– Jeg blir skremt når jeg ser disse tallene. Vi står foran den mest kritiske situasjonen norsk transportnæring har sett i fredstid, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Mens 30 prosent rapporterte lavere etterspørsel i uke 11, kunne hele 57 prosent melde om det samme i uke 12. Samtidig har andelen bedrifter som har sykmeldte sjåfører eller ansatte i karantene økt fra 9 til 25 prosent.

7 av 10 kan permittere innen kort tid

– Det er også svært alvorlig å se at hele 69 prosent varsler at det kan bli aktuelt å gjennomføre permitteringer innen kort tid som følge av koronakrisen, sier Mo, og legger til at 17 prosent av bedriftene allerede har gjennomført permitteringer, noe som er mer enn en firedobling i løpet av en uke.

NLF-direktøren understreker alvoret i situasjonen og mener det er viktig at myndighetene tar høyde for at det bare i løpet av få uker kan skje store forandringer i beredskapssituasjonen i transportnæringen.

– Hvis vi fortsatt skal kunne være i stand til å gjennomføre samfunnskritiske oppgaver, må det gjennomføres ytterligere støttetiltak snarest.