NLF

Korona-status fra NLF 26.05.20

Korona-lån til bedrifter forlenget ut året

Garantiordningen for lån til bedrifter blir forlenget ut året. 
– Vi forlenger lånegarantiordningen, slik at bankene fortsatt kan hjelpe solide, norske bedrifter som har en likviditetsutfordring, sier finansminister Jan Tore Sanner. 

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av koronaviruset. Dette gjelder for små og mellomstore bedrifter.

Finansdepartementet bekrefter at ordningen gir rom for at banker kan gi  garanterte lån for helt eller delvis å finansiere utbetaling av feriepenger, ifølge NHO.

Les mer om forlengelsen i nyhet fra Finansdepartementet 

Forenkler reglene for å hindre unødvendige konkurser for små bedrifter

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring et forslag til nye forskriftsregler om enklere rekonstruksjonsforhandlinger for små foretak. Målet er å begrense kostnadene for disse ved forhandlinger om å unngå konkurs. De midlertidige reglene ble innført 11. mai 2020. 

– Slike forhandlinger for å unngå konkurs kan være kostbare, særlig for små bedrifter. Det er derfor behov for enklere regler som igjen begrenser kostnadene. Reglene må på samme tid ivareta behovene til de som bedriften skylder penger, og bedriftens ansatte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Les pressemeldingen og last ned høringssforslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet

Nav tilbakebetaler trekk i dagpenger

Nav har nå sluttet å trekke forskudd fra utbetalingen av dagpenger. Dersom du allerede har blitt trukket, kan du få pengene tilbake, men du må selv be om det.  

Les mer i nyhet fra Fri Fagbevegelse

Midlertidig lov om kompensasjon til selvstendig næringsdrivende

En midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av Covid-19, ble godkjent 20. mai. Denne er i all hovedsak en videreføring av den midlertidige forskriften, fastsatt med hjemmel i koronaloven. Enkelte av bestemmelsene i forskriften er noe omredigert i loven. 

Her kan du lese mer og laste ned Stortingsproposisjonen

Tyskland opphever sommerrestriksjonene

Tyske veimyndigheter anbefaler de regionale myndighetene å oppheve sommerrestriksjonene for tungtrafikk, som vanligvis gjelder for deler av motorveinettet på lørdager. I tillegg har Tyskland et generelt forbud mot tungtrafikk på søndager, som gjelder hele året. Fire regioner har hittil fulgt oppfordringen:

- Nordrhein-Westfalen og Sachsen Anhalt har allerede opphevet sommerrestriksjonene.

- Niedersachsen har opphevet forbudet mot søndags- og helligdagskjøring for tungtrafikken fram til 31. august 2020. Regionen opphever sommerrestriksjonen på visse deler av motorveinettet på lørdager mellom 1. juli kl. 7 og 21. august kl. 20.

- Baden-Württemberg opphever sommerrestriksjonen fra 1. juli kl. 7 og fram til 31. august kl. 20. Regionen har ikke bestemt om den skal forlenge opphevelsen av forbudet mot søndags- og helligdagskjøringen, som gjelder til 30. juni. (Kilde: BGL og DSLV)

Detaljert informasjon publiseres på BAG information (tysk)

Sverige og Finland forlenger ikke kjøre- og hviletiden

Den midlertidige opphevelsen av kjøre- og hviletiden i henholdsvis Sverige og Finland gjelder til 31. mai. Endringen blir ikke forlenget, slik at det vil være normal kjøre- og hviletid i begge landene fra 1. juni. (Kilde: DTL og SKAL)

Sverige: Les mer på Sveriges Åkeriföretags nettsider (svensk)

Finland: Les mer på finske vegmyndigheters nettsider (engelsk)

Italia med endringer

Utenlandske lastebilsjåfører trenger ikke lengre forholde seg til de tidligere tidsbegrensningene i opphold, ei heller varsle lokale helsemyndigheter ved innreise.

Fram til 2. juni må utenlandske sjåfører fortsatt levere et egenmeldingsskjema, på italiensk, på grensen. Skjemaet skal bekrefte at du er i arbeid som sjåfør. Dette er en forkortet versjon av tidligere skjema. Bedrifter må ellers følge bestemmelsene i protokollen for veitransport og logistikk, som varer til 14. juni.

Det er heller ingen vektbegrensning 31. mai og 2. juni, ei heller på søndager og helligdager inntil noe annet blir bestemt.

Det nye egenmeldingsskjemaet til Italia finner du her (italiensk)  

Helseerklæring ved innreise til Bulgaria

I Bulgaria må alle som har tillatelse til å reise inn i landet, levere en egenerklæring om egen helse til helsemyndighetene på grensen. Skjemaet er tilgjengelig på engelsk, i tillegg til bulgarsk og rumensk. Det anbefales å fylle ut denne i forkant for å unngå ekstra ventetid på grensen. (Kilde: AEBTRI)

Egenerklæringsskjemaet til Bulgaria finner du her (engelsk)

Fri flyt til Serbia

Det er ingen begrensninger for dem som vil passere grensen til Serbia. På grensen vil du få utdelt informasjon om hvordan du unngår å spre koronaviruset. (Kilde: Chamber of Commerce and Industry of Serbia)

Se IRUs nyhetsider for flere Europa-nyheter (engelsk) 

Neste nyhetsbrev kommer tirsdag om en uke.