NLF

Nytt fra NLF – uke 5, 2021

Send inn spørsmål!

Neste onsdag kommer vegdirektør Ingrid Dahl Hovland på besøk. Da kjører vi nemlig nytt medlemsmøte. Så hold av tidspunktet: onsdag 10. februar kl. 18.00. Du kan også stille henne spørsmål som besvares under møtet. Send spørsmålene til Knut på  kg@lastebil.no

Se tidligere medlemsmøter på lukket medlemsområde på lastebil.no

Korona-undersøkelse: Studie av konsekvensene for transportnæringen

Transportøkonomisk institutt (TØI) har et prosjekt kalt CONSIGN gående, hvor de i samarbeid med ti næringslivsaktører, inklusive NLF, skal studere effektene av covid-19-pandemien på forsyningssikkerhet, tilpasningsevne, kostnader, og hvorvidt utfordringer har bidratt til innovasjon hos store nasjonale transportkjøpere og transportører med globale nettverk – alle med essensielle roller for norsk forsyningssikkerhet. Prosjektets hovedmål er å samle sanntidserfaringer fra pandemiens påvirkning på økonomi og forsyningskjede for Norges transportavhengige næringer og godstransportmarked, og for å utvikle mer robuste forsyningskjeder for fremtiden.

Til dette forskningsprosjektet leverer NLF data fra medlemsundersøkelsene som jevnlig utføres for å kartlegge hvordan medlemsbedriftene blir berørte av pandemien. Så jo flere som fyller ut, jo bedre grunnlag får TØI i sitt forskningsprogram. Vi har nettopp sendt ut ny koronaundersøkelse, og vi setter stor pris på om du fyller ut denne, gjerne nå med det samme, men senest innen torsdag 4. februar kl. 15.00. Det tar ikke mange minuttene!

Mulig forlengelse av YSK

Samferdselsdepartementet vurderer å forlenge muligheten for førerrett for lastebil og yrkessjåførkompetanse (YSK) til og med 30. april. Fra NLFs side har vi bedt om at muligheten for forlengelse tas i bruk. Endelig beslutning er ennå ikke fattet i departementet, men vi kommer tilbake så fort vi vet noe mer.

Siste nytt fra regjeringen:

Forlenger mulighet for utsatt innbetaling av skatt og avgift

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen med forenklet betalingsutsettelse av skatt og avgift ut juni 2021. Forlengelsen vil ikke gjelde merverdiavgift med forfall etter 12. april 2021, men det vil fortsatt være mulig å søke om utsatt frist for merverdiavgiftskrav etter ordinære regler.

Kravene som gis utsettelse etter den midlertidige ordningen, vil få en etterfølgende avdragsordning i seks måneder regnet fra 30. juli 2021.

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet

Forslag om utvidelse av kontantstøtten

Regjeringen foreslår å utvide kompensasjonsordningen i ytterligere to måneder, ut juni 2021, og med kompensasjonsgrad på 85 prosent. Dette er ett av flere tiltak mot næringslivet som nå utvides. Utgiftsdekningen knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft forlenges også.

Les mer om tiltak mot næringslivet i nyhet fra Nærings- og fiskeridepartementet

Dagpenger forlenges

Regjeringen foreslår at de dagpengemottakerne som fra og med 1. november 2020 har nådd maksimal dagpengeperiode, skal få mulighet til å søke om dagpenger på nytt i en avgrenset periode fra 1. februar.

Les mer i nyhet fra Arbeids- og sosialdepartementet

Åpent for å søke lønnstilskudd 

Søkeportalen for lønnstilskudd åpnet 1. februar. Arbeidsgivere kan søke om lønnstilskudd for oktober, november og desember i fjor. Søkefristen er 1. mars.

Les mer i pressemelding fra Skatteetaten

Siste nytt om veg:

Stavanger: Tunneler stengt natt til onsdag og torsdag

Natt til onsdag og torsdag i uke 5 vil Eiganes- og Hundvågtunnelen i Stavanger bli stengt grunnet renhold. Begge tunnelene vil være stengt for trafikk i alle løp, og alternative omkjøringsmuligheter må benyttes. Kun nødetater i utrykning kan passere. 

Arbeidet vil foregå på natt mellom kl. 22.00–06.00 søndag til fredag i uke 5 og 6. Arbeidet starter fra bysiden i Eiganestunnelen. Når arbeidet i denne tunnelen er ferdig, vil det fortsette i Hundvågtunnelen, også det fra Stavanger-siden.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

E39 Kristiansand: Ny døgnhvileplass i 2022

Nye Veier har satt i gang konkurranse om å etablere og drifte en 13.000 kvadratmeter stor døgnhvileplass for tunge kjøretøy i kryssområdet ved Lohnelier vest i Kristiansand. Denne kommer ved ny og trafikksikker E39 mellom Kristiansand og Mandal.

Les mer i nyhet fra Nye Veier

E6 Storhove–Øyer: Vinstra-firma gjør forberedende arbeider

Nye Veier har valgt det lokale firmaet Erling Rolstad AS til å utføre forberedende arbeider på utbyggingen av E6 Storhove–Øyer. Kontrakten omfatter arbeider som skal utføres før totalentreprenør for E6-utbyggingen kommer på plass.

Les mer i nyhet fra Nye Veier

E39 Betna–Hestnes er lyst ut

Statens vegvesen har lyst ut konkurranse for prosjektering og bygging av ny veg mellom Betna og Hestnes i Heim kommune i Trøndelag.

Les mer i pressmelding fra Statens vegvesen

E16 Ringerike: Ingen overraskelser

Den eksterne kvalitetssikringen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE 16) viser ingen store overraskelser, ifølge samferdselsminister Knut Arild Hareide. FRE 16 består av dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss og firefelts motorveg på strekningen Høgkastet–Hønefoss.  

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

E6 Åsen–Mære: Planprogrammet ute på høring

Ny E6 Åsen-Mære skal knytte sammen Trondheim og Steinkjer, og planprogrammet skal beskrive hvordan Statens vegvesen vil jobbe for å finne en optimal framtidig trasé for ny E6. I forbindelse med at planprogrammet er ute på høring, inviterer Statens vegvesen alle som ønsker mer informasjon om prosjektet, til et digitalt folkemøte onsdag 10. februar kl. 18.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

E6 Gyllan–Kvål: Digitalt folkemøte

Nye Veier har startet reguleringsarbeidet for E6 Gyllan-Kvål, og forslag til planprogram er nå på høring. Nye Veier og Norconsult til et åpent folkemøte onsdag 10. februar. kl. 18–19.30 Her vil de presentere prosjektet, informere om planarbeidet- og prosessen, og si noe om hvordan du kan medvirke.

Les mer i nyhet fra Nye Veier

Trist start på året

Åtte personer mistet livet i trafikken i årets første måned. Det er like mange som i fjor. Månedens siste dag endte på tragisk vis, med to omkomne i en ulykke i Troms og Finnmark, melder Trygg Trafikk i en pressemelding

Sistnevnte ulykke skjedde på E8 ved Lavangsdalen på innfartsvegen mot Tromsø.

Se NRK Midtnytts innslag med NLFs krav (3. innslag)

Visma eAccounting – regnskap for deg på farta

Visma eAccounting passer perfekt for deg som er mye på farta. Mye av jobben får du gjort direkte fra appen. Smarte løsninger og ny teknologi hjelper deg i tillegg langt på veien med regnskapet. Som medlem av NLF, får du alltid 25 prosent rabatt første året.

Ta kontakt for en uforpliktende prat, eller bestill direkte her (bruk avtalekode 70010 for å få NLF-rabatt).

Salget av elektriske varebiler tar av

2343 nye varebiler ble registrerte i januar, av disse var 468 elektriske. Dette er en økning på hele 85,1 prosentpoeng fra januar 2020. Det betyr at nye elektriske varebiler utgjorde en andel på 20 prosent av alle nye varebiler, noe som er ny rekord i en måned. Kanskje kan dette tyde på et endelig gjennombrudd for el-varebilen i Norge, lurer OFV i en pressemelding. 

Se flere bilsalgstall for januar 2021

Webinar om innkvartering og smittevern

Hvordan kan arbeidsgivere innkvartere arbeidstakere og samtidig begrense smitte av covid-19? Selv om grensene nå er stengte, er det fortsatt mange arbeidsinnvandrere i landet. Og når grensene åpner igjen, vil reglene for innkvartering fortsatt være aktuelle. Arbeidstilsynet erfarer mange brudd på reglene, og har fått tilbakemeldinger om at reglene kan være vanskelige å forstå. Webinaret skal gjøre det lettere for arbeidsgivere å sette seg inn i reglene.

Webinaret foregår fredag 5. februar 2021 kl. 9.00-10.00, er åpent for alle og gratis å delta på.

Les mer og meld deg på hos Arbeidstilsynet

Neste nyhetsbrev kommer om én uke!