De siste dagene har regjeringspartiene sittet i forhandlinger med KrF og Venstre for å komme til enighet om neste års statsbudsjett. Totalt har det blitt flyttet på nærmere syv milliarder kroner for å sikre husfreden i det skjøre samarbeidet. Jernbanen er den store vinneren på samferdsel, med en økning i budsjettene på 447,5 millioner til drift og vedlikehold. For å dekke inn dette og andre gode formål kuttes det blant annet 200 millioner til drift og vedlikehold av riksveger. Byggingen av strekningen Dagslett – Linnes på rv23, som i det opprinnelige budsjettforslaget var tilgodesett med 65 millioner, settes på vent. Prosjektet E39 Rogfast får redusert sin statlige andel med 100 millioner.

NLF: Feil medisin!

- Alt peker mot en økning i mengden gods som skal fraktes på vei i årene som kommer. Da er det ikke riktig medisin for hverken trafikksikkerheten eller miljøet at budsjettene til drift og vedlikehold av riksvegnettet reduseres, sier Geir A. Mo i en kommentar. - En trøst kan være at partiene har blitt enige om å gi økte midler til flom- og skredsikring. Der øker bevilgningene med 100 millioner totalt, og vi antar noe av dette vil komme veiene til gode, avslutter han.