Sommerens studie i Sverige ga oss et urovekkende bilde. 163 000 registreringer av utenlandske kjøretøy via en egen applikasjon på mobiltelefon, ga grunnlaget for et omfattende akademisk forskningsprosjekt. 
– Resultatene viste bl.a. 2 202 sannsynlige brudd på kabotasjeregelverket. Fra vår side frykter vi at bildet er likedan også i Norge. Vi er derfor glade for at vi gjennom spleiselaget NLF har tatt initiativet til, kan bidra til at forskningsprosjektet nå kan dokumentere forholdene i Skandinavia. sier adm. direktør i NLF, Geir A. Mo.

Deltagerne i spleiselaget er Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Yrkestransportforbundet (YTF), TS-Forum, Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening (BIL). 
– Forskningsprosjektet har som mål å samle inn data som vil tegne et bilde av hvor utenlandsk lastebiltransport og logistikk reelt finner sted. Dette vil gi oss større faktabasert tyngde og et bedre bilde på hvordan utenlandske transportører beveger seg både i Norge og på tvers av grensene i Skandinavia, sier Geir A. Mo, 
Mo understreker at verken NLF eller øvrige deltakere i det norske spleiselaget har kontakt med eller innflytelse på forskerteamet. 
– Vår rolle er kun som bidragsytere til en felles skandinavisk finansieringsplattform for å sikre at forskerne kan drive sin virksomhet helt uavhengig og objektivt. 
Prosjektet har sin egen nettside;  www.cabotagestudien.com hvor man kan velge aktuelt land. Prosjektet får etter hvert egne Facebook-sider i hvert land –   https://www.facebook.com/NoCabotagestudien 
Kontaktpersoner:

NLF: Adm. direktør Geir A. Mo Mobil: 93 03 03 88
NTF: Forbundssekretær Geir Kvam Mobil: 48 17 65 10
YTF: Forbundsleder Svein Furøy Mobil: 97 08 33 83
TS-Forum: Nestleder Morten Nore Mobil: 93 40 69 00
NBF: Dir.bransje- og medlemsservice Per R. Johansen Mobil: 95 75 39 39
BIL: Teknisk direktør Tore Lillemork Mobil: 90 08 42 93

Cabotagestudien 
Logistikkforsker Henrik Sternberg ved Lunds Tekniska Högskola er ansvarlig for den svenske Cabotagestudien. Den foregikk seks uker i sommer hvor det ble gjort 163 336 observasjoner av utenlandske vogntog i Sverige. Disse registreringene inneholdt bevegelsene til rundt 42 500 utenlandske vogntog. Analysen i etterkant av registreringene viste bl.a. 2 202 sannsynlige brudd på kabotasjelovgivningen. Den viste også at 2700 utenlandske vogntog aldri forlot Sverige. 
Observasjonene av utenlandske kjøretøy gjøres i en applikasjon på mobiltelefon, som er klar for nedlasting i begynnelsen av oktober. Det lastes ned et eget program fra enten Google Play eller AppStore. Utenlandske vogntogs bilskilt registreres av privatpersoner på veien, inne på bensinstasjoner, hvileplasser og andre steder. GPS-teknologien finner automatisk ut hvor registreringen er foretatt. Ved hjelp av avanserte dataverktøy analyseres de gjentatte registreringene. Dermed kartleggesr vogntogenes bevegelser, hvor lenge de oppholder seg i landet og om det har vært markante endringer i kjøremønsteret. 
Applikasjonen vil lanseres på norsk, svensk, dansk og engelsk. Den planlegges også i en tysk versjon for senere lansering.