Til tross for at risikoanalysen fra Safetec ikke inneholdt konklusjoner, har Statens Vegvesen likevel besluttet å utestenge tunge kjøretøy fra Oslofjordtunnelen ut året. NLF er opprørt over denne beslutningen siden tunnelen er en hovedfartsåre for lastebilnæringen som veldig mange har lagt opp sin virksomhet og budsjetter etter. Rushtrafikken i Oslo er krevende for godstrafikken. I tillegg er ferjeforbindelsen Moss – Horten et dårlig alternativ for mange, særlig vinterstid. 
– NLF er meget skuffet over denne avgjørelsen. Sikkerhet for mennesker må selvfølgelig alltid komme først. NLF mener imidlertid at her er ikke de store linjene vurdert, ei heller alternative løsninger. Verken samfunnsøkonomiske eller miljømessige konsekvenser er lagt til grunn for avgjørelsen, og det er heller ikke sett på hva en fortsatt stenging vil si for trykket på vegnettet i og rundt Oslo, sier adm. direktør i NLF, Olav Slaatsveen. 
NLF har flere ganger påpekt viktigheten av å se på midlertidige løsninger som for eksempel å åpne for tomme lastebiler. Tomme tippbiler og tømmerbiler er helt ufarlige og kan fint kjøre gjennom tunnelen. I tillegg er kolonnekjøring på faste tidspunkter et veldig bra alternativ som vegvesenet burde vurdert før så drastiske tiltak med så store konsekvenser igangsettes, påpeker Slaatsveen.  
– Prinsipielt er vi imot utestenging av noen typer godstransport, særlig på riksveier. Imidlertid må vi i denne akutte situasjonen se på muligheten for å skille mellom typer gods. Imidlertid må NLF vite at Statens vegvesen er villige til å vurdere alternativer, avslutter Olav Slaatsveen.  
Kontaktperson: 
Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes, mobil 98 23 69 99