NLF

Nyhetsbrev - Tiltak mot terror

I sammenheng med flere hendelser hvor lastebiler har blitt benyttet som våpen i terroraksjoner, ser NLF nå på tiltak som kan redusere risikoen for kapring av kjøretøy.

- Norsk transportnæring er rystet over terroren vi er vitne til og føler med ofrene og deres pårørende. Vi ønsker å bidra med all den kompetansen vi har til å redusere risikoen for flere angrep der kjøretøy blir brukt som våpen. Alle gode tekniske løsninger vil bli vurdert. Det er også viktig å være tydelig på at vi må unngå løsninger som setter yrkessjåfører i ekstra fare, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. 

- Samtidig må vi huske på at terror er et samfunnsproblem, ikke et lastebilproblem.

Løsninger drøftes med regjeringen

NLF skal møte samferdselsministeren og fremlegge mulige tiltak senere denne måneden. Inntil konkrete løsninger foreligger, utstedes en midlertidig anbefaling for hvordan transportbedrifter best mulig kan redusere risikoen for at deres kjøretøy blir benyttet som terrorvåpen, uten å sette ansatte i fare.

I tråd med generelle rutiner er følgende punkter løftet frem som særskilt viktige. Disse bør tas til følge og diskuteres med alle ansatte i bedriftene.

Forlat aldri et kjøretøy på tomgang

Med mindre det er ytterst nødvendig skal et kjøretøy aldri forlates på tomgang med nøkkelen i tenningen.

Lås alltid døren

Selv om kjøretøyet bare forlates en kort stund, bør førerhytten låses. Dette gjelder også hvis det av forskjellige grunner er nødvendig å holde motoren i gang.

Meld inn all mistenkelig oppførsel

Hvis det observeres personer som oppfører seg mistenkelig, skal dette snarest rapporteres til politiet på telefon 02800.