tre milliarder, melder bygg.no.

Anbudskonkurranse for E39 Lønset–Hjelset utlyst

For E39 Lønset–Hjelset i Molde er det ikke lagt fram en bompengesak for Stortinget ennå, men Samferdselsdepartementet har nå gitt klarsignal om at anbudskonkurransen kan lyses ut med forbehold om Stortingets godkjennelse.

– Det betyr at vi er i rute til byggestart til sommeren, og dermed trolig også ferdigstillelse av prosjektet før det nye Sjukehuset for Nordmøre og Romsdal etter planen ferdigstilles til jul i 2023, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen.

Les hele nyheten på Statens vegvesen

Saggrenda–Elgsjø-plan oversendt politisk behandling

Forslag til planprogram for E134 SaggrendaElgsjø på Notodden/Kongsberg er nå sendt Kongsberg og Notodden for politisk behandling.

Les hele nyheten på Statens vegvesen

Trafikkmeldingene nede 21. november

Veg- og trafikkmeldinger fra Statens vegvesen er ikke tilgjengelig på lørdag kl. 1821 grunnet planlagt vedlikehold.

Egen pensjonskonto fra nyttår

1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto. Pensjonskontoen skal følge arbeidstakeren gjennom ulike arbeidsforhold og gi bedre oversikt over pensjonssparingen. Målet er også lavere kostnader og dermed mer pensjon for hver sparte krone.

Les mer i nyhet fra Finansdepartementet

Forlenges mva-fritaket for elbiler?

Finansdepartementet har sendt en formell notifikasjon til ESA om forlengelse av merverdiavgiftsfritaket for elbiler ut 2022. Merverdiavgiftsfritaket gjelder kjøp og leasing av elbiler og elbilbatterier. 

– Regjeringens mål er at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025. Vi er på god vei dit nå. Den norske avgiftspolitikken har virket, og ingen land har en høyere andel nullutslippsbiler enn Norge. Elbiler utgjør i dag over halvparten av nybilsalget, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Les mer i nyhet fra Finansdepartementet

Anbefaler hvem som bør prioriteres for koronavaksinering

Risikogrupper, helsepersonell og medarbeidere i kritiske samfunnsfunksjoner bør prioriteres for koronavaksinering, anbefaler ekspertgruppen for etikk og prioritering som er nedsatt av Folkehelseinstituttet.

Les mer i nyhet hos Folkehelseinstituttet

Fra bensin- til energistasjon: Endring av brann- og eksplosjonssikkerhet

En stadig økende andel av bilparken drives av andre energibærere enn fossile drivstoff, noe som gjør at bensinstasjoner blir til energistasjoner. En ny rapport, utført på oppdrag for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), belyser hvordan dette påvirker risikoen for brann og eksplosjon på stasjonene.

Her kan laste ned rapporten

EU-kommisjonen vil styrke Europas helsekriseberedskap

Europakommisjonen har lagt fram forslag til tiltak for å styrke EUs beredskap ved grensekryssende helsekriser. Tiltakene er basert på erfaringer fra årets koronapandemi.

– Det er en ambisiøs kommisjon som legger fram disse forslagene. Skulle kommisjonen få gjennomslag, vil EUs innflytelse på nasjonal helseberedskap og epidemiologisk overvåking øke vesentlig. Samtidig har koronapandemien i 2020 demonstrert hvor ødeleggende ensidige nasjonale helsetiltak kan være for Unionens og det indre markeds enhet, sier fagråd for helse og mattrygghet ved Norges delegasjon til EU, Anders Lamark Tysse.

Les mer i nyhet fra Utenriksdepartementet

28 trafikkstasjoner på oransje nivå

28 av landets trafikkstasjoner som tilbyr og gjennomfører praktiske førerprøver (oppkjøring) i klassene B/BE og traktor, har fra i dag oransje smittevernsnivå. 

Se hvilke stasjoner det gjelder hos Statens vegvesen

Asko fikk Næringslivets klimapris 2020

Asko har fått Næringslivets klimapris 2020 for sin innsats med å redusere klimagassutslipp i egen virksomhet.

Asko er tidlig bruker av utslippsfrie lastebiler og har sammen med utvalgte samarbeidspartnere utviklet batteri- og hydrogenelektriske alternativer til dieselbruken i vanlige lastebiler. På samme måte jobber Asko nå med utvikling av selvgående, elektriske transportferger som skal krysse Oslofjorden. Asko bruker også egen vindkraft for å bli selvforsynt med fornybar kraft, og bygger solcelleanlegg på sine distribusjonslagre. 

– Først og fremst så gir denne oppmerksomheten oss i Asko motivasjon til å stå på videre mot det grønne skiftet. Samtidig er vi stolte av å jobbe i et selskap, som satser og prioriterer både tid og ressurser mot det å bli bærekraftig og klimanøytral. Vi skal ligge i front og ta ansvar for det vi kan påvirke og vi vil fortsette vårt arbeid med miljørettede tiltak for å nå 100 prosent fornybar energi og nullutslipp innenfor transport, sier direktør Anders Korneliussen hos Asko Øst AS til Vestby Avis.

Les mer i nyhet hos Asko

Opptatt av hydrogen?

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru holdt tirsdag et digitalt toppmøte om hydrogen med aktører fra næringslivet.

Se opptak fra møtet på regjeringens nettmøte-kanal

Trenger du nye dekk?

Har du fortsatt ikke bestemt deg hvor du skal handle lastebildekk i år? En kampanje gjør at du kan sikre deg nordiske vinterdekk til en god pris fra spesialister hos Dekkmann.

Dekkmann gir 7 prosent ekstra rabatt på Continental lastebildekk til alle NLF-medlemmer. I tillegg lover de gode priser på nordiske vinterdekk fra Hankook, Toyo, Doublecoin og Leao.

Ta kontakt med din lokale Dekkmann avdeling, eller send forespørsel om dekk her

 

Neste nyhetsbrev kommer om én uke!