Tyveri av diesel brer om seg, både fra tunge kjøretøy, anleggsmaskiner, anleggsområder og faste installasjoner. Det rapporteres daglig om dieseltyverier. I tillegg får Norges Lastebileier-Forbund (NLF) rapportert hendelser hvor fører, når han tar sin lovpålagte hvil, settes ut av spill gjennom bruk av bedøvende gasser. Imidlertid er det få i bransjen som ser noe poeng i å anmelde dieseltyverier, siden politiet ikke tar problemet alvorlig.  
– Godstransportnæringen må kunne kreve grunnleggende sikkerhet langs norske veier for sjåfører og kjøretøy som frakter gods rundt i landet. Derfor har NLF – i samarbeid med sikkerhetsselskapet G4S og IDTec – utarbeidet en helhetlig og enkel sikkerhetsløsning for vogntog, sjåfører og bedrifter, forklarer adm. direktør i NLF, Geir A. Mo. Via sensorer varsler alarmen om noen nærmer seg tanken. Sjåfør og sentral varsles automatisk ved for eksempel forsøk på bedøvende angrep i bilen. I tillegg er det utviklet forskjellige sikkerhetsapper tilknyttet alarmsystemet. 
Hensikten med alarmsystemet er å forebygge og bekjempe kriminalitet, i mangel på politisk handlekraft. Sikkerhet for sjåfør og lastebil må stå i høysetet. NLF tar nå det ansvaret som myndighetene ikke tar.
– Siden myndighetene ikke vil ta i problemet og bare konsekvent henlegger saker, har forbundet, på vegne av medlemmene, brukt mye tid og ressurser på å utvikle dette alarmsystemet. Forebygging og sikre varslings- og sikkerhetssystemer ved uønskede hendelser vil redusere de negative konsekvensene for en lastebileier, avslutter Mo.  
Næringen har gjort sitt. Nå forventes det at den nye regjeringen viser handlekraft og umiddelbart tør å gripe fatt i dieseltyveriproblemet.

Klikk her for mer informasjon om alarmsystemet, samt bilder og illustrasjoner.
Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Geir A. Mo Mobil: 93 03 03 88
Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes Mobil: 98 23 69 99

Bakgrunn

 • Dieseltyveri har vært et stort problem de siste 5-6 årene
 • Politiet mener dieseltyveri ofte er organisert kriminalitet
 • Forbrytelsen har ikke egen kode i politiets straffesaksystem 
 • Politidirektoratet mente i 2012 at henleggelsesraten for dieseltyverier var på rundt 97 %
 • NLF-medlemmer opplever stadig å få bekreftelse på anmeldelse OG henleggelsen i samme konvolutt
 • Det er ikke mulig å levere anmeldelse via nett 

NLFs medlemsundersøkelse

 • NLFs medlemsundersøkelse fra høsten 2012 er første sikre kilde på omfanget av dieseltyveri 
 • 64 % av NLFs medlemmer har opplevd å bli frastjålet diesel
 • Under halvparten (43 %) anmelder forholdene – begrunnes med politiet ikke prioriterer slike saker 

Utgifter ved dieseltyveri 

 • Ringe etter nødhjelp/servicebil, 3000,- i egenandel kun for utrykning
 • Verkstedregning 2–5 timer á 1150,- 
 • Verkstedregning 2–5 timer utenom normal åpningstid á 2750,-
 • Ny dieseltank, 20 000,- + mva 
 • Kjøp av ny diesel, snittpris inkl. mva. og rabatt, 6875,- 
 • Tapt arbeidsfortjeneste dagen for tyveri, 2–5 timer à 850,- pr. time 
 • Tapt arbeidsfortjeneste dagen for anmeldelse, mulig fri hele dagen, 7650,-. Også risiko for å ødelegge en hel arbeidsuke, 45 000,- (langtur Kirkenes)
 • Tapt arbeidsfortjeneste dagen for bytte av dieseltank 
 • Tapt arbeidsfortjeneste, oppfølging av saken, avhør 
 • Tapt arbeidsfortjeneste, nye avhør, rettsak osv. (samme kostnad som ovenfor)

Utregning: Audun Tandberg, Terje Tandberg Transport AS, 11. august 2013.

Beskrivelse av sikkerhetsalarmen (kortversjon)

Hovedenhet

GPRS/GPS-enhet som kommuniserer med data over IP til alarmsentral. Utløses alarmen, sendes signal til alarmsentral. GPS-posisjon oppgis ved forespørsel fra sentral, eller programmeres til å sende posisjon i tidsintervaller. Hovedenheten og antenne monteres på passende skjult sted i kjøretøyet, ute av syne for uvedkommende. Enheten tar liten plass. 

Sensorer sikrer drivstofftank

Tunge kjøretøyer har 1 til 2 dieseltanker (en på hver side eller etter hverandre) samt tank for tilsetningsstoff (adblue). Disse sikres ved at sensorer skjermer tankene. Bevegelser innenfor egendefinerte avstander og som oppfyller visse algoritmer, avgir alarm. Også lyder som tilkjennegir forsøk på å bore hull i tanken, fanges opp av sensorene som avgir alarm. Anlegget er for øvrig generelt sabotasjesikret. 

Sensor mot kullos/brannrøyk

Takmontert sensor for varsling av brann og/eller branntilløp.

Sensor mot bedøvelsesgasser

Reagerer på aktuelle typer gasser. Sensoren plasseres strategisk inne i førerhuset.