NLF

Nytt fra NLF – uke 49, 2020

4-akslede brøytebiler får unntak fra lengdebegrensning

Statens vegvesen har gitt et generelt unntak fra lengdebegrensningen for brøytebiler med fire aksler med påmontert plog, underliggende skjær og spreder. Dispensasjonen gjelder lengde opptil 14,00 meter, og er uten tidsbegrensning. Reglene om tillatte vekter og dimensjoner på norske veger står i forskrift om bruk av kjøretøy 25. januar 1990 nr. 92 (bruksforskriften), og  dispensasjonen gis etter § 6-2 annet ledd. Aksellast, last fra akselkombinasjon og totalvekt skal ikke overskride det som er tillatt etter § 5-4 og veglister gitt i henhold til § 5-3 nr. 2 bokstav a og gjeldende veglister.

Statens vegvesen har tidligere gjort forskriftsfestede unntak for betongpumpebil, mobilkraner og liftbiler, som alle kan ha en lengde opp til 14 meter.

Les hele vedtaket til Statens vegvesen

Mer penger til asfaltering og rassikring

NTB melder tirsdag ettermiddag at det går mot budsjettenighet med kraftige avgiftskutt og mer til asfalt. Partene planlegger å presentere en overenskomst i en pressekonferanse tirsdag rundt kl. 19.00. Finansdebatten i Stortinget holdes torsdag.

Frp og regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF er allerede enige om en krisepakke på 22,1 milliarder kroner til koronarammede bedrifter og kommuner. I tillegg ligger Frp nå an til å få et solid gjennomslag for sitt krav om mer penger til asfaltering og rassikring. Norske entreprenørbedrifter viser til at mengden ny asfalt har gått sterkt tilbake i 2020 og ber Stortinget sikre en asfaltmilliard i 2021 for å unngå at den negative trenden fortsetter.

Les mer i nyhet på bygg.no

Anleggsbransjen får nye miljøkriterier

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) lanserte nylig nye miljøkriterier for anleggsanskaffelser. Det betyr at offentlige byggherrer nå får et felles utgangspunkt de kan bruke i kunngjøringene.

Gå til kriterieveiviseren til DFØ

Digitalt informasjonsmøte om rv. 555 Sotrasambandet 

Statens vegvesen inviterer til digitalt informasjonsmøte 8. desember kl. 18.00–19.00 for å orientere om framdriften på rv. 555 Sotrasambandet. Lenke til møtet, som vil foregå på YouTube, blir lagt ut i nyhetssaken under samme dag.

Les hele nyheten fra Statens vegvesen

Nye Veier bygger ut E6 Kvænangsfjellet

Utbyggingsavtalen er signert for E6 Kvænangsfjellet. Nye Veier har signalisert at de vil bruke 1,99 milliarder kroner på å bygge veien.

- E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms er dårlig og stenges ofte om vinteren. Det fører til lange omkjøringer gjennom Finland. Nå kommer det endelig ny vei. Vi har signert veiutbyggingsavtale med Nye Veier AS, som betyr at målene for prosjektet og kostnadsrammene er bestemt. God infrastruktur i Nord-Norge er vesentlig for utviklingen av nordområdene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les hele pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet

E16 Bjørum-Skaret: Største kontrakt noensinne for Vegvesenet

Statens vegvesen og Skanska har underskrevet kontrakten for bygging av ny firefeltsvei fra Bærum kommune til Hole kommune. Skanska og konsulentselskapet Aas-Jakobsen leverte sammen inn et tilbud på 3,022 milliarder kroner, noe som gjør det til den største kontrakten til Statens vegvesen gjennom historien som ikke er en OPS-kontrakt.

Vegprosjektet E16 Bjørum-Skaret er 8,4 kilometer langt, og skal bygges som firefelts motorvei. Hvis alt går etter planen, skal den nye veien åpne til sommeren 2025.

Les mer hos Statens vegvesen

Oppkjøring bør skje lokalt

Statens vegvesen har, i samråd med Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og Trafikkforum, levert en anmodning til alle landets trafikkskoler om å bidra til at oppkjøringer blir gjennomført på trafikkstasjoner med et geografisk nedslagsfelt som er tettest mulig til kandidatenes oppholdssted. 

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Håp om kartellutbetaling snart, og ikke for sent med krav ennå! 

Norske lastebileiere nå står i erstatningskøen for utbetaling fra kartellvirksomheten, og det er gode muligheter for refusjon. Det er ikke klart hva tilbakebetalingen blir, men en grov antakelse er rundt 50.000 kroner per bil, skriver Transportmagasinet.  

NLFs oppfordring er derfor at alle lastebileiere som kjøpte lastebil i perioden kartellet eksisterte, og i årene etterpå, bør ta kontakt med  kristen@truckscartel.no. Det pågår nå et tredje søksmål i regi av Hausfeld, og her er fristen først i juli 2021.

Les intervju med NLF-direktør Geir A. Mo i Transportmagasinet

Webinar om arbeidsmiljø

Norske virksomheter er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Med et arbeidsmarked i stadig endring, er vi likevel nødt til å se fremover og jobbe mer bransje- og kunnskapsrettet. Et godt arbeidsmiljø er viktig for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet, og derfor står vi nå sammen for et bedre arbeidsmiljø under IA-avtalen.

Mandag 7. desember kl. 9–10  inviterer Arbeids- og sosialdepartementet til et webinar med arbeidsmiljø på agendaen. 

Les hele nyheten fra Arbeids- og sosialdepartementet

Første byggeplass med utslippsfri frakt av masser

Det midlertidige badet som Oslo kommune nå bygger på Økern, er første byggeplass i Norge med utslippsfri frakt av løsmasser. Som første byggherre i landet, sørger Kultur- og idrettsbygg Oslo KF for at rundt 5000 tonn masser blir fraktet av en elektrisk tippbil både på, samt til og fra byggeplassen.

Les hele nyheten fra Oslo kommune

Kjører du til Storbritannia?

1. januar 2021 trår endrede regler i kraft for transport av varer mellom Storbritannia (England, Skotland og Wales) og EU. Britiske myndigheter har laget en Brexit-veileder for varetransport. 

Les veilederen hos Gov.uk

Ny fergerute mellom Frankrike og Irland

2. januar 2021 vil en ny fraktfergerute mellem Rosslare i Irland og Dunkirk i Frankrike tilby lastebiler og deres sjåfører direkte og papirløs transport mellom EU-land. DFDS setter inn tre kombinerte frakt- og passasjerferger, og tilbyr seks ukentlige avganger hver vei. Hver ferge tar opptil 125 lastebiler, har "covid-19-sikre" enkeltlugarer. Overfarten tar 24 timer.

Les hele pressemeldingen (engelsk) og se rutetidene (egen lenke nederst)

Neste nyhetsbrev kommer om én uke!