NLF

Nytt fra NLF – uke 9, 2021

Nytt medlemsmøte: Utekontroll og Fair Transport

Kjetil Wigdel, avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen besøker NLFs neste medlemsmøte. Han møter du onsdag 10. mars kl. 18.00, i tillegg til representanter for Fair Transport-bedrifter og det nye godkjenningsutvalget. 

Har du spørsmål til Kjetil Wigdel eller om Fair Transport, kan du også sende de inn på forhånd her

Følg med på  lastebil.no!

Ny versjon av NLFs smittevernveileder

Gå til oppdatert versjon av Smittevernveilederen - versjon 8

Varslingsplikt om fiskeavrenning

NLF og Sjømatbedriftene ber Statens vegvesen innføre varslingsplikt til oppdragsgiver/avsender ved fiskevann som renner fra vogntog. En samlet sjømatbransje og NLF møtte fredag Statens vegvesen og Mattilsynet. Mens partene tidligere har diskutert utfordringene ved fiskeavrenning fra godstog, er det de praktiske tiltakene som nå gjelder.

I møtet ble det også bedt om at et myndighetsarbeid settes igang for å lage en hjemmel som kan begrense antall fraktledd. 

– Dette er et viktig punkt for oss, både av hensyn til matsikkerheten og likere konkurransevilkår. I etterkant vil organisasjonene også ta saken opp direkte med samferdselsministeren, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF.

Les mer i pressemelding fra NLF

Nytt om veg:

Oslofjordtunnelen stengt fire netter

Oslofjordtunnelen på E134 stenger fire netter i mars i forbindelse med beredskapsøvelser. Den første stengingen var i går, og så blir det stengt onsdag 10. mars, tirsdag 16. mars og torsdag 18. mars fra kl. 20 til kl. 5.30 neste morgen.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

E6 Rana: Envegskjørt bru

På grunn av nødvendig vedlikehold blir Selfors bru på E6 i Rana envegskjørt fra 2. mars til 2. april. I hele anleggsperioden blir det tillatt å kjøre over brua nordover. Sørgående trafikk må følge skiltet omkjøring via Selforsveien og Nesnaveien.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

E39 ved Knarvik senter: Vegarbeider i to år

Denne uka starter Statens vegvesen bygging av oval rundkjøring på E39 ved Knarvik senter nord for Bergen. E39 vil være åpen for ferdsel tilnærmet som normalt i hele anleggsperioden, men med en del midlertidige omlegginger og sperring i korte perioder ved sprengningsarbeider.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Rv 22: Anleggsarbeidet ved Årum bru har startet

Statens vegvesen skal bygge ny parallell bru på riksvei 22 i Fredrikstad. Nå bygges ny gang- og sykkelveg og midlertidig rundkjøring på Årum. Det blir anleggsvirksomhet og nedsatt hastighet på rampene, men det er ikke forventet større trafikkproblemer. 

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Sideveg rv. 3/25: Utskifting bruer og ny rundkjøring

Etter at nye firefelts rv. 3/25 mellom Løten og Elverum sto ferdig sommeren 2020, har siste planlegging rundt sidevegstiltakene pågått. To bruer skal skiftes ut, og en ny rundkjøring bygges på gamlevegen, som omklassifiseres til fylkesveg. Arbeidene er i gang. Terningåa østre bru er fjernet, riving av Fura bru har startet og grunnarbeidene pågår.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Hålogalandsbrua delvis ødelagt i stormen

Flere av vibrasjonsdemperne på Hålogalandsbrua på E6 nord for Narvik ble helt eller delvis ødelagt av uværet Frank. Statens vegvesen sier skadene ikke har betydning for styrken og bæreevnen til brua, og det har ikke vært fare for at løse deler skulle treffe trafikantene, men de ser alvorlig på hendelsen.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

E6 Gyllan-Kvål: Endring i trasévalg

Plangrunnlaget for ny E6 fra Gyllan til Kvål i Melhus kommune er for tiden på høring. Nye veier har flyttet veglinjen litt lenger vest, med bru over Gaula ved Gaulfossen i stedet for ved Røskaft. Nye veier begrunner endringer blant annet i bedre veistandard, kortere vei, reduserte klimagassutslipp og reduserte kostnader. 

Les nyhet fra Nye veier

Krødsherad og Flå: Neste rv. 7-etappe godkjent

Reguleringsplanen for neste etappe av rv. 7 etter Sokna-Ørgenvika er nå godkjent i begge kommuner. 

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

E39 Stord-Os: COWI leverte det beste tilbudet

COWI AS er innstilt som vinner av anbudskonkurransen om å lage reguleringsplan for strekningen E39 Ådland-Svegatjørn.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Ny E16 Kongsvinger-E6: Faglige utredninger presentert

Nye Veier har presentert de faglige utredningene for E16 Kongsvinger-E6 i et felles formannskapsmøte i de fire berørte kommunene. Nye Veier anbefaler å jobbe videre med alternativer innenfor C- og A-korridorene.

Les mer i nyhet fra Nye veier

Sparer 12,5 millioner med å «bygge» vegen to ganger

Først bygde Statens vegvesen en digital 3D-modell av ny E39 Leirvika-Rendalen. Nå bruker entreprenøren 3D-modellen i anleggsarbeidet med den 4,8 kilometer lange strekningen, noe som har gjort jobben mer effektiv, og rimeligere. 

Vegvesenet skal også bruke modellen i arbeidet med resten av den 26 kilometer lange europaveg-strekningen mellom Betna og Stormyra. Etter planen skal vegen åpne i 2024, og prisen er beregnet til 2,1 milliarder kroner.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Nytt fra myndighetene:

Strenge smittevernregler for byggeplasser i Oslo

Oslo kommune har i dag vedtatt en egen forskrift for smittevernfaglig drift av byggeplasser, for å få kontroll med covid-19-smitten. Forskriften gjelder fra i dag og til og med 23. mars.

Les mer i pressemelding fra Byggenæringens Landsforening (BNL) 

Regjeringen spør: Hvordan kommer vi styrket ut av krisen?

Finansminister Jan Tore Sanner og næringsminister Iselin Nybø inviterer til innspillsmøte med bedriftsledere onsdag 3. mars kl. 11-12.30. De møter ledere fra norske bedrifter for å få innspill til hvordan den økonomiske politikken bør utformes fremover. 

Les mer i pressmelding fra Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Feil og mangler i navigasjonssystemer

Hvorfor viser GPSen feil fartsgrense, og hvorfor finner den ikke adressen du skal til? Og hva skal du gjøre om du finner feil?

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Lave dødstall på vegene hittil i år

Tre personer har omkommet på vegene i februar i år, mot ni i samme måned i fjor. Så langt viser statistikken ni trafikkdrepte hittil i år, mot 17 på samme tidspunkt i 2020.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen eller Trygg Trafikk

Automatiserte godsterminaler

Bane NOR jobber målrettet med å gjøre godsterminalene mer effektive, og innfører nå systemer på Alnabru godsterminal for å automatisere og digitalisere operasjonene inne på terminalen. 

– Hele 30 prosent av kostnaden for å transportere gods på bane kan kobles til terminaloperasjonen. Effektivisering av terminaloperasjonen er derfor veldig viktig for oss, og jeg er glad for at vi nå er i gang med denne digitale reisen, forteller direktør for godstrafikk, Oskar Stenstrøm.

Les mer i pressemelding fra Bane NOR

Daimler Truck AG og Volvo danner nytt, grønt selskap

Volvo har kjøpt 50 prosent av aksjene i Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG for cirka 6,3 miliarder svenske kroner. Ambisjonen er å gjøre det nya joint venture-selskapet til en ledende global produsent av brenselceller, og gjøre et stort steg mot klimatnøytral og bærekraftig fram til 2050. Selskapet skal hete Cellcentric GmbH & Co. KG.

Les mer i pressemelding fra Volvo Group

Neste nyhetsbrev kommer om én uke!