– Vi har allerede i lang tid varslet at vi prioriterer bort gigantiske fjordkryssinger, som fergefri E39, og heller prioriterer veiene mellom, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF, i en kommentar til statsråd Hareides intervju i Aftenposten i dag.

– Å rassikre og breddeutvide viktige riksveier mellom fjordene er viktigst. Trafikksikkerhet står, og vil alltid stå, i første rekke for Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og våre medlemsbedrifter, sier NLF-direktøren.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide meldte i dag at det ikke er penger nok til å realisere alle prosjekter i Nasjonal transportplan (NTP)

– Dette bør ikke komme som noen overraskelse for noen, konstaterer Mo.

Norges farligste vei

E16 mellom Bergen og Voss er kåret av  NRK til «Noregs verste veg». Etter å ha fått inn over 3000 forslag fra hele landet, stemte folket, over 39.000 mennesker, på sin favoritt blant ti utplukkede forslag. Publikum og fagjuryen var enige: E16 er Norges farligste vei.

De ti milene er uoversiktlige, svingete og krevende å kjøre. På strekningen går det ofte ras. Kjøreturen på 1,5 time går gjennom over 30 tunneler, mange uten lys. Hver eneste dag kjører 5500 kjøretøy strekningen, noe som er høyt for en toveisstrekning.

– Dette er en av de mest ulykkesbelastede strekningene i landet når vi ser tallene i sammenheng med antall biler som kjører der. På de siste 28 årene har i snitt to mennesker blitt drept hvert eneste år på E16 mellom Bergen og Voss, forteller Geir A. Mo.

Ulykker og ras fører til hyppige veistengninger, og eneste omkjøringsmulighet er fylkesvei 7 over Hardangervidda. Foruten å være lite egnet for tungtrafikk, krever ruta 2-3 timer lengre tid på veien, noe som igjen har store følgekonsekvenser.

Ingen andre med bedre nytte

– Når Hareide uttaler til Aftenposten at fokus nå må være på å øke nytten av prosjekter, så kan vi ikke finne andre prosjekter med bedre nytte enn E16 mellom Bergen og Voss. En vei mange definerer som den viktigste transportkorridoren mellom øst og vest, poengterer han.

Førstkommende lørdag blir det konvoi fra Voss til Bergen for å protestere mot Statens vegvesens planlagte utsettelse av prosjektet. Uka etter er det folkemøte på Voss. Begge steder vil NLF være til stede.

– Vårt budskap er å slutte å snakke om unødvendige fjordkryssinger, men i stedet gjøre det som er strengt nødvendig. Vi tolker samferdselsministerens uttalelser slik: Vi er tvunget til å prioritere! Og da er vi ikke i tvil om at rassikring av E16, framfor å krysse en fjord der det allerede går ferge, er en riktig og helt nødvendig prioritering, avslutter NLF-direktøren.