NLF

Nytt fra NLF – uke 1, 2021

Nye koronaregler og oppdatert karanteneveileder

Alle innreisende til Norge – også nordmenn, må registrere seg hver gang de krysser grensen. Dette gjøres enkelt i et digitalt register. NLF har oppdatert karanteneveilederen, og laget en oppsummering av de siste koronareglene, som hovedsaklig gjelder grensepassering. 

Last ned siste versjon av karanteneveilederen

Les hele saken på lastebil.no

Jubel med reservasjoner

24-meter/60 tonns vogntog og modulvogntog har nå lov å kjøre på tømmerbilvegnettet. Men: En rekke veger som var forventet åpnet, har ikke blitt det. I hovedsak skyldes dette at fylkeskommunene trenger mer tid på å analysere trafikksikkerhet, fremkommelighet og belastning ved økte vekter/lengde på gjeldende veger. NLF ser det som meget viktig at fylkeskommunene har dialog med nabofylkene, slik at man sikrer et helhetlig og sammenhengende vegnett.

NLF oppfordrer alle medlemmer til å komme med innspill slik at veger som er i de gamle veglistene som kom i desember, ikke blir strøket i de nye listene. Vi ber også medlemmene melde inn ønskede vegstrekninger til våre regionsansvarlige for koordinering og samlet dialog videre mot vegeierne. 

Les hele saken på lastebil.no

Ny bransjestandard for frakt av fisk

NLF og Sjømatbedriftene har signert en nasjonal bransjestandard med åtte konkrete tiltak som skal bidra til bedre trafikksikkerhet, unngå å forurense miljøet, høyere matkvalitet og ansvarliggjøre transportkjøperen ved frakt av fisk.

– Trafikksikkerhetssiden er svært alvorlig. Avrenning av fiskevann, som skaper glatte vegbaner eller fryser på bakken, kan medføre alvorlige ulykker, og er noe vi absolutt må unngå, sier NLF-direktør Geir A. Mo. Han viser til at NLFs ansatte ute i regionene på en ypperlig måte har stått i spissen for å synliggjøre utfordringene, ikke minst i Trøndelag.

Les hele artikkelen på lastebil.no

Se også NRK TV Midtnytts innslag (nr. 3)

Nytt medlemsmøte neste onsdag

Samferdselsminister Knut Arild Hareide er en av dem du møter i NLFs digitale medlemsmøte onsdag 13. januar 2021 kl. 18.00. Mer info kommer!

Fikk du ikke med deg forrige medlemsmøte (25.11.20)? Det kan du se ved å logge deg inn under fanen Medlem og Lukket medlemsområde på lastebil.no. Her får du blant annet informasjon om vekter og dimensjoner – inkludert vinterdekk, mobilitetspakken, Tacho Online og statusoppdatering.

NLF-seier i Rogaland

Ferjeselskapet Kolumbus, som fra nyttår har overtatt Midtsambandet/Finnøysambandet i Rogaland, ville gå over til egen betalingsløsning. Sammen med Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Logistikkforeningen i Rogaland og NHO Logistikk og Transport Rogaland tok NLF initiativet til en tilnytning til den nasjonale reiseløsningen. Dette ga gjennomslag, og sambandet aksepterer også Autopass ferjekort eller brikke som betalingsløsning. 

– Forskjellige innkrevingsformer og betalingsløsninger er både tungvint, fordyrende og unødvendig byråkratisk, sier NLFs regionsjef i Rogaland, Reidar Retterholt, som gikk inn i jula med denne NLF-seieren i lomma. 

Fra 1. januar 2021 kan du betale med Kolumbuskort og Autopass ferjekort for nordre del av Ryfylkeferjen og for Finnøyferjen.  Les om betalingsløsningene og rabattene hos Kolumbus

Webinar om kunnskapspakke for godstransport

Transportsektoren er i endring, og utviklingen av teknologi og kunnskap gir oss muligheten til å tenke helt nytt. På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune har SINTEF og NTNU utført et forprosjekt om godstransport. Resultatene presenteres i et webinar for transportsektoren fredag 8. januar kl. 10-12.

Se program og meld deg på her

Redusert fremkommelighet på E16 i Valdres

E16 i Vestre Slidre blir i perioder stengt fra 4. januar til 26. februar. 

Les hele saken på lastebil.no

Bredere veg på rv. 5 Kaupanger

Statens vegvesen lager bredere vegbane på rv. 5 gjennom Kaupanger ved Sognefjorden. Vegen blir utvidet fra 7 til 8,5 meters bredde. Dette må til for å etablere rumlefelt på gul- og hvitstripene.

Les mer hos Statens vegvesen

Nye ferjekaier på rv. 13 i drift

På de tre kaiområdene Dragsvik, Hella og Vangsnes på riksveg 13 er det bygt nye servicebygg – i kombinasjon med venterom og toalettanlegg. Friteksttavler er satt opp, og det er lagt til rette for strøm til elektriske ferjer.

Les mer hos Statens vegvesen

Lier/Asker: Foreslår statlig plan for E134 Dagslett–E18

Statens vegvesen ber om at det fastsettes planprogram for E134 Dagslett-E18 gjennom et statlig vedtak etter Vegvesenets forslag med fire alternativer.

Les mer og se de fire forslagene hos Statens vegvesen

Anbefaler ny veg fra Tromsø til Målselv

Statens vegvesen anbefaler ny veg mellom Tromsø og Målselv. Men først vil Vegvesenet forbedre de dårligste strekningene på E8 slik at Tromsø på kort sikt kan få en tryggere hovedinnfart. 

Les mer hos Statens vegvesen

Hvem skal ruste opp gamle rv. 3/25?

Consto Anlegg øst fikk kontrakten om å ruste opp gamle rv. 3/25 i Elverum og Løten. Sju entreprenører konkurrerte om oppdraget. Anleggsarbeidene starter 25. januar, og skal være ferdige til sommeren.

Les mer hos Statens vegvesen

Oppdaterte gebyrsatser fra Statens vegvesen

Statens vegvesen har indeksregulerte gebyrsatsene sine med virkning fra 1. januar 2021. De minner om at flere av tjenestene kan utføres og betales på nett, noe som er billigere og enklere enn å dra til en trafikkstasjon. Dette gjelder blant annet utstedelse av kort for digital fartsskriver.

Se de nye gebyrsatsene hos Statens vegvesen

Praktiske førerprøver og smittevern

25 av Statens vegvesens trafikkstasjoner som gjennomfører praktiske førerprøver, har oransje smittevernsnivå per 4. januar 2021.

Se hvilke det gjelder og les mer hos Statens vegvesen

Ny strategi for rasteplasser langs riksveger 

Regjeringen har vedtatt den nye strategien for rasteplasser langs riksveger som Statens vegvesen har utarbeidet sammen med Nye Veier. Ett mål i strategien er færre, men bedre rasteplasser, tilgjengelig for alle typer kjøretøy hele året. Toalettter, utemøbler og avfallshåndtering er noen av minimumskravene.

Les mer i nyhet fra Samferdselsdepartementet

Les også tidligere sak på lastebil.no

Historisk lave dødstall på vegene, men...

95 omkom i trafikken i 2020, et historisk lavt tall. Men det er ulykker med person- og bo-/varebiler som har stor nedgang, for de andre trafikantgruppene er tallene like eller høyere. 5 personer omkom i tungbiler i 2020, det samme som i 2019, mot 3 i 2018.

Vegdirektøren uttrykker bekymring over at det ikke er en tilsvarende nedgang i hardt og varige skadde, og lover at arbeidet for å nå nullvisjonen, med 0 drepte og hardt skadde i trafikken, fortsetter med uforminsket styrke. Les hennes innlegg: Vi har verdens beste trafikanter  

Se tallene og les mer hos Statens vegvesen

Neste nyhetsbrev kommer tirsdag om én uke.