NLF

Nytt fra NLF – uke 10, 2021

Klar for medlemsmøte? Send inn spørsmål om utekontroll!

Kjetil Wigdel, avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen, stiller på medlemsmøtet onsdag. Kommer du? Du trenger bare å hente kaffekoppen og sette deg i godstolen med mobilen eller pcen, vi kommer ut til deg! Medlemsmøtet starter kl. 18:00, og vi snakker 10. mars. Fair Transport er et annet punkt på programmet. Spørsmål til Kjetil Wigdel og andre på programmet, kan sendes inn i forkant til NLFs politiske rådgiver  Knut Gravråk.

Her finner du programmet og selve medlemsmøtet

Takk for at du er NLF-medlem!

Se plansjen over i større format

Ønsker du å vite mer om de ulike medlemsfordelene? Klikk på lenkene under:

Fair Transport |  Tacho Online |  Dekkmann |  TK Gruppen |  Circle K |  Nordea |  IF

Har du YSK som er utløpt eller snart utløper?

Alle som har yrkessjåførkompetanse (YSK) som har utløpt, vil få forlenget gyldighet på grunn av koronapandemien. Yrkessjåførkompetansen som har utløpt/utløper i perioden 1. september 2020 til 30. juni 2021 gis 10 måneder forlenget gyldighet, regnet fra yrkessjåførbevisets utløpsdato. Forlengelsen gjelder for kjøring i hele EØS. 

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Utløpt førerett og fornyelse av førerkort

Førerett som har utløpt, eller vil utløpe, mellom 1. september 2020 og 30. juni 2021 har fått forlenget gyldighet. Husk at helsekravene for aktuell klasse må være oppfylt. Førerett som opprinnelig utløper 1. juli 2021 eller senere, får ingen forlengelse. Dette betyr at førerkortet må fornyes på vanlig måte innen utgangen av juni.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Nedetid på vegvesen.no og Autosys

Til helgen, fra kl. 16:00 fredag 12. mars til kl. 7:00 mandag 15. mars, blir det ikke mulig å bruke kjøretøytjenestene på vegvesen.no. Autosys kjøretøy bransjeløsning blir også utilgjengelig i denne perioden. Husk å godkjenne salgsmeldinger før fredag ettermiddag!

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Nytt om veg:

E16 Lunnertunnelen åpner torsdag

Torsdag 11. mars kl. 6:00 åpner Lunnertunnelen. Siden desember er alt det gamle elektriske utstyret fjernet og erstattet med nytt, og tunnelhvelvet har fått ny sprøytebetong.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

E6 Forsatunnelen er ferdig oppgradert

Forsåtunnelen er i ny drakt etter å ha vært under oppgradering siden høsten 2019. Statens vegvesen har bygget en helt ny tunnel inne i den gamle. Tunnelen er gjort bredere og høyere, det er montert sikkerhetsutstyr samt frost- og brannsikring i himling og vegger. Tunnelen tilfredsstiller nå tunnelsikkerhetsforskriften.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

E10 Leirvik: Halv takst i bomstasjonen

Takstene i bomstasjonen på E10 Leirvik ved Trældalstunnelen er halvert fra 4. mars. Det var i det nysalderte budsjettet for 2020 regjeringen ble enige med Fremskrittspartiet (FrP) om 138,5 millioner i tilskudd til prosjektet E10 Trældal–Leirvik i Nordland. Dette er en del av prosjektet E6 Hålogalandsbrua. 

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Kristiansand: E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen klar for utbygging

Regjeringen har lagt fram et forslag for Stortinget om utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansands-regionen fase 2. Det prioriterte prosjektet er viktig for utviklingen av et robust veisystem i Kristiansands-regionen med sammenhengende standard og økt satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange.

– Vegsystemet mellom Gartnerløkka og Kolsdalen i Kristiansand er i dag overbelastet i rushperioder. Med denne utbyggingen blir reisehverdagen enklere og bedre for alle trafikantgrupper, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Porsgrunn: Tunneloppgradering på E18 etter påske

To korte tunneler på E18 i Porsgrunn, Hovet- og Brattås-tunnelen, skal i løpet av året oppgraderes. 

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Fortsatt stor nedgang i bomringen i Oslo-området

Tallene fra Fjellinjens bomstasjoner i februar viser en nedgang i antall bompasseringer på 16 prosent, sammenliknet med samme måned i fjor. Nedgangen var størst i bomstasjonene på bygrensen.

Les mer i pressemelding fra Fjellinjen

Mer nytt fra myndighetene:

Webinar: Ny støtteordning for tunge elektriske kjøretøy

Enova har webinar om sine nye støtteordning for tunge elektriske kjøretøy. I et nettmøte onsdag 10. mars kl. 10:15 får du høre mer om Enova nye støtteordning for å skape grønn vekst og bidra til å nå regjeringens ambisiøse klimamål. 

Les mer og meld deg på her

Biodrivstoff ikke lenger anbefalt i offentlige kontrakter

Bærekraftig biodrivstoff skal ikke lenger anbefales i offentlige kontrakter om transporttjenester. Direktoratet for økonomistyring og forvaltning (DFØ) har publisert veiledning til innkjøpere i en ny drivstoffmatrise. Saken diskuteres på Stortinget. 

Les mer i nyhet fra NHO Transport

Veilederen finner du på DFØs nettsider

Mer fleksibel lønnsstøtteordning

Regjeringen foreslår en ny lønnsstøtteordning for 15. mars til 30. juni 2021. Sammenlignet med den forrige, har denne høyere støttebeløp per ansatt og større fleksibilitet. Ordningen er primært rettet mot dem som har vært hardt rammet i lang tid, og skal få permitterte raskere tilbake i jobb.

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet

Kompenserer utestengte EØS-borgere

Regjeringen innfører en ny kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner. Forslaget innebærer at berørte arbeidstakere får en inntektssikring for perioden etter 29. januar.

Les mer i pressemelding fra Statsministerens kontor og Arbeids- og sosialdepartementet

Foreslår økt hastighet for tilhenger

Statens vegvesen foreslår å øke maksimal hastighet til 100 km/t for tilhengere med brems. Poenget er å lage en valgfri ordning for dem som ønsker å kjøre raskere enn 80 km/t på veger der fartsgrensen er høyere enn 80 km/t. I forslaget må tilhengerne gjennom en teknisk tilleggsgodkjenning, såkalt Tempo 100. 

Høringen omfatter også høyere hastighet for biler med tilhengere uten brems. De ønsker også å forby kjøretøy som har lavere hastighet enn 60 km/t, på motorveg.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen (lenke til høring nederst på siden)

Nordland: Tysfjord-fergene blir døgnåpne neste år 

Ferjesambandet E6 Bognes-Skarberget over Tysfjorden får to ferjer hele året og blir døgnåpent når det settes i drift 1. desember 2022, mens riksveg 827 Drag–Kjøpsvik får samme frekvens som i dag. Begge får reserveferjeløsning med seks timer responstid ved driftsavbrudd. I tillegg blir det universell utforming og sanntidssystem på ferjene. 

Fergeleiene skal bygges om for å betjene Fjord1s nullutslippsferjer. Alle fire ferjeleiene får utvidede oppstillingsplasser for biler og nye servicebygg med venterom og toaletter. Tre av ferjekaiene forlenges, og ett bygges helt nytt, for å kunne betjene større og lengre ferjer.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Vekst mot sommeren?

Ledere i over 300 bedrifter ser en ende på koronatiltakene. Med unntak av oljeindustrien, forventer alle næringene høyere investeringer i år enn i fjor. Det viser Norges Banks kvartalsvise rapport der mer enn 1500 bedrifter bidrar i løpet av året. Bedriftene forteller at de har fått mindre å gjøre, men at de ser lyst på framtiden.

Les mer i nyhet på bygg.no

Karantene i ferien gir ikke rett til ny ferie senere

For at en arbeidstaker skal kunne kreve ny ferie senere ved sykdom i ferien, er det tre vilkår som må være oppfylt:

  • Man må være 100 prosent arbeidsufør
  • Man må ha legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførheten
  • Arbeidstaker må kreve utsettelse raskt (normalt cirka to uker) etter at arbeidet gjenopptas

Problemstillingen kan ramme arbeidstakere som blir satt i karantene i ferien sin. Selv om karantene kan gir rett til sykepenger, vil det ikke gi rett til utsatt ferie. 

– Her er det det første punktet som hindrer den ansatte fra å kunne kreve ny ferie senere ved karantene i ferien. Dersom den ansatte er satt i karantene uten faktisk å være syk, eller 100 prosent arbeidsufør  som det heter i ferieloven, så vil han eller hun heller ikke kunne kreve ny ferie senere, sier Brostrøm i Simployers. 

Les mer i nyhet fra Simployers

Hva med ansatte som ikke vil vaksinere seg?

– Som arbeidsgiver har du ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det innebærer naturligvis også å hindre smittespredning på arbeidsplassen. Vaksiner kan fremover bli et helt sentralt virkemiddel for å redusere denne risikoen, og ansvaret for arbeidsmiljøet vil kunne veie tyngre enn hensynet til dem som ikke ønsker å ta en vaksine, sier Karoline Amundsen Dystebakken i Simployers.

Les mer i nyhet fra Simployers

Nytt år, nytt årsoppgjør!

Det er lett å skyve tanken på årsoppgjøret foran seg, men vi håper du er i full gang. Hvis du har gjort jobben med bilagene skikkelig, blir ikke oppgjørets time så krevende. Visma, NLFs samarbeidspartner, har samlet en rekke tips, videoer og guider som hjelper deg med å komme i mål med Visma eAccounting! Sjekk det ut her:  Hjelp til årsavslutningen

Posten med bil på flytende biogass

Posten Norge har fått sin første bil på flytende biogass. Den nye containerbilen fra Volvo settes inn i linjetrafikk for å frakte pakker og gods Oslo–Stokke–Hamar-Oslo. Bilen har en tillatt totalvekt på 60 tonn, og rekkevidden er cirka 70 mil. 

Les mer i pressemelding fra Posten

Vedlikehold viktigere enn nye vegutbygginger for folk flest

Dette viser en ny undersøkelse Kantar har utført for Norges Automobil-Forbund (NAF). Mer kollektivtransport og vedlikehold av veiene vi allerede har, kommer ut på topp over hvilke samferdselstiltak folk ønsker at politikerne skal prioritere. 

Les mer i pressemelding fra NAF

Helgeforbud midlertid opphevet i Tyskland

Forbudet mot helgekjøring for tungtransport i Tyskland har blitt midlertidig opphevet frem til 5. april 2021 på generell basis, og for transport av vaksiner til 30. juni 2021. (Kilde: BGL)

Les mer her

Vaske, vaske hender!

Ikke før lyset er tilbake og våren melder sin ankomst, senker koronamørket seg ned på nytt. Vi minner om at det er viktigere enn noen gang å huske koronareglene: Vaske hender, og én, helst to meter avstand, og hoste/nyse i albuen. Unngå fysisk kontakt, og husk at smitterisikoen er høyere inne enn ute. Samvær med andre i små rom, eller dårlig ventilerte rom, bør unngås helt.

Se her hvordan du vasker hendene riktig

Økt avstand og færre nære kontakter er to sentrale, smittereduserende tiltak i håndteringen av koronapandemien, og spesielt viktig i disse tider med muterte virus. 

Se oversikten over nasjonale tiltak

Neste nyhetsbrev kommer om én uke!