NLF

KMV-nytt, nr 4, 2017

Handlingsplan 2018, bedriftsheletjenesten

 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) kommer heretter til å sende ut informasjon om endringer i KMV, samt annen relevant informesjon om systemet, i nyhetsbrevet; KMV-nytt. Alle nyhetsbrevene blir lagret på NLFs hjemmeside, og tidligere utsendelser kan leses her.

   

Året går mot slutten og det er på tide å ta kontakt med bedriftshelsetjenesten for å lage handlingsplan for neste år. Se nærmere i KMV-systemet, kap 4.9.7. Har bedriften allerede opprettet handlingsplan for neste år, kan du se bort fra denne henvendelsen.

  

Oslo, 4. desember 2017

NLF, v/Inge Børli