• Regulær ukehvil (45 timer) skal ikke tas i lastebilen, men ved eksternt overnattingssted iflg. EUs kjøre- og hviletidsbestemmelser.
  • NLF registrerte samtlige kjøretøy ved Fugleåsen døgnhvileplass ved fem anledninger i januar, deriblant to helger.
  • Av totalt 112 utenlandske lastebiler registrert på en fredag sto 58 fortsatt igjen ved andre registrering søndag. Dette utgjør mer enn halvparten.
  • I de fleste tilfeller var det synlige sjåfører og/eller aktivitet i bilene både ved første og andre registrering i helgen, transport til og fra lastebilene ble ikke observert.
  • 25 tilhørte ett enkeltselskap. 16 av disse, 68 prosent, sto gjennom helgen med sjåfører i bilene. Flere av kjøretøyene er dokumenterte ”gjengangere” .

- Vi har lenge mistenkt at mange utenlandske sjåfører også her i landet tvinges til å bo i lastebilen over lang tid. Hvis ikke arbeidsgiver kan ordne innlosjering utenfor kjøretøyet når ukehvilen skal avholdes, bryter de kjøre- og hviletidsreglene. Dette er utvetydig slått fast i en fersk EU-dom. Funnene vi sitter på indikerer at reglene brytes i stor stil, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Tydelig regelverk, vanskelig å håndheve

Den såkalte ukehvilen, eller 45-timershvilen, er noe alle sjåfører er lovpålagt å gjennomføre etter senest seks arbeidsdøgn. Denne skal ikke tas i kjøretøyet, men avholdes ved et eksternt overnattingssted.

- Dette er et viktig ledd i arbeidet med å styrke trafikksikkerheten - en uthvilt sjåfør er en trygg sjåfør. Ingen ønsker å møte et fullastet vogntog ført av en person som ikke har sovet i en skikkelig seng på flere uker, sier Mo.

Til tross for dette er det vanskelig å dokumentere brudd på reglene. Det er nemlig tillatt å ta en forkortet ukehvil på minst 24 timer annenhver uke i lastebilen, altså totalt to uker på veien, før en har rett på annen og mer komfortabel innkvartering.

- Tusenvis av østeuropeiske sjåfører har imidlertid en arbeidsordning som gjør at de må oppholde seg i bilen i uker og måneder i strekk. Parkeringsplasser i hele Vest-Europa fylles opp hver eneste helg. Observasjonene våre viser at dette også skjer i Norge.

Omfattende fotodokumentasjon

Bekymringsmeldinger førte til at NLF iverksatte et registreringsprosjekt i januar. Ved fem anledninger, deriblant to helger, ble flere hundre utenlandske lastebiler fotografert og registrert ved Fugleåsen døgnhvileplass. Kjøretøyenes registreringsnummer ble notert ved helgestart fredag ettermiddag og igjen søndag formiddag.

Samtidig ble det innhentet fotodokumentasjon på hvordan bilene var parkert og om det foregikk aktivitet i førerhytten. På den måten var det mulig å få indikasjoner på om bilene hadde flyttet seg i mellomtiden eller om sjåførene hadde foretatt hviletiden et annet sted. I de aller fleste tilfellene sto lastebilene parkert på samme punkt og det var mulig å se at bilene var bemannet.

Mange gjengangere

Funnene overrasker ingen; Av totalt 112 registrerte kjøretøy første helgen sto mer enn halvparten fortsatt parkert på søndag – med sjåfør i bilen.

- Flere var også registrert helgen før, noe som indikerer at dette slett ikke er enkeltstående tilfeller. Det vi ser indikasjoner på her er en forretningsmodell basert på uverdige forhold for sjåførene for å kunne operere med en så lav pris som mulig. Dette undergraver den seriøse delen av transportnæringen. NLF vil derfor gjennom året foreta flere slike registreringer på utvalgte plasser for å følge med på utviklingen, sier Mo.

NLF-direktøren er også spesielt kritisk til en enkeltaktør som hadde hele 25 biler parkert på Fugleåsen ved første registrering. 16 av disse, hele 68 prosent, sto fortsatt på området da NLF foretok den andre registreringen søndag formiddag.

- Dette kan selvfølgelig ha vært tilfeldig, men for sikkerhets skyld bør myndighetene igangsette tiltak umiddelbart.

Bør begrense parkeringstiden

- Over hele Vest-Europa tar nå myndighetene grep for å komme dette uvesenet til livs. Det bør skje også i Norge. Et av tiltakene som bør innføres umiddelbart er å begrense parkeringen til maksimalt 24 timer kombinert med ankomstregistrering og gebyrlegging. Administreringen kan settes bort til et av landets parkeringsselskaper. De vil nok på en effektiv måte håndheve tiltaket, avslutter Mo.