NLF

NLF melder om at det gis dispensasjon fra kjøre- og hviletid for godstransport

Ekstremværet fører til omkjøring og forsinkelser for transport av gods på vei. Vegdirektoratet gir nå enkelte unntak fra reglene om kjøre- og hviletid.

UVÆR: Enorme nedbørsmengder har ført til ras, flom og stengte veger rundt om i landet. Foto: SVV UVÆR: Enorme nedbørsmengder har ført til ras, flom og stengte veger rundt om i landet. Foto: SVV

Unntakene skal redusere forsinkelsene og gjelder fra dags dato (9. august) til 20. august.

Ta med kopi av den midlertidige forskriften i bilen

Unntakene innebærer dette:

  • Den daglige kjøretid skal ikke overstige 10 timer (opprinnelig 9 timer).
  • Ukentlig kjøretid skal ikke overstige 60 timer (opprinnelig 56 timer).
  • Sammenlagt kjøretid i løpet av to på hverandre følgende uker skal ikke overstige 100 timer (opprinnelig 90 timer).
  • Sammenhengende kjøretid på inntil 5 timer før gjennomføring av godkjent pause (opprinnelig 4,5 timer)
  • En fører kan ha et ubegrenset antall reduserte døgnhviler mellom to ukehviler (opprinnelig begrenset til tre). 

De som benytter seg av unntakene bør oppfordres til ha med en kopi av den midlertidige forskriften som er vedlagt her:

Vedlegg 1 – Vedtatt midlertidig forskrift (vegvesen.no)

Mange stengte veier

Ekstremværet «Hans» har medført uforutsette forsinkelser for berørte transporter. I tillegg har stengningen av togstrekningene fra Oslo- Bergen, Oslo/Trondheim, Oslo- Fauske/Bodø og Oslo-Stavanger medført at det kjøres omfattende godstransport på veg som erstatning for togtransporten.

En av hovedvegstrekningene Riksveg 7 fra Oslo til Bergen er også stengt grunnet værsituasjonen i skrivende stund som medfører omkjøring via Haukeli, dette innebærer betydelig forsinkelse på vegnettet. Generelt medfører situasjonen forsinkelser og begrenset fremkommelighet fra Østlandet både vestover og nordover. Også EV 6 og RV 3 mellom Oslo og Trondheim er stengt.

Får ekstra kolonne gjennom Frudalstunnelen på Rv5 

I Frudalstunnelen på Rv5 mellom Mannheller og Skei pågår det for tiden oppgraderingsarbeid.

Tunnelen er stengt mellom kl. 23:00 og 05:30 med unntak for en kolonne fra Skeisiden kl. 01:25, og fra Sogndalssiden kl. 01:30.

For linjetrafikken er dette en utfordring. Flere når ikke kolonnen fra Sogndalssiden kl. 01:30 under «normale» omstendigheter, og spesielt ikke nå under «ekstraordinære» omstendigheter.

NLF har derfor vært i dialog med Statens vegvesen fått til en ekstra kolonne ca. kl. 02:00 i natt fra Sogndalssiden, samt at flere kolonner vurderes fortløpende ut over natten etter behov.