NLF

Siste frist i morgen (30.4.20): Dekkmann og kartell-erstatning

Vi minner om at torsdag 30. april 2020 er absolutt siste frist for å

  • bestille vinterdekk med garanti for å slippe prisstigning til høsten
  • søke kartell-erstatning 

Vinterdekk fra Dekkmann

NLFs samarbeidspartner, Dekkmann, gir alle NLF-medlemmer et fantastisk godt tilbud på vinterdekk om du bestiller innen 30. april. Les mer og gå til tilbudet her

Kartell-erstatning via Hausfeld

Har du kjøpt eller leaset ny lastebil som er registrert mellom 1997 og 2013, kan du ha krav på økonomisk kompensasjon som følge av lastebilprodusentenes kartellvirksomhet. NLF samarbeider med et ledende globalt advokatbyrå, Hausfeld & Co LLP, som har lang erfaring innen komplekse kartellsaker. Siste frist for å være med på kartell-erstatning er 30. april. 

Hvem kan få kompensasjon?

  • Alle som har kjøpt eller leaset lastebil(er) registrert i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet EØS
  • Lastebilen(e) må være førstegangsregistrert mellom 1997 og 2013
  • Lastebilen(e) må være innenfor MDV-segmentet (mellom 6 og 16 tonn) eller HDV-segmentet (over 16 tonn)
  • Alle typer lastebil kvalifiserer, som eksempelvis kranbiler, søppelbiler, tømmerbiler, anleggsbiler, lastbiler for landbrukssektoren og andre spesialutstyrte lastebiler

Hvordan gå frem?

Klikk deg inn på brosjyren under og les «Hvordan deltar jeg i kravet?»

Spørsmål?

Har du spørsmål, kontakt Hausfeld Norge på e-post  kristen@truckscartel.no eller  heli@truckscartel.no

Klarlegging av vilkår for gruppesøksmålet

NLF har forelagt «kartellsaken» for vår samarbeidspartner Advokatfirma Vectio AS MNA. De skriver i sin konklusjon: 

«De selskap som gir fullmakt vil ikke bli avkrevd noen kostnader eller forplikte seg til å betale salær eller annet såfremt avtalen holdes. Å holde avtalen betyr at selskapet ikke trekker seg fra avtalen eller forsøker å gå til parallelt søksmål. Dersom advokatfirmaet Hausfeld vinner frem med gruppesøksmålet, vil erstatningssummen bli fordelt og selskapet vil bli utbetalt sin andel etter et fradrag på 25 prosent. Dette innebærer at det er liten, eller ingen, risiko forbundet ved å gi en slik fullmakt til advokatselskapet Hausfeld».

Et klientforhold som inngås mellom medlemsbedrifter i NLF og Hausfeld, er mellom disse to parter. Norges Lastebileier-Forbund som organisasjon er ingen part og har intet innsyn i dette klientforholdet.

Les mer i brosjyren

Vår brosjyre om kartell-erstatning finner du her:  973_Kartellerstatning_2020_april.pdf 3,85 MB