NLF

Korrigering sak: Nytt fra NLF – uke 8, 2021

Korreksjon om frister for fornyelse av førerkort og gjennomføring YSK

I vårt nyhetsbrev sendt ut i dag tidlig, skrev vi at fristene for å fornye førerkort og gjennomføre yrkessjåførkompetanse (YSK) er forlenget ut juni 2021, og at dette var bekreftet av Samferdselsdepartementet tirsdag.

En slik bekreftelse er ennå ikke kommet fra Samferdselsdepartementet. Det er imidlertid forventet at EU-forordningen, som gjør en utsettelse av fristene mulig, vil bli tatt inn i EØS-avtalen og dermed gjort gyldig også i Norge.

Vi oppfordrer imidlertid alle til å gjennomføre planlagte YSK-kurs og fornyelser av førerkort, dersom det lokalt ikke er innført smittevernbestemmelser som gjør dette umulig. Når mange utsetter fornyelser, kan det oppstå kø og ventetider senere. 

Vi beklager misforståelsen, og kommer tilbake med mer informasjon når dette er klart. Samferdselsdepartementets foreløpige vurderinger av forslaget kan leses her: Omnibus 2