NLF

EKSTRA: Nytt fra NLF – 1. januar 2021

Godt nytt år! 

Det var ikke bare covid-19-vaksineringen som startet opp i romjula, regjeringen har også jobbet på høygir. Vi sender derfor ut en ekstraordinært nyhetsbrev for å informere om de siste endringene – som hovedsaklig berører dem som passerer norskegrensen. 

Registreringsplikt for alle som reiser inn til Norge

Alle som reiser inn i Norge må registrere seg, også norske statsborgere. Inntil datasystemet er på plass, skjer dette via et papirbasert skjema. Reiseregistreringsskjemaet skal fylles ut, skrives ut og leveres ved grensepassering, og består av tre deler: reiseregistrering, egenerklæring og bekreftelse fra arbeidsgiver. 

Gå til reiseregistreringsskjema

Les mer i nyhet på lastebil.no

Testing ved innreise fra røde land gjelder ikke alle

Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende fra røde land til Norge fra 2. januar 2021. Merk at dette IKKE gjelder personer i kritiske samfunnsfunksjoner, grensependlere og langtransportsjåfører.

Les mer i nyhet på lastebil.no

Kortere innreisekarantene ved testing

Reisende til Norge fra utlandet kan heretter gå ut av karantene etter sju dager dersom de tester negativt to ganger for covid-19. Yrkessjåfører kan fortsatt unntas fra innreisekarantene i arbeidstiden.

Les mer i nyhet på lastebil.no

 

Neste ordinære nyhetsbrev kommer tirsdag 5. januar 2021.