Den 13. juni iverksatte Norges Lastebileier-Forbund sin landsdekkende trafikktelleaksjon for tredje gang. Ved over 20 forskjellige tellepunkter over hele Norge ble alle lastebiler manuelt registrert i 24 timer av rundt 500 ansatte og frivillige tilknyttet NLF. Tallene som nå foreligger viser en markant økning i antallet utenlandske lastebiler.

- Tellingen er ikke vitenskapelig, men gir et godt øyeblikksbilde av situasjonen ute på vegene. Og siden vi har utført lignende tellinger ved samme tidsrom tidligere, gir dette en god indikasjon på utviklingen, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Større økning enn godsvolum over grensen

Fra 2015 til 2017 har antallet utenlandske lastebiler ved samtlige tellepunkter økt fra 7 502 til 8 201 - en økning på 9,3 prosent. Det er høyere enn SSBs registrerte tall for grensekryssende gods, som i samme tidsrom bare økte med 6 prosent.

- Det er spesielt interessant å se at økningen er minst like stor i distriktene som ved grensepunkter og sentrale strøk, sier Mo. Som eksempel trekker han frem tellepunktet ved Skei i Sogn og Fjordane, hvor det i 2015 ble registrert 35 utenlandske lastebiler. For 2017 er antallet 71 - mer enn det dobbelte.

Hver tredje lastebil er utenlandsk

Etter å ha foretatt justeringer knyttet til lokale forhold i statistikkene som påvirker tallgrunnlaget, deriblant forbud for kjøretøy over 12 meter i Oslofjord-tunnelen og stengte fjelloverganger, fremkommer det at andelen utenlandske kjøretøy er like høy som ved tidligere tellinger.

- Hver tredje lastebil ute på norske veger er av utenlandsk opprinnelse. Ved grensepunktene Svinesund og Magnor er andelen derimot langt høyere, henholdsvis 91 og 76 prosent. Det er en svak økning fra 2015, hvor tallene var 90 og 73 prosent, sier NLF-direktøren.

Registrerte 234 varebiler

Ved grensepunktene Svinesund og Magnor og ved fergeterminalen i Bergen ble det også talt utenlandskregistrerte varebiler. Både NLF og Statens vegvesen har økt fokuset på denne trafikantgruppen den siste tiden.

- Et stadig større godsvolum kjøres med utenlandske varebiler i stedet for lastebiler. Det er problematisk av flere grunner. Først og fremst for trafikksikkerheten, siden svært mange av disse lastes over evne og kjøres uten å følge kjøre- og hviletidsregler. Vi registrerte totalt 234 utenlandskregistrerte varebiler ved tre punkter. Ved neste telling blir det interessant å se hvordan denne andelen utvikler seg, forteller Mo.