NLF

Nye regler for innreise til Norge - krav om innreiseregistrering før ankomst til Norge

Den 26. november ble det innført nye regler for innreise til Norge - krav om innreiseregistrering før ankomst til Norge.

Økende koronasmitte gjør at regjeringen endrer reglene for innreise til Norge. Illustrasjonsfoto: NLF Økende koronasmitte gjør at regjeringen endrer reglene for innreise til Norge. Illustrasjonsfoto: NLF

Regjeringen har  innført nye regler for innreise i Norge. Samferdselsdepartementet har orientert Norges Lastebileier-Forbund om endringene, og de har også bedt om at Norges Lastebileier-Forbund, og de øvrige organisasjonene i vegtransportnæringen, kommuniserer de nye reglene til våre medlemmer. Dette for å sikre at yrkessjåfører som ankommer Norge er forberedt på kravet om innreiseregistrering.

Samferdselsdepartementet opplyser følgende om de nye reglene: Fra og med i dag, 26. november har regjeringen gjeninført krav om negativ test før innreise og utvide dagens krav om testing og innreiseregistrering ved innreise til Norge.

Personer som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til eller fra slikt oppdrag, skal unntas fra kravet om gjennomført test før ankomst Norge, jf. covid-19-forskrifteb§ 4a, tredje ledd bokstav k. Yrkessjåfører i grensekryssende ervervsmessig transport etter § 6b femte ledd er også unntatt fra test på grensa ved ankomst Norge, jf. § 4d. fjerde ledd bokstav e.

Det er imidlertid innført et krav om at alle innreisende som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet. Denne regelen gjelder også for yrkessjåfører, og gjelder for både norske og utenlandske borgere. Alle innreisende har en plikt til å fremvise slik bekreftelse og eventuelt koronasertifikat til politiet ved kontroll. Innreiseregistreringsskjemaet finnes her:  https://reg.entrynorway.no/

Samferdselsdepartementet kan for øvrig opplyse om at søknadsordningen for yrkessjåfører i nasjonal transport som har vært administrert av Sjøfartsdirektoratet er avviklet, da man har åpnet for at alle utlendinger har rett til innreise etter utlendingslovens alminnelige regler.