NLF

Nytt fra NLF – uke 3, 2021

Fikk du med deg medlemsmøtet forrige uke?

Onsdag 13. januar var samferdselsminister Knut Arild Hareide gjest i vår medlemsmøte. Fikk du det ikke med deg, kan du se hele opptaket på de lukkede medlemssidene. På samme sted ligger også tidligere medlemsmøte fra 25.11.20. 

Se medlemsmøter i opptak

Ikke glem oppmelding til fagprøve!

31. januar er siste frist for å melde seg opp til fagprøve for praksiskandiater dette halvåret. Alle kandidater må være påmeldte innen denne datoen for å ha rett til å ta eksamen til sommeren. Privatisteksamen for yrkessjåførfaget (YRK3102) blir avholdt 4. juni. Praksiskandidatordningen gir mulighet for å ta fagbrev ved fem års allsidig yrkespraksis innenfor faget.

NLF inviterer til digitalt orienteringsmøte om hvordan man melder seg opp 26. januar kl. 19–20.

Les mer om webinaret her

Kostnadsindeksen for 4. kvartal

Kostnadsindeksen for lastebiltransport for 4. kvartal 2020 er kommet. 

Kostnadsindeksen er tilgjengelig for alle medlemmene her

Kaos på grensestasjonene?

Mandag 18. januar kl. 17 ble det innført obligatorisk testing for alle som passerer grensen inn til Norge. Svinesund trenger noen flere dager for å bygge opp testkapasitet, og skal benytte personell fra Forsvaret for å ivareta testingen.

Yrkessjåfører har unntak fra den obligatoriske testen på grensen, men mange yrkessjåfører har likevel benyttet seg av disse teststasjonene for å oppfylle sitt testregime. Vi vet at noen har blitt avvist etter det nye regelverket trådte inn i går, og vil undersøke saken nærmere.

Den siste tiden har det blitt rapportert at enkelte sjåfører har tolket fritaket fra testplikt ved grenseovergang som at yrkessjåfører er fritatt testing generelt. Dette stemmer ikke. NLF har vært i kontakt med politiet, som bekrefter at selv om yrkessjåfører er fritatt testplikt på grensen, så må de likevel følge gjeldende testregime dersom de skal unntas karantene i arbeidstiden. Dette står i covid-19-forskriften paragraf 6e

Les mer i nyhet på lastebil.no

Protester fører til hasteåpning av fv. 65

Møre og Romsdal fylkeskommune har i et hastemøte vedtatt å straksåpne fv. 65 i Surnadal fra Skei til fylkesgrensa til Trøndelag for modulvogntog. Dette for å rette opp i misforholdet som oppsto når vegen ble åpnet for modulvogntog i Trøndelag, og ikke i Møre og Romsdal. Surnadal Transport, Pipelife, NLF og Surnadal kommune har sammen øvd påtrykk for å få modulvogntog på fv. 65, melder lokalavisa Driva.

– Dette bør være et eksempel til etterfølgelse for en rekke fylker og kommuner, oppfordrer NLFs fagsjef teknikk, Dag Nordvik.

Han gir kreditt til Møre og Romsdal fylkeskommune for å ta tak raskt når det viser seg at nabofylket får det til.

– Det er nettopp dette vi har advart mot, at man glemmer å tenke helhetlig på tvers av grensene, avslutter han.

Åpent for søknader fra kompensasjonsordningen

Mandag 18. januar åpnet Brønnøysundregistrene for den nye søkeløsningen for kontantstøtte for næringslivet. Det første døgnet med ny kompensasjonsordning viser at 290 virksomheter har fått innvilget sine søknader om tilskudd. Det er allerede tildelt over 60 millioner til næringslivet, skriver Brønnøysundregisteret i en pressemelding.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du her

Les mer i nyhet fra Nærings- og fiskeridepartementet

Forhøyet dagpengesats ut juni

Regjeringen foreslår å forlenge den forhøyede dagpengesatsen for permitterte og arbeidsledige til 1. juli.

Les mer i pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Innkreving av bompenger er avsluttet

  • På E136 Tresfjordbrua i Møre og Romsdal er innkrevingen av bompenger avsluttet etter at det ble gitt tilskudd over statsbudsjettet.  Les mer
  • I Innlandet er innkrevingen av bompenger på en sidevei for E6 Øyer-Tretten ved Skarsmoen avsluttet etter at det ble gitt tilskudd over statsbudsjettet.  Les mer

Nordfjord får døgnhvileplass i 2021

Nordfjord er en av stedene som får ny døgnhvileplass for tungtransporten i år. Ålesund-firmaet Retail har inngått en kontrakt med Vegvesenet på ti år med opsjon på ytterligere to år. Kontrakten har en verdi på 12 millioner kroner.

Anlegget får ti oppstillingsplasser sentralt på Nordfjordeid. Det blir bygd et servicebygg med dusj, toalett og tekjøkken. Anlegget skal være klart til bruk senest 1. oktober.

Les mer og se oversikt over døgnhvileplasser i nyhet fra Statens vegvesen

Vestland: Rv. 13 Vik–Vangsnes åpnet

I dag var det formell åpning av rv. 13 Vik–Vangsnes med den 2860 meter lange Goteviktunnelen. Dermed er det rasfarlige og smale partiet gjennom Galden en saga blott. Rundt 150 skredhendelser og steinnedfall er registrerte på strekningen de siste 35 årene. Senest i 2016 raste store steinblokker ned og rev i stykker flere meter av vegen, slik at det var stengt i rundt en uke, skriver  bygg.no. Vegen har vært åpen for trafikk siden 9. desember. 

Samferdselsministeren Knut Arild Hareide åpnet vegen fra hjemmekontoret, og feiret med  egenbakt kake sammen med barna.

Se åpningen på YouTube

E6 Fredrikstad: Bedre for alle

Park & Anlegg AS har fått oppdraget med å bygge ny parallell bru på riksvei 22 over E6 i Fredrikstad. Byggearbeidene starter i februar.

Den nye brua ved Årum går over E6, og effekten for trafikksikkerheten på Norges viktigste veiforbindelse mot utlandet er stor. I dag er det et problem at køen fra riksvei 22 forplanter seg ned til E6, slik at farlige situasjoner oppstår. Den nye brua skal være ferdig sommeren 2022. Da blir hverdagen tryggere for alle trafikanter.

Mandatet klart for utredning av transportløsninger i Nord-Norge

Flere av Samferdselsdepartementets underliggende virksomheter skal gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge. Statens vegvesen vil koordinere arbeidet. Oppdraget gjelder alle transportformer. Nå er mandatet og målene for utredningen klart.

– Nord-Norge er en sentral region for våre maritime næringer, som sjømatnæringen. Samtidig må vi vedkjenne at transportutfordringene er mange i et område med lange avstander og tøft klima. Målet med denne store utredningen er blant annet å se nærmere på hvordan vi kan binde landet sammen gjennom gode transportløsninger. Dette er et helhetlig og veldig viktig arbeid for å utvikle nordområdene videre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les mer i nyhet fra Samferdselsdepartementet

Klimahåndtering inn i vegbyggernes samfunnsanalyser

Klimaendringer kan føre til store skader på vegene, og Vegvesenet og Nye veier vil løfte klimarisiko inn i beslutningsprosessen når en ny veg skal bygges. Dette vil bidra til at vi sikrer vegene mot virkninger av klimaendringer. 

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

NLF-bedrift ble nektet å kjøre fra Danmark og inn i Sverige

En sjåfør på veg hjem etter et hasteoppdrag i Europa, ble nektet å kjøre inn i Sverige. Varebilen var tom på returtransporten. Det hjalp ikke med frakt-dokumenter fra turen sørover. Politiet hevdet at så lenge han var tom, slapp han ikke inn i Sverige. NLF ble kontaktet først etter at sjåføren hadde tatt omvegen via Hirtshals. Vi har sjekket saken med vår søsterorganisasjon, Sveriges Åkeriföretag, og fått bekreftet vår mistanke om at politiet har tolket teksten feil. I bestemmelsen står det blant annet at innreiseforbudet ikke gjelder personell som transporterer gods og personell i transportsektoren.

Se §4 tredje ledd (styckena/avsnitt) pkt. 2 i den svenske forskriften

Nye koronaregler i Tyskland

  • Yrkessjåfører som har vært i en risikosone (risk area) de siste ti dagene trenger ikke å registrere seg eller ta koronatest.
  • Sjåfører som har vært i et område med høy forekomst (high incidence area) de siste ti dagene før de ønsker å entre Tyskland, må registrere seg digitalt før ankomst:  https://www.einreiseanmeldung.de. Skjemaet finnes på mange språk. Du trenger ingen covid-19-test dersom du er i Tyskland under 72 timer. Skal du være i Tyskland lenger, må en test være tatt før du ankommer. Testen må være maksimalt 48 timer gammel, og dokumentasjon må vises på forespørsel fra myndighetene. 
  • Sjåfører som har vært i en område med mutasjonen av viruset (area of variant of concern) de siste ti dagene før ankomst til Tyskland, må registrere seg før de kommer:  https://www.einreiseanmeldung.de. En negativ covid-19-test er obligatorisk, og den må være tatt før ankomst og maksimum 48 timer før ankomst. 

En oppdatert oversikt over land i de ulike risikokategoriene finnes her (på tysk og engelsk):  https://www.rki.de/risikogebiete 

Person i transitt trenger ikke registrere seg dersom de kommer fra risiko- eller høy forekomst-områder og forlater Tyskland så snart som mulig (ASAP). Kommer de fra områder med høy forekomst, må de registrere seg. Ingen personer i transitt trenger å teste seg. 

Personer som kun har passert et risikoområde uten stopp eller opphold, trenger ikke registrere seg dersom de kommer fra risiko- eller høy forekomst-område. De må registrere seg hvis de kommer fra områder med mutasjonen av viruset (area of variant of concern). Ingen av disse gruppene trenger å teste seg. (Kilde: BGL)

Slipper ikke unna p-gebyr i Danmark heretter

Euro Parking Collection plc (EPC) skal fremover kreve inn ubetalte parkeringsgebyrer fra skyldnere utenfor Danmarks grenser for Færdselsstyrelsen. Kun 17 prosent af gebyrene utskrevet til utenlandske kjøretøy i Danmark mellom 1. januar 2019 og 30. juni 2020, er betalt. 

Les mer i danske Transportmagasinet

Frokostmøte: Kortreist stein – bedre for klima, økonomi og ressursbruk

Statens vegvesen arrangerer torsdag 21. januar kl. 8.30–9.30 et frokostmøte om forsknings- og innovasjonsprosjektet "Kortreist stein", som kan gi gevinster som lavere klimagassutslipp, kostnader og ressursbruk. Møtet handler optimal utnyttelse av ubundne knuste tilslagsmaterialer i vegbygging. Påmelding er ikke nødvendig, og det blir strømmet over YouTube. 

Her kan du se møtet 21. januar kl. 8.30

Neste nyhetsbrev kommer om én uke!