– Det er dessverre fortsatt bare unntaksvis at utrykningsapparatet varsler Kollegahjelpen i sammenheng med ulykker hvor yrkessjåfører er involvert. Bare den siste tiden har vi sett flere hendelser hvor sjåfører åpenbart har hatt behov for oppfølging av Kollegahjelpen, men ikke har fått den muligheten. Det er veldig synd, sier NLFs forbundsleder Tore Velten, som selv er en aktiv kollegahjelper.

Han understreker at støtte fra en kollega raskt etter hendelsen kan bety forskjellen mellom å komme seg tilbake på vegen etter en ulykke eller ikke, og kan bidra til å gi sjåførene en best mulig hverdag også utenfor arbeidet.

– Og selv om tilbudet først og fremst tilbys NLFs medlemmer som en medlemsservice, hjelper kollegahjelperne også ikke-medlemmer, etter behov og mulighet, forteller Velten.

Sender ut informasjonspakker

Utfordringen er å gjøre Kollegahjelpen-tilbudet bedre kjent hos utrykningsapparatet, det være seg alarmsentralene, ambulansetjenesten, politiet, brannvesenet eller kriseteamene i kommunene. Derfor sendes det i disse dager ut informasjonspakker fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF) som forbundslederen håper vil øke bevisstheten betraktelig.

– Det er viktig å huske på at Kollegahjelpen har en svært positiv effekt, ikke bare med tanke på å få yrkessjåfører tilbake i jobb, men også med tanke på eventuelle psykologiske senvirkninger.

Velten tror en sjåfør som får kollegahjelp ved en ulykke kan være bedre rustet til å takle de vanskelige tankene og følelsene som oppstår i etterkant.

– På den måten blir man en tryggere sjåfør også i fremtiden.

Dette er Kollegahjelpen

Kollegahjelpen i NLF ble startet i 1995 og er en landsdekkende støtteordning for lastebileiere og -sjåfører, som har opplevd ulykker, nestenulykker, ran eller andre sjokkartede opplevelser i forbindelse med jobben.

Selv om støtten først og fremst tilbys NLFs medlemmer, hjelper kollegahjelperne også ikke-medlemmer, etter behov og mulighet. Kollegahjelp-teamet  består av mellom 40 og 50 frivillige med tilknytning til NLF. De har fått en grunnopplæring og får regelmessig faglig oppdatering. For øvrig jobber de på egen hånd. Alle kollegahjelperne har avlagt taushetsløfte.

Ved behov for bistand fra Kollegahjelpen, ring 415 44 400.