De to bransjeorganisasjonene Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ser at sosial dumping ødelegger grunnlaget for norsk godstransport på vei. Den norske næringen kan bli utradert i løpet av få år dersom politikerne ikke straks setter i gang tiltak. Derfor har de to organisasjonene gått sammen om fem tydelige krav til politikerne som umiddelbart må igangsettes (se nedenfor). Frem mot valget skal NTF og NLF ha lokale markeringer sammen. 31. august blir det felles aksjoner over hele landet. 
På 17 forskjellige plasser har NLFs region- og lokalavdelinger – alene eller sammen med NTF eller andre aktører – forskjellige arrangementer, debatter, stands og lignende. Flere steder er det planlagt lastebilkonvoier ( se oversikt her). 
– Ulovlig kabotasjekjøring produserer sosial dumping og økonomisk kriminalitet satt i system. Det kan ikke Norge akseptere. Vi krever derfor at myndighetene intensiverer kontrollene og at kjøper av transporttjenester blir økonomisk ansvarlig for lovbrudd, sier adm. direktør Geir A. Mo i NLF og leder i NTF, Roger Hansen. 
Omfanget av utenlandske transportører som utfører ulovlige oppdrag i Norge er sterkt økende. Konkurransen skal være på like vilkår. Useriøse utenlandske transportører dumper prisene, og norske transportører taper konkurransen om oppdrag i Norge. Det er umulig for et norsk transportselskap å konkurrere mot selskaper som betaler de ansatte luselønn og ikke betaler skatt, moms avgifter og bompenger i Norge. 
– Trafikksikkerheten på norske veier er i tillegg et stort problem vedrørende økt trafikk med utenlandske kjøretøy i Norge. Disse føres ofte av sjåfører som ikke har erfaring med norske smale veier, og lastebilene er ofte ikke egnet på glatte vinterveier. Det har vært flere stygge ulykker den siste tiden hvor utenlandske kjøretøy har vært involvert. Våre felles krav bør derfor sees på som en håndsrekning til politikere. Våre krav bør bli norsk politikk, avslutter de to. 
Kontaktpersoner: 
Leder i Norsk Transportarbeiderforbund, Roger Hansen Mobil: 91 69 46 40 
Adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo Mobil: 93 03 03 88

Fem felles krav til politikerne:

  1. Intensivere kontrollen av kjøre- og hviletidsbestemmelser, arbeidsmiljøloven, forskrift om arbeidstid og yrkestransportlova. Mer organisert samarbeid mellom de fem kontrollinstansene; Statens vegvesen, politiet, Arbeidstilsynet, tollmyndighetene og skattemyndighetene.
  2. Utvidede kontroll- og sanksjonsmuligheter for vegvesenet, og så gi vegvesenet og politiet større mulighet for å holde igjen kjøretøy.
  3. Økt arbeid mot transportkriminalitet – herunder dieseltyverier – som må behandles som organisert kriminalitet. (Sverige har fått støtte til et EU-prosjekt; «Prevention of and fight against Cargo Crime".)
  4. Strengere regler for kabotasje ved å innføre tilsvarende praktisering som Finland.
  5. Økte krav til utstyr og kompetanse vedrørende tunge kjøretøy på vinterføre, samt økt vinterberedskap.