NLF

Korona-status fra NLF 24.04.20

Bekymret for lange ventetider

Kjøreskolene er redde for at ventetidene blir lange når trafikkstasjonene etter hvert åpner opp igjen for oppkjøring. Nå venter de på retningslinjer fra Statens vegvesen om hvordan prioriteringene blir når trafikkstasjonene åpner.

Les hele saken på lastebil.no

Les også: Tungbilopplæring burde fått fritak

Arbeidene på E6 Helgeland gjenopptas

Arbeiderne på prosjektet E6 Helgeland får nå fritak for "søring"karantenen. 
– Det betyr at aktiviteten kan gjenopptas, og vi fortsatt kan styre mot planlagt ferdigstillelse av prosjektet denne sommeren, sier Rainer Smedseng i Statens vegvesen.

Les mer i nyhet på lastebil.no

Tyskland påbyr munnbind

I Tyskland er det innført obligatorisk bruk av munnbind for å forhindre ytterligere spredning av Covid-19-viruset. Påbudet gjelder hele Tyskland. Siden det ikke er noen standard som sier når munnbind skal brukes, oppfordres alle sjåfører som kjører i Tyskland til å ha på munnbind når de forlater sjåførhytta, melder IRU

Frankrike forlenger ikke unntakene

Det vanlige helgeforbudet mot godstransport trer i kraft igjen i Frankrike. Samtidig blir heller ikke de tidligere unntakene fra kjøre- og hviletidsreglene forlenget.  Det er IRU som skriver dette på Flash Info

Neppe gehør for kabotasjestopp i Frankrike

Tungt.no melder i dag at den franske samferdselsministeren ber om midlertidig kabotasjestopp med bakgrunn i påståtte, alvorlige markedsforstyrrelser.

Ifølge våre kilder i Europa, er det ingen grunn til å tro at EU slipper gjennom et slikt forslag. Det pekes blant annet på at godsnæringen ikke er verst rammet, og at en slik løsning ville isolert Frankrike og medført uheldige konsekvenser for EU.

Fra tysk side sies det følgende, gjengitt fra tungt.no: "Hvordan skal Tyskland som stor eksportnasjon kunne forby at utenlandske transportører operer lovlig i landet, når vi samtidig er helt og holdent avhengig av utenlands arbeidskraft for produksjonen?"

Les mer på eurotransport.de (tysk)

Hvordan takler transportsystemene kriser?

SINTEF, NTNU og Trøndelag fylkeskommune går nå sammen om å dokumentere effekten av koronakrisen på transportnæringen, og for å være forberedt på lignende situasjoner i fremtiden. Trøndelag fylkeskommune har i sin godsstrategi påpekt behovet for økt kunnskap og kompetanse innen godstransport, og har derfor tatt initiativ til å etablere «kunnskapspakke for godstransport».

– Målet er å utvikle et helhetlig kunnskapsgrunnlag om godstransport som legger til rette for næringsutvikling og samtidig dekker myndighetenes, vareeieres og befolkningens behov, sier leder for SINTEFs mobilitetssatsing, Beate Kvamstad-Lervold, til Moderne Transport.

Det er også et mål å kunne identifisere tiltak som kan være til hjelp i den pågående situasjonen, for eksempel teknologi, data- og informasjonsdeling. 

Les mer i nyhet hos Moderne Transport

En presentasjon av prosjektet Kunnskapspakke for godstransport finner du her

God helg til vi møtes igjen neste uke!