Den 1. mars gikk startskuddet for den store HVO-testen i regi av Norges Lastebileier-Forbund (NLF). De fire største lastebilmerkene er representert med hver sin bil, samtlige utstyrt med Euro VI-teknologi. Målet er å sette syntetisk biodiesel på den ultimate praktiske prøven – nemlig norsk helårsvær.

Underveis har lastebilenes tilstand blitt kontinuerlig logget ved hjelp av produsentenes egne analyseverktøy. Parametere som forbruk, utslipp og kjøremønster er kartlagt og sjåførene har blitt intervjuet fortløpende for å finne ut om de merker endringer i kjørbarheten fra førersetet.

Like bra som vanlig diesel

Scania, Volvo, MAN og Mercedes-Benz har alle godkjent bruk av HVO100 på sine Euro VI-motorer. Tilbakemeldingene fra testsjåførene er enstemmig positive.

– Drivstoffet fungerer veldig bra. Det er renslig og luktfritt og jeg merker ingen forskjell på bilen, sier Ole Birger Skrebergene som til daglig kjører HVO-testens Volvo.

Kollega Odd Inge Hovin har gjort seg lignende erfaringer i sin MAN.

- Jeg gleder meg til å prøve det videre når det blir kaldere i været, legger han til.

Anders Sørum kjører testens Mercedes-Benz og er også positiv til HVO100, men skulle likevel ønske at syntetisk biodiesel var tilgjengelig på flere stasjoner.

- Det kan være litt vanskelig å få tak i, men drivstoffet som sådan fungerer veldig bra.

Påvirker ikke renseprosessen

En av parameterne som NLF har ønsket å undersøke nærmere, er utslipp av NOx-partikler ved bruk av syntetisk biodiesel. Det er en kjent sak at Euro VI-lastebiler har ekstremt effektive rensesystemer som fjerner stort sett alle de farlige partiklene som påvirker luftkvaliteten i lokalmiljøet. Det er derfor svært viktig at bruk av HVO100 ikke øker dette utslippet.

Ved to av testens lastebiler har NOx-utslippet blitt beregnet gjennom flåtestyringssystemet. Resultatet fra disse beregningene har så blitt sammenlignet med tilsvarende tall fra andre kjøretøy. Utslippsberegninger fra 10 lastebiler som utelukkende kjører på fossil diesel har gitt et referanseutslipp av NOx på 0,584 gram per kilometer. Utslippet fra testbilene har i gjennomsnitt ligget på 0,540 gram per kilometer, altså noe under referansetallet.

Bekrefter TØI-konklusjon

Forsker Rolf Hagman ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) er ikke overrasket:

- Gjennom tidligere tester av Euro VI-motorer kan vi med høy sikkerhet si at drivstofftype ikke påvirker renseprosessen i negativ grad.

Samtidig understreker han at det ikke kan knyttes sikkerhet til NOx-utslipp fra HVO før det blir gjort nærmere målinger.  

- Tallene som hentes fra flåtestyringssystemene er ikke reelle utslippsmålinger, men beregninger gjort ut fra forbruk av drivstoff og AdBlue. Men det indikerer likevel at vår konklusjon stemmer, sier Hagman.

Chris Gregers i Circle K trekker på sin side frem et annet miljøaspekt ved syntetisk biodiesel. Han tror eldre lastebilmotorer faktisk kan få lavere NOx-utslipp ved bruk av HVO100.

- Drivstoffet har et høyere Cetantall enn vanlig diesel. Det gjør at tenningen skjer lettere, noe som fører til lavere NOx-utslipp fra lastebiler som ikke har avanserte Euro VI-rensesystemer.

Testen fortsetter gjennom vinteren

Etter et halvt år har testlastebilene tilbakelagt nærmere 150 000 kilometer og brukt over 66 000 liter HVO100. Sammenlignet med fossil diesel har dette gitt en besparelse på over 150 tonn CO2. Med et betydelig lavere CO2-utslipp, uendret NOx-utslipp og lik kjørbarhet som med fossil diesel, er det så langt lite som taler imot bruk av syntetisk biodiesel. Samtidig er det nå den viktigste delen av testen begynner. Prosjektleder Jens Olaf Rud i NLF forklarer:

- Mange lastebileiere vegrer seg fortsatt for å bruke HVO100, blant annet på grunn av skepsis knyttet til kuldeegenskaperDette er nok knyttet til den eldre generasjonen biodiesel, som ikke kunne matche fossil diesel når temperaturene ble ekstra lave. Ryktet henger fortsatt ved. Men med andregenerasjons HVO100 er bildet snudd på hodet, sier han.

Dagens syntetiske biodiesel skal ha et lavere frysepunkt enn normal pumpediesel, noe som gir enklere kaldstart og bedre gange under ekstreme temperaturer.

- Det er i alle fall tilbakemeldingene fra produsenten. Når HVO-testen nå entrer de kalde vintermånedene, vil vi få svaret en gang for alle. Det gleder vi oss til, avslutter Rud.