Det er fortsatt stor frustrasjon i næringen på grunn av stadige dieseltyverier fra både tunge kjøretøy, anleggsmaskiner, anleggsområder og faste installasjoner. Daglig får NLF inn rapporter om dieseltyverier. Ofte er det snakk om organiserte, utspekulerte kriminelle. Andre ganger er det underbetalte utenlandske sjåfører som får bonus om de skaffer drivstoff selv.

 

– Vi må kunne forvente trygge arbeidsforhold for mennesker som har veien som arbeidsplass. Det er dessverre en kjensgjerning at det oppstår mange truende situasjoner på steder hvor førere av tunge kjøretøy tar sin lovpålagte hvil. Alarmsystemet Safe4truck skal derfor forebygge kriminalitet, og sørge for en trygg arbeidshverdag for våre sjåfører. Vi ønsker færre ødelagte og tomme dieseltanker, forklarer adm. direktør i NLF, Geir A. Mo.

 

– Distribusjon av alarmen tar en profesjonell nettaktør seg av; MPX.no som har drevet med handel av elektronikk i mange år. Alarmkjøp via MPX.no er enkelt, og man tilbys også en leieløsning på systemet. NLF-medlemmer er sikret gode rabatter på alarm og montering, sier markedsdirektør Kjell Olafsrud. Mer informasjon om produktet: mpx.no/lastebil

 

Anmeld dieseltyveri på nett
Manglende politisk handlekraft gjør at NLF som forbund må ta egne grep fordi sikkerheten til sjåfør og lastebil må stå i høysetet. Siden det er så vanskelig å anmelde dieseltyveri, og politiet henlegger 97% av sakene, er det utfordrende å få tak i statistikk. Derfor lanserer NLF nå en egen «dieseltyveri-anmeldelse på nett». Hensikten er å vise politiet hvor enkelt anmeldelse av dieseltyveri på nett kan gjøres, samt å skaffe pålitelige tall om et alvorlig samfunnsproblem. Gå inn på lastebil.no og sjekk ut.

 

 

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Geir A. Mo                                  Mobil: 93 03 03 88

Markedsdirektør Kjell Olafsrud                                             Mobil: 92 88 21 00

Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes                           Mobil: 98 23 69 99

 

Bakgrunn

 

Om statistikk
Dieseltyveri har ikke er en egen kode i STRASAK (Politiets straffesakssystem). 

NLFs medlemsundersøkelse 2013
Her er link til NLFs medlemsundersøkelse fra 2013, utført i samarbeid med If. Hovedfunnene her sier noe om problematikken dieseltyveri blant norske transportører:

Utgifter ved dieseltyveri 

  • Ringe etter nødhjelp/servicebil, 3000,- i egenandel kun for utrykning
  • Verkstedregning 2–5 timer á 1150,- 
  • Verkstedregning 2–5 timer utenom normal åpningstid á 2750,-
  • Ny dieseltank, 20 000,- + mva 
  • Kjøp av ny diesel, snittpris inkl. mva. og rabatt, 6875,- 
  • Tapt arbeidsfortjeneste dagen for tyveri, 2–5 timer à 850,- pr. time 
  • Tapt arbeidsfortjeneste dagen for anmeldelse, mulig fri hele dagen, 7650,-. Også risiko for å ødelegge en hel arbeidsuke, 45 000,- (langtur Kirkenes)
  • Tapt arbeidsfortjeneste dagen for bytte av dieseltank 
  • Tapt arbeidsfortjeneste, oppfølging av saken, avhør 
  • Tapt arbeidsfortjeneste, nye avhør, rettsak osv. (samme kostnad som ovenfor)

Utregning: Audun Tandberg, Terje Tandberg Transport AS, 11. august 2013.