- Tunnelen bryter med gjeldende EU-bestemmelser. Den er rett og slett for bratt for lastebilene og utgjør derfor en reell trafikkfare, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Han peker på at mange av de mellom 200 og 300 årlige stengningene i Oslofjordtunnelen skyldes vogntog som har problemer med enten motor eller bremser. Dette argumentet veide også tungt da Vegvesenet både i hoved- og tilleggsutredningen av alternativene for Oslofjordforbindelsen valgte å anbefale bro fremfor tunnel. Nå velger altså regjeringen å forkaste ekspertenes forslag, skriver Aftenposten.

Bro er det eneste trygge valget

- Det er svært vanskelig å forstå dette valget, verken ut fra trafikksikkerhet eller samfunnsøkonomiske hensyn. Selv om to tunnelløp gir bedre fleksibilitet, blir løpene likevel altfor bratte. Det vi fortsatt være risikabelt å ferdes med lastebil i tunnelen, forteller Mo.

Regjeringen er avhengig av at EU, som allerede har gitt Oslofjordtunnelen dispensasjon fra regelverk knyttet til helling, også gir dispensasjon til det nye tunnelløpet. NLF-direktøren mener dette er en helt bakvendt tankegang.

- Vi har hele tiden vært klare på at det ikke finnes noe trygt alternativ til bro for nyttetransporten. Nå har jo også Vegvesenet kommet til samme konklusjon. Hva er poenget med å bruke statlige midler på grundige utredninger når disse uansett ikke blir tatt til følge?

Etterlyser Ring 4-tankegang

Mo legger til at NLF har spilt inn broløsningen som en del av en større Ring 4-plan, hvor trafikken ledes helt utenom Oslo. Dette kan for eksempel gjøres med en tunnel fra Holmlia til Skedsmo. Mo tror også løsningen vil bane veg for økt avlastning av Oslo-området, ikke bare trafikalt, men også nærings- og boligmessig.

- Hurumregionen har et stort potensiale. Med en forventet innbyggervekst i Oslo på 200 000 frem mot 2030 er det viktig å legge til rette for økt utbygging i nærområdene, avslutter NLF-direktøren.