NLF

Nytt fra NLF – uke 6, 2021

Velkommen til medlemsmøte onsdag!

Onsdag kl. 18.00 ønsker vi alle medlemmer velkommen til nytt digitalt møte. Denne gang kommer vegdirektør Ingrid Dahl Hovland på besøk, og hun skal snakke om konkurransekraft og seriøsitet i transport. Har du spørsmål til henne, kan du sende det inn i forkant til NLFs politiske rådgiver Knut Gravråk

Her kan du se programmet og selve medlemsmøtet

Endringer i bilansvarsloven

Fra 1. januar ble bilansvarsloven endret. Med noen få unntak, skal nå alle motorkjøretøy ansvarsforsikres, selv om skiltene er tatt av. Har du en uregistrert bil, traktor, ATV eller hvilket som helst motorkjøretøy, må du ha en ansvarsforsikring. Det gjelder også uregistrerte motorkjøretøy som bare blir brukt på lukket område. Bakgrunnen for dette er ny praksis fra EU-domstolen.

Ansvarsgrensen for tingskader øker fra 10 000 000 til 100 000 000 kroner. 

Les mer i nyhet fra Justis- og beredskapsdepartementet

Nytt om veg:

E16 Bjørkhaug- og Sætre-tunnelen: Oppgradering

E16 Bjørkhaug- og Sætre-tunnelen skal i 2021 oppgraderes for å heve sikkerhetsnivået slik at tunnelene blir tryggere å ferdes i. Arbeidene starter medio februar med sprengningsarbeider.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

E6 nord i Trøndelag: Driftskontrakt utlyst

Driftskontrakten for drift av E6 fra Verdal til Nordlandsporten er nå lyst ut. I tillegg er riksveg 73 fra Trofors til riksgrensen i Nordland med i kontrakten. 

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Rv. 4: Byggestart til høsten

Tre entreprenører har meldt seg til konkurransen om å bygge ny riksveg 4 fra Roa til Gran. Den nye firefelts motorvegen blir en forlengelse av, og med samme standard og hastighet som, den nye motorvegen forbi Gran sentrum. Byggestart blir høsten 2021.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Lyser ut krevende driftskontrakt på riksveger i Oslo og omegn

Statens vegvesen lyser nå ut én av Norges mest krevende driftskontrakter. I tillegg til å sikre at riksvegene i og rundt hovedstaden er framkommelige og trygge, blir entreprenørene utfordret til å tenke nytt for å få ned klimautslippene.

«Driftskontrakt 9104 Oslo-Gardermoen 2021-2026», som Vegvesenet nå lyser ut, består av alle riksvegene i Oslo samt E6 og E16 til Gardermoen, rv. 159 til Lillestrøm, rv. 226 og rv. 22 fra Hvam til Fetsund. Totalt omfatter kontrakten drift og vedlikehold av ca. 430 kilometer riksveg, hvorav ca. 117 kilometer er gang- og sykkelveg.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Én prosent hadde ikke bilbelte

Statens vegvesen kontrollerte belte- og hjelmbruk på over 300 000 kjøretøy i løpet av fjoråret. Det resulterte i 3 012 gebyrer og 46 anmeldelser. Ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser at rundt 4 av 10 drepte i bilulykker ikke har brukt bilbelte.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Åpne trafikkstasjoner på Østlandet

Trafikkstasjonene i  Oslo (Risløkka)DrøbakMysen og  Sarpsborg (Hafslund) er åpne igjen etter strenge koronarestriksjoner. Trafikkstasjonene er kun åpne for timebestilling både i skranke og hall. 

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Statens vegvesen tillater nettbaserte samlinger

Statens vegvesen har gitt midlertidig tillatelse til bruk av nettbaserte samlinger i forbindelse med etterutdanning for yrkessjåfører. 

Les nyhet og mer om etterdanning hos Statens vegvesen

760 000 tonn flyttet fra veg til sjø med tilskudd fra Kystverket

Tilskuddsordningen for overføring av gods fra veg til sjø er en del av regjeringens satsing på å styrke sjøtransportens konkurranseevne. Så langt er det gitt tilsagn om inntil 175 millioner kroner i tilskudd til 8 rederier, som har ført til at 760 000 tonn gods er flyttet fra landevegen til sjøvegen.

Dette tilsvarer nærmere 47 000 færre lastebiltransporter langs norske veger, og gir reduksjon av om lag 21 000 tonn CO2-ekvivalenter. Flytting av godstransport har nytteverdi for samfunnet gjennom færre trailere langs norske veger, økt trafikksikkerhet og reduksjon i lokale utslipp.

Les mer i pressemelding fra Kystverket

Frykter danske tilstander

I den første måneden av det nye året har antallet konkurser i Norge gått ned med hele 49,2 prosent sammenlignet med januar i fjor. I alt 490 bedrifter gikk konkurs eller ble tvangsavviklet i januar. Det er nesten halvparten så mange som i januar i fjor, hvor næringslivet ennå ikke hadde fått merke restriksjoner som følge av korona-pandemien.

Sverige har en nedgang på 11 prosent. Danmark hadde svært lave konkurstall gjennom 2020 med en samlet nedgang på 33 prosent. Men nå har det eksplodert med en oppgang i konkurser på hele 114 prosent!

Les mer i pressemelding fra Bisnode

MANs 26 tonns elektrisk lastebil kjører i Oslo

I går tok Posten i bruk sin største elektriske lastebil på 26 tonn. Dette er den første i Norge, og én av de første som leveres av denne størrelsen fra MAN i hele Europa. Den er tre ganger større enn den største elektriske bilen Posten har i dag, og skal kjøre gods og pakker til Post i butikk og bedriftsmottak i Oslo sentrum.

MAN eTGM er en helelektrisk distribusjonsbil med en totalvekt på 26 tonn og opptil 11 tonn nyttelast. Den er åtte meter lang pluss førerhuset. Rekkevidden er opptil 200 kilometer.

Les mer i pressemelding fra Posten

Les mer om selve bilen i pressemelding nr. 2 fra Posten

Betydelig nedgang for Fjellinjens bomstasjoner

Trafikken i Fjellinjens bomstasjoner hadde i januar en nedgang på 17 prosent sammenliknet med samme måned i fjor. Dette er den kraftigste trafikknedgangen siden april 2020.

Les mer i pressemelding fra Fjellinjen

Kjenner du "Too good to go"?

Ved hjelp av en populær app for matredning har Circle K-kunder over hele landet kjøpt 200 000 poser med overskuddsmat de siste tre årene. Totalt 2500 butikker, bakerier, serveringssteder og energistasjoner, herav 115 Circle K-stasjoner, over hele landet er i dag koblet sammen gjennom appen Too Good To Go. Appen har 1,2 millioner registrerte matreddere.

Les mer i pressemelding fra Circle K

Neste nyhetsbrev kommer om én uke!